opcje
drukuj

Wyjazdy nauczycieli akademickich

Postępowanie kwalifikacyjne WSL dla nauczycieli akademickich
Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni składają do Działu Badań i Współpracy zgłoszenie nauczyciela akademickiego 2020/21 na wyjazd oraz propozycję programu zajęć do przeprowadzenia w zagranicznej uczelni – tzw. Individual Teaching Programme 2020/21 w terminie:

  • 15 lutego
    lub warunkowo* w jednym z dwóch poniższych terminów:
  • 15 kwietnia,
  • 15 października.

* kwalifikacja kwietniowa i październikowa dotyczy dodatkowego postępowania wnioskowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizacja wyjazdów zgłoszonych w tych terminach zależy od przyznania Uczelni dodatkowych funduszy z tzw. redystrybucji środków finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o wyjazd 2020/21, zasad finansowania oraz ogólnych zasad realizacji wyjazdów stypendialnych znajdziesz po kliknięciu na linki (dokumenty w formacie pdf).

Więcej informacji na temat programu Erasmus uzyskać można na stronach:

Kontakt

Zastępstwo w sprawie programu Erasmus:
dr inż. Adam Koliński
I piętro, pokój 117
dyżury: środy 10:00-13:00
tel. 61 850 47 91

e-mail: adam.kolinski@wsl.com.pl

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
dr inż. Marek Matulewski
marek.matulewski@wsl.com.pl

Wydziałowy Koordynator ECTS
dr inż. Marek Matulewski
marek.matulewski@wsl.com.pl

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.