opcje
drukuj

Wyjazdy studentów na studia

Kryteria selekcji kandydatów ubiegających się o stypendium
Studenci zainteresowani wyjazdem stypendialnym muszą pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne, które uwzględnia:

  • Sprawdzian kompetencji językowych – pisemny i ustny test z języka obcego
  • Rozmowę rekrutacyjną w języku polskim przed członkami Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Zagranicznych WSL
  • Wyniki nauki z dotychczasowego przebiegu studiów

Rekrutacja

Rekrutacja organizowana jest na początku każdego roku kalendarzowego i dotyczy wyjazdów planowanych na kolejny rok akademicki. Przykładowo: studenci pierwszego roku chcący wyjechać na 3 lub 4 semestrze powinni wziąć udział w rekrutacji będąc studentami 1 semestru. Proces kwalifikacji zawsze poprzedzony jest akcją informacyjną zarówno na stronie internetowej WSL, platformie komunikacyjnej WSL ONLINE oraz plakatami na terenie Uczelni.

Każdy kandydat powiniem wypełnić, a następnie złożyć w wyznaczonym terminie, w Dziale Badań i Współpracy WSL:

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów:

Dokumenty studenta - stypendysty Erasmusa+

Kontakt

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
dr inż. Marek Matulewski
marek.matulewski@wsl.com.pl

Zastępstwo w sprawie programu Erasmus:
dr inż. Adam Koliński
I piętro, pokój 117
dyżury: środy 12:00-13:00
tel. 61 850 47 91

e-mail: adam.kolinski@wsl.com.pl

Wydziałowy Koordynator ECTS
dr inż. Marek Matulewski
marek.matulewski@wsl.com.pl

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.