opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Współpraca / Współpraca międzynarodowa
drukuj

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa rozwija się intensywnie na różnych płaszczyznach: wspólnej realizacji projektów badawczych w ramach programów unijnych i innych przedsięwzięć międzynarodowych wielostronnych i bilateralnych, organizacji zagranicznych studiów i praktyk dla studentów oraz przyjmowania zagranicznych studentów na studia w WSL. Program współpracy przewiduje także wzajemne wizyty i wykłady specjalistów określonych dziedzin logistyki.

Od roku akademickiego 2007/08 dzięki uzyskaniu rozszerzonej Karty Erasmusa, WSL realizuje działania związane z programem Erasmus, który jest kontynuowany obecnie jako część programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme). Dzięki uzyskaniu rozszerzonej Karty Erasmusa WSL upoważniona jest do realizacji następujących działań zdecentralizowanych programu Erasmus: Wyjazdy studentów na studia; Wyjazdy studentów na praktykę; Wyjazdy nauczycieli akademickich i zaproszonych pracowników przedsiębiorstw z zagranicy w celu prowadzenia zajęć; Wyjazdy szkoleniowe pracowników uczelni; Organizacja wyjazdów studentów i/lub pracowników.

Wymiana studentów i kadry naukowej odbywa się w ramach umów bilateralnych podpisanych z  następującymi uczelniami zagranicznymi:

Technische Hochschule Wildau – Wildau k. Berlina, Niemcy

www.tfh-wildau.de

Technische Hochschule (FH) Wildau kształci na 16 kierunkach i zajmuje najwyższą lokatę wśród uczelni w Brandenburgii. Wysoki prestiż zawdzięcza przede wszystkim wysokiemu poziomowi kształcenia i know-how wdrażanego w gospodarce. W obszarze logistyki niemiecka uczelnia współpracuje z renomowanymi przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi oraz centrami logistycznymi skupionymi wokół Berlina.
W 2004 roku zostało podpisane Ramowe Porozumienie o Współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Logistyki (WSL) a niemiecką uczelnią techniczną Technische Hochschule (FH) w Wildau k. Berlina w Niemczech, otwierające naszym studentom możliwość uzyskania podwójnych dyplomów. Studenci WSL wyjeżdżając na 2 semestry do Niemiec mają okazję poznać zasady funkcjonowania logistyki u naszych zachodnich sąsiadów. Niemieccy studenci równie chętnie przyjeżdżają do Poznania. Pisząc pracę pod kierunkiem zarówno polskich, jak i niemieckich naukowców mają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Studenci WSL otrzymują, oprócz polskiego dyplomu licencjata, równorzędny dyplom uczelni niemieckiej.
Zawarte porozumienie Wyższej Szkoły Logistyki i Technische Hochschule (FH) Wildau poza możliwością zdobycia podwójnych dyplomów dotyczy:

  • transferu wiedzy w obszarze edukacji i badań
  • wymiany kadry naukowo-dydaktycznej i wykładów gościnnych
  • organizacji sympozjów i konferencji oraz prowadzeniu programów badawczych
  • realizacji wspólnych projektów z udziałem podmiotów gospodarczych

 

Óbuda University – Budapeszt, Węgry

www.uni-obuda.hu

W 2005 roku do grona partnerów WSL dołączyła kolejna uczelnia zagraniczna – Politechnika budapeszteńska Budapesti Műszaki Főiskola. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w wyniku połączenia trzech politechnik budapeszteńskich pod koniec lat dziewięćdziesiątych. W roku 2004 przyjęła obecną nazwę - Budapest Tech. Ponad 12 000 studentów kształci się na pięciu wydziałach: mechanicznym, elektrycznym, ekonomicznym, informatycznym oraz na Wydziale Przemysłu Lekkiego. Umowa o współpracy umożliwia wymianę studentów oraz nauczycieli w ramach Programu Erasmus

 

Jyväskylä University of Applied Sciences – Jyväskylä, Finlandia

www.jamk.fi 

W listopadzie 2006 roku WSL gościła przedstawicieli z fińskiej politechniki Jyväskylä University of Applied Sciences. Efektem przeprowadzonych rozmów n/t współpracy w zakresie mobilności studentów i wykładowców, podejmowania wspólnych tematów badawczych, a także transferu informacji dotyczących programów kształcenia logistyków - było podpisanie 12 grudnia tegoż roku umowy bilateralnej o mobilności w ramach Programu Erasmus.

 

The Grimsby Institute of Further & Higher Education – Grimsby, Wielka Brytania

www.grimsby.ac.uk

W 2008 roku Wyższa Szkoła Logistyki zawarła umowę z brytyjskim instytutem kształcącym na poziomie studiów wyższych oraz studiów podyplomowych – The Grimsby Institute of Further & Higher Education, na mocy której studenci WSL realizują roczny program studiów „Productivity and Innovation”, po ukończeniu którego uzyskują dyplom ukończenia studiów II stopnia oraz Master of Science sygnowany przez prestiżową uczelnię Leeds Metropolitan University, z którą brytyjski instytut pozostaje w ścisłej współpracy. Realizację umowy rozpoczęto na początku 2009 r., a jej konkretnym rezultatem był wyjazd 7 studentów WSL do Grimsby.

 

Vysoká škola logistiky o.p.s. – Přerov, Czechy

www.vslg.cz

 

Государственный Университет - Высшая школа экономики – Moskwa State University - Higher School of Economics

www.hse.ru

 

Technical University of Kosice – Koszyce, Słowacji

www.tuke.sk

 

International Institute of Labour and Social Relations – Mińsk, Białoruś

 

SRH Fachhochschule Hamm – Hamm, Niemcy

www.srh.de

 

Hochschule Anhalt (FH) – Niemcy

www.hs-anhalt.de

 

SSM Group Malta - Malta

www.ssmgroup.org

 

Sabancı University - Turcja

www.sabanciuniv.edu/en

W 2010 roku Wyższa Szkoła Logistyki podpisała bilateralną umowę o mobilności nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus. Sabancı University został założony w 1994 roku przez tureckie stowarzyszenie The Sabanci Group i dzisiaj oferuje studentom różne programy kształcenia na trzech wydziałach: Inżynierii i Nauk Przyrodniczych (FENS), Nauk Humanistycznych i Społecznych (FASS) oraz Zarządzania (FMAN). Dzięki współpracy obydwu uczelni, dr inż. Wojciech Machowiak przeprowadził cykl wykładów dla studentów Sabanci University, a słuchacze WSL mieli okazję uczestniczyć w wykładach tureckiego wykładowcy,  Profesora Çağrı Haksöz.

 

Beykoz Vocational School of Logistics - Turcja

www.beykoz.edu.tr/en

W 2011 roku podpisała, w ramach programu Erasmus, bilateralną umowę z Wyższą Szkołą Logistyki, obejmującą wymianę nauczycieli akademickich. Uczelnia została założona w 2008 roku przez Turkey Logistics Research and Education Foundation i kształci studentów na pięciu wydziałach: Technologii Komputerowych, Marketingu i Handlu Zagranicznego, Języków Obcych i Kultury, Zarządzania i Organizacji oraz Usług Transportowych. Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia oraz dopasowania oferty do aktualnych potrzeb rynku, Beykoz Vocational School of Logistics przeprowadziła analizę potrzeb oraz zdolności pracowników, której wyniki posłużyły do tworzenia kursów i programów nauczania. Współpraca z naszą uczelnią zaowocowała przeprowadzeniem szeregu wykładów z zagadnień transportowych przez dr Kenana DINC dla studentów WSL.

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.