opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Współpraca
drukuj

Współpraca

Współpraca

Wyższa Szkoła Logistyki współpracuje z różnorodnymi instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Należą do nich uczelnie, stowarzyszenia, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko rozumianą problematyką logistyczną.

Współpraca międzynarodowa rozwija się intensywnie na różnych płaszczyznach. Jest to współdziałanie w realizacji projektów badawczych w ramach programów unijnych i projektów wspólnych, jak również współpraca dotycząca organizacji zagranicznych studiów i praktyk. Program współpracy przewiduje także wzajemne wizyty i wykłady specjalistów określonych dziedzin logistyki.

Kontakt

Kierownik Działu Badań i Współpracy

Zastępstwo w sprawie badań:
mgr Kamila Janiszewska
tel. 61 850 47 69
e-mail: kamila.janiszewska@wsl.com.pl

Zastępstwo w sprawie badań:
mgr Kamila Janiszewska
tel. 61 850 47 69
e-mail: kamila.janiszewska@wsl.com.pl

Specjalistka w Dziale Badań i Współpracy
mgr Weronika Węgielnik

Program Erasmus+:
dr inż. Adam Koliński
I piętro, pokój 117
dyżury: środy 12:00-13:00
tel. 61 850 47 91

e-mail: adam.kolinski@wsl.com.pl

Specjalista ds. rozliczeń i ewaluacji projektu Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości”
Projekt Nr: POKL.04.01.01-00-163/11
Umowa nr: UDA-POKL.04.01.01-00-163/11-00
mgr Mateusz Michalski
tel. 61 850 47 75
mateusz.michalski@wsl.com.pl

Kierownik biura Wirtualnych Laboratoriów
mgr inż. Paweł Fajfer
tel. 61 850 47 66
pawel.fajfer@wsl.com.pl

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.