opcje
Wykładowcy / Wojciechowski Adam
drukuj

inż. Adam Wojciechowski

 

ImageAbsolwent Politechniki Poznańskiej oraz Studium Podyplomowego Akademii Ekonomicznej w zakresie Projektowania Systemów Logistycznych i Pedagogicznym. Posiadacz I stopnia specjalizacji zawodowej inżyniera. Ukończył kurs metodyczno-dydaktyczny dla wykładowców zagadnień ochrony pracy. Od ponad 31 lat pracuje w Instytucie Logistyki i Magazynowania.
Jest jednym z wykładowców przedmiotu „Infrastruktura, technika i technologia usług logistycznych” na studiach dziennych i wieczorowych oraz „Zagrożenia i zasady bezpieczeństwa pracy w systemach logistycznych” studiów podyplomowych Menager Bezpieczeństwa Pracy w Wyższej Szkole Logistyki. Czynnie pracuje w trzech Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Do jego głównych obszarów zainteresowań należą zagadnienia związane z techniką, technologią, infrastrukturą oraz organizacją procesów logistycznych. Jest autorem lub współautorem wielu urządzeń i systemów urządzeń oraz szeregu rozwiązań technologicznych wdrożonych do stosowania w logistyce. Twórca lub współtwórca licznych wzorów użytkowych i patentów. Posiadacz bogatego dorobku publikacyjnego. Jest współautorem „Słownika terminologii logistycznej” oraz ponad 150 artykułów z zakresu logistyki, w tym również związanych z bezpieczeństwem pracy.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)