opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / O uczelni / Władze i kadra
drukuj

Władza i kadra

Władze

REKTOR

dr hab. inż.
BOGUSŁAW ŚLIWCZYŃSKI
prof. WSL

KANCLERZ

prof. dr hab.
HENRYK SOBOLEWSKI

 

PROREKTOR

dr hab.
MACIEJ STAJNIAK
prof. WSL

DZIEKAN

dr inż.
MAREK MATULEWSKI

PRODZIEKAN

mgr
KATARZYNA REWERS-PIESZAK

 

Senat

 • Rektor WSL – dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński prof. WSL
 • Kanclerz WSL – prof. dr hab. Henryk Sobolewski
 • Prorektor - dr hab. Maciej Stajniak  prof. WSL
 • Dziekan WZiL– dr inż. Marek Matulewski
 • Prodziekan - mgr Katarzyna Rewers-Pieszak
 • dr inż. Grzegorz Szyszka
 • dr hab. Arkadiusz Kawa prof. WSL
 • dr inż. Ireneusz Fechner
 • dr inż. Michał Adamczak
 • dr inż. Adam Koliński
 • dr inż. Stanisław Krzyżaniak
 • dr Paweł Romanow
 • dr Szymon Strojny
 • Roksana Stróżczyk, przewodnicząca Samorządu Studenckiego
 • Julia Górska, sekretarz Samorządu Studenckiego
 • Małgorzata Nowak, członkini Rady Samorządu Studenckiego
 • Oliwia Merda, członkini Rady Samorządu Studenckiego, Rzeczniczka Praw Studenta

Kadra

O poziomie kształcenia uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo-dydaktycznych WSL to około 140  nauczycieli akademickich. Z Uczelnią współpracuje również kilkudziesięciu wykładowców szkół wyższych z całej Polski.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki: dr inż. Marek Matulewski

Katedry

 • Katedra Organizacji i Zarządzania
  Kierownik - dr Szymon Strojny
 • Katedra Zarządzania Operacyjnego Przedsiębiorstw
  Kierownik - dr inż. Michał Adamczak
 • Katedra Transportu i Spedycji
  Kierownik - dr Paweł Romanow
 • Katedra Systemów Informatycznych i Technologii Cyfrowych
  Kierownik - dr inż. Karolina Kolińska
 • Katedra Logistyki i Łańcuchów Dostaw
  Kierownik - dr inż. Mariusz Szuster
 • Katedra Controllingu i Rachunkowości
  Kierownik - dr inż. Adam Koliński
 • Studium Języków Obcych
  Kierownik - dr Karol Górski
 • Studium Wychowania Fizycznego
  Kierownik - dr Michał Marciniak

Wykładowcy

 • prof. dr hab. inż. Fertsch Marek
 • prof. dr hab. inż. Frąś Józef
 • prof. dr hab. Sobolewski Henryk
 • dr hab. inż. Cyplik Piotr, prof. WSL
 • dr hab. inż. Hadaś Łukasz
 • dr hab. inż. Wojciechowski Łukasz
 • dr hab. inż. Stachowiak Agnieszka
 • dr hab. inż. Śliwczyński Bogusław, prof. WSL
 • dr hab. Kawa Arkadiusz, prof. WSL
 • dr hab. Bartoszewicz Grzegorz, prof. WSL
 • dr hab. Pierański Bartłomiej
 • dr hab. Stajniak Maciej, prof. WSL
 • dr hab. Świekatowski Ryszard
 • dr inż. Adamczak Michał
 • dr inż. Czaja-Jagielska Natalia
 • dr inż. Grabia Michał
 • dr inż. Hajdul Marcin
 • dr inż. Kolińska Karolina
 • dr inż. Krzyżaniak Stanisław
 • dr inż. Machowiak Wojciech
 • dr inż. Matulewski Marek
 • dr inż. Nowicki Bogdan
 • dr inż. Osmólski Waldemar
 • dr inż. Żuchowski Wiktor
 • dr inż. Koliński Adam
 • dr inż. Niemczyk Aleksander
 • dr inż. Szuster Mariusz
 • dr inż. Wrociński Ireneusz
 • dr Biegańska Marta
 • dr Brzeziński Łukasz
 • dr Buczyńska Ewa
 • dr Górski Karol
 • dr Gulczyński Waldemar
 • dr Kaliszan Leonard
 • dr Konecka Sylwia
 • dr Kur Jerzy
 • dr Machowski Szymon
 • dr Marciniak Michał
 • dr Michalska-Olek Agata
 • dr Orliński Ryszard
 • dr Pagórski Piotr
 • dr Panfil Beata
 • dr Pawłowski Edmund
 • dr Piekarczyk Anna
 • dr Romanow Paweł
 • dr Różański Tadeusz
 • dr Rzepczyński Piotr
 • dr Strojny Szymon
 • dr Taratajcio Andrzej
 • dr Tyc-Szmil Karolina
 • dr Wachowski Piotr
 • dr Walenciak Michał
 • dr Walkowiak-Markiewicz Katarzyna
 • dr Wiliński Mateusz
 • dr Żyminkowski Tomasz
 • mgr inż. Fajfer Paweł
 • mgr inż. Głowacka-Fertsch Danuta
 • mgr inż. Lewicki Leszek
 • mgr inż. Majewski Jerzy
 • mgr inż. Malinowska Katarzyna
 • mgr inż. Nowak Mirosław
 • mgr inż. Toboła Adrianna
 • mgr inż. Statkiewicz Witold
 • mgr inż. Zając Jacek
 • mgr Chołody Zofia
 • mgr Budzisz Magdalena
 • mgr Fabiański Michał
 • mgr Foltyński Marcin
 • mgr Gwizdała Małgorzata
 • mgr Jachnik Magdalena
 • mgr Jankowski-Guzy Jędrzej
 • mgr Januszewski Filip
 • mgr Kopeć Magdalena
 • mgr Łukasik Agnieszka
 • mgr Marciniak Anatol
 • mgr Moczyński Miłosz
 • mgr Niedbalski Beniamin
 • mgr Piekarski Paweł
 • mgr Polc Weronika
 • mgr Praiss Anna
 • mgr Potorejko-Nowicka Aneta
 • mgr Sobczak Wioleta
 • mgr Stańczyk Monika
 • mgr Światłowski Jakub
 • mgr Trawczyński Marcin
 • mgr Żmich-Mezreb Julita
 • mgr Żurkiewicz Joanna

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.