opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / O uczelni / Władze i kadra
drukuj

Władza i kadra

Władze

REKTOR

dr hab. inż.
BOGUSŁAW ŚLIWCZYŃSKI
prof. WSL

KANCLERZ

prof. dr hab.
HENRYK SOBOLEWSKI

 

PROREKTOR

dr hab.
MACIEJ STAJNIAK
prof. WSL

DZIEKAN

dr inż.
MAREK MATULEWSKI

 

Senat

 • Rektor WSL – dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński prof. WSL
 • Kanclerz WSL – prof. dr hab. Henryk Sobolewski
 • Prorektor - dr hab. Maciej Stajniak  prof. WSL
 • Dziekan WZiL– dr inż. Marek Matulewski
 • Prodziekan - mgr Katarzyna Rewers-Pieszak
 • dr inż. Grzegorz Szyszka
 • dr hab. Arkadiusz Kawa prof. WSL
 • dr inż. Ireneusz Fechner
 • dr inż. Michał Adamczak
 • dr inż. Adam Koliński
 • dr inż. Stanisław Krzyżaniak
 • dr Paweł Romanow
 • dr Szymon Strojny
 • Roksana Stróżczyk, przewodnicząca Sam. Studenckiego
 • Małgorzata Nowak, studentka
 • Julia Górska, studentka

Kadra

O poziomie kształcenia uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo-dydaktycznych WSL to około 140  nauczycieli akademickich. Z Uczelnią współpracuje również kilkudziesięciu wykładowców szkół wyższych z całej Polski.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki: dr inż. Marek Matulewski

Katedry

 • Katedra Organizacji i Zarządzania
  Kierownik - dr Szymon Strojny
 • Katedra Zarządzania Operacyjnego Przedsiębiorstw
  Kierownik - dr inż. Michał Adamczak
 • Katedra Transportu i Spedycji
  Kierownik - dr Paweł Romanow
 • Katedra Systemów Informatycznych i Technologii Cyfrowych
  Kierownik - dr inż. Karolina Kolińska
 • Katedra Logistyki i Łańcuchów Dostaw
  Kierownik - dr inż. Mariusz Szuster
 • Katedra Controllingu i Rachunkowości
  Kierownik - dr inż. Adam Koliński
 • Studium Języków Obcych
  Kierownik - dr Karol Górski
 • Studium Wychowania Fizycznego
  Kierownik - dr Michał Marciniak

Wykładowcy

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski  dr h.c.
 • prof. dr hab. Henryk Sobolewski
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Tkaczyk
 • dr hab. inż. Piotr Cyplik prof. WSL
 • dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński prof. WSL
 • dr hab. Grzegorz Bartoszewicz prof. WSL
 • dr hab. Maciej Stajniak prof. WSL
 • dr hab. Norbert Wagener  prof. WSL
 • dr inż. Michał Adamczak
 • dr inż. Marcin Hajdul
 • dr inż. Stanisław Krzyżaniak
 • dr inż. Adam Koliński
 • dr inż. Karolina Kolińska 
 • dr inż. Wojciech Machowiak
 • dr inż. Marek Matulewski
 • dr inż. Aleksander Niemczyk
 • dr inż. Bogdan Nowicki
 • dr Łukasz Brzeziński
 • dr inż. Natalia Czaja - Jagielska
 • dr Katarzyna Golusińska
 • dr Karol Górski
 • dr Jerzy Kur
 • dr Michał Marciniak
 • dr Ryszard Orliński
 • dr Paweł Romanow
 • dr Szymon Strojny
 • dr Mariusz Szuster
 • dr Michał Walenciak
 • dr Mateusz Wiliński
 • dr Ireneusz Wrociński
 • dr Tomasz Żyminkowski 
 • dr Anna Piekarczyk
 • dr Waldemar Osmólski
 • mgr inż. Paweł Fajfer
 • mgr inż. Danuta Głowacka-Fertsch
 • mgr inż. Adrianna Toboła
 • mgr Jędrzej Jankowski-Guzy
 • mgr Filip Januszewski
 • mgr Magdalena Kopeć
 • mgr Jarosław Milczarek
 • mgr Weronika Polc
 • mgr Anna Praiss
 • mgr Jakub Światłowski
 • mgr Sebastian Wieczerniak
 • mgr Julita Żmich-Mezreb

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)