О нас

Висока якість навчання, а також практичні знання – кожна дія Вищої Школи Логістики у Познані (WSL) спрямована на реалізацію цих цілей. Будучи студентом WSL, ти отримуєш усі переваги, які несе за собою навчання за фахом, пов'язане з практичною підготовкою до роботи у всіх сферах логістики.

Вища Школа Логістики – сильні сторони твого Університету:

  • Перший у Польщі логістичний вищій навчальний заклад – рік створення 2001
  • Основна підтримка – науково-дослідний Інститут логістики та складування
  • Практична програма навчання
  • Широка пропозиція практик та стажувань для студентів
  • Інтенсивне партнерське співробітництво з роботодавцями
  • Інноваційні системи навчання
  • Можливість отримати професійні та мовні сертифікати

Высшая Школа Логистики – сильная сторона твоего ВУЗа:

 

§  Первый в Польше логистический ВУЗ – год создания 2001

§  Основная поддержка Института логистики и хранения

§  Практическая программа обучения

§  Широкое предложение практик и стажировок для студентов

§  Интенсивное партнёрское сотрудничество с работодателями

§  Новаторские системы обучения

§  Возможность получить профессиональные и языковые сертификаты

§  Снабжение ВУЗа:

Системы класса ERP - Grafitti, iScala; Autocad, TimoCom, Qguar

Лаборатория RFID                  

Электронная платформа Pearson для обучения английского языка

Платформа «Язык логистики – открытая практика» для обучения четырёх иностранных языков и профессионального содержания

Керівництво

РЕКТОР

dr inż.
ADAM KOLIŃSKI

ПРОРЕКТОР

dr hab.
MACIEJ STAJNIAK
prof. WSL

ДЕКАН

dr inż.
MAREK MATULEWSKI

ПРОДЕКАН

mgr
KATARZYNA REWERS-PIESZAK