opcje
Wykładowcy / Tytyk Edwin
drukuj

Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk

 

ImageProf. dr hab. inż. EDWIN  TYTYK, profesor zwycz.
Wydział Informatyki i Zarządzania
Instytut Inżynierii Zarządzania
Politechnika Poznańska
60-965 Poznań, ul. Strzelecka 11,
tel. (0*61) 665-33-77; sekr. IIZ: 665-33-74
e-mail: edwin.tytyk@put.poznan.pl
 

 

Absolwent Politechniki Poznańskiej z roku 1972. Doktorat z dziedziny nauk technicznych, z dyscypliny „Budowa i eksploatacja maszyn”, obronił z wyróżnieniem w Akademii Rolniczej w Poznaniu, w roku 1979. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w roku 1991 w Politechnice Poznańskiej. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w roku 2004. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych, kilkudziesięciu wdrożonych opracowań i projektów przemysłowych, ośmiu patentów i wzorów użytkowych.
Merytoryczny obszar zainteresowań naukowych to: metodologia projektowania ergono-micznego elementarnych systemów: człowiek – obiekt techniczny – otoczenie, informacyjne wspomaganie decyzji w procesach projektowania z wykorzystaniem technik komputerowych, wykorzystanie technik heurystycznych w działaniach twórczych, zagadnienia na styku ergonomii i ekologii, zarządzanie zasobami i działaniami związanymi ze współdziałaniem ludzi z techniką i środowiskiem.  
Wypromował siedmiu doktorów nauk technicznych oraz nauk o zarządzaniu. Jest kierow¬nikiem studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego oraz jego Zarządu Głównego, wiceprezesem Komitetu Ergonomii PAN, członkiem Komisji Budowy Maszyn PAN Oddz. w Poznaniu, członkiem Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów PAN.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)