opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / System stypendialny
drukuj

System stypendialny

system stypendialny

Studenci Wyższej Szkoły Logistyki mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

STYPENDIUM REKTORA

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAPOMOGĘ

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów.

UWAGA!!! Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów(w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku).

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  • Od 01 października 2021 r. do 30 października 2021 r.,
  • Od 15 lutego 2022 r. do 15 marca 2022 r., w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

WYMAGANE DOKUMENTY Wskazane dokumenty dostępne na indywidualnym koncie studenta w systemie wsl-online od 01.10.2021 r.

Student składa wniosek o przyznanie świadczeń, poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w systemie wsl-online.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami student przesyła pocztą na adres Uczelni z dopiskiem „UKS- wniosek o stypendium”. lub składa w Biurze Uczelnianej Komisji Stypendialnej w terminach dyżurów (pok.9a).

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.