opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia I stopnia inżynierskie
drukuj

Studia I stopnia inżynierskie

Studia inżynierskie to wyższe studia zawodowe, które obok kierunkowej wiedzy logistycznej, umożliwiają zdobycie praktycznej i przydatnej w podejmowaniu kompleksowych decyzji menedżerskich wiedzy technicznej z zakresu automatyki, konstrukcji, mechaniki czy technologii cyfrowych w systemach logistycznych.

W ramach kierunku Logistyka proponujemy do wyboru trzy praktyczne specjalności na studiach inżynierskich. Program każdej z nich został opracowany we współpracy z patronem specjalności i odpowiada potrzebom zarówno pracodawców jak i kierunkom rozwoju systemów i procesów logistycznych na rynku.

Na studiach inżynierskich zdobędziesz kompetencje specjalistyczne i wiedzę techniczną w zakresie analizy i projektowania systemów logistyczno-transportowych, rozwiązań konstrukcyjnych i automatyki urządzeń logistycznych: w przedsiębiorstwach produkcyjnych i magazynach, w centrach logistycznych, portach oraz terminalach intermodalnych. Zdobędziesz kompetencje w zakresie projektowania procesów, analizy danych, modelowania systemów oraz wdrażania rozwiązań informatycznych i technologii cyfrowych w łańcuchach dostaw.

Nauka na studiach inżynierskich - trwa 3,5 roku, w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (zaocznej) . Po zakończeniu studiów uzyskujesz wyższe wykształcenie i tytuł inżyniera, a także  możesz kontynuować zdobywanie wiedzy na wybranej specjalności studiach magisterskich.

Pamiętaj, że masz szansę ubiegać się o stypendium i obniżyć koszt swojego studiowania, więcej informacji: STYPENDIA 

Kierunek LOGISTYKA

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.