opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia II stopnia / Logistyka / Projektowanie procesów logistycznych - patron specjalności: Ł-ILiM
drukuj

Projektowanie procesów logistycznych

Specjalność realizowana pod patronatem ILiM

Opanujesz wiedzę z zakresu modelowania procesów logistycznych, symulacji procesów logistycznych i analizy danych operacyjnych oraz wyników symulacji za pomocą narzędzi informatycznych. Na tej podstawie nauczysz się, jak optymalizować procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Poznasz wiedzę z zakresu projektowania i notacji procesów logistycznych, uzyskasz umiejętności niezbędne do projektowania i optymalizacji procesów logistycznych oraz analizy danych operacyjnych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych oraz narzędzi bazodanowych.

Specjalność dostępna tylko w trybie niestacjonarnym.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • identyfikacja analiza i rozwiązywanie problemów
 • analiza danych logistycznych
 • systemy bazodanowe
 • wprowadzenie do symulacji procesów
 • symulacja procesów logistycznych

Twoja przewaga

 • Certyfikat ze znajomości oprogramowania symulacyjnego iGrafx
 • Certyfikat ECDL STANDARD S1 - Użytkowanie baz danych
 • Certyfikat ECDL ADVANCE A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne

Twoja praca

 • projektant procesów logistycznych
 • analityk procesów logistycznych
 • analityk danych operacyjnych
 • asystent ds. procesów logistycznych
 • doradca/konsultant
 • inżynier procesu
 • specjalista kontrolingu operacyjnego
 • inżynier ds. rozwoju procesów logistycznych 

Do góry

Twoja dalsza droga

 • Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Transport i spedycja - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • European Junior Logistician Poznań
Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Menedżer Logistyki

Studia podyplomowe: Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw. Jako słuchacz studiów podyplomowych dowiesz się, jak należy budować strategię operacyjną i zarządzać całokształtem procesów biznesowych oraz jak kreować wzrost wartości dodanej w łańcuchach dostaw. Będziesz potrafił nimi sterować tak, aby przedsiębiorstwo mogło szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

Sprawdź
Transport i spedycja - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Transport i spedycja z certyfikatem kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego

Studia podyplomowe: dzałalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
Sprawdź
Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Menedżer BHP

Studia podyplomowe: WSL, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. tudia zorganizowane są we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Program studiów (264 godz.) umożliwia absolwentom z min. 2-letnią praktyką zawodową poddanie się procedurze i uzyskanie certyfikatu kompetencji personelu wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2004 nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

 Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Menedżer BHP
drukuj

    O studiach
    Cena i rekrutacja
    Organizacja studiów
    Program
    Wykładowcy
    Opinie

Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy

WSL, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Sprawdź
European Junior Logistician Poznań

European Junior Logistician

Szkolenie: European Junior Logistician to certyfikat, który jest bardzo wysoko ceniony na rynku pracy .

Sprawdź

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)