opcje
drukuj

Menedżer logistyki

Zdobędziesz umiejętności związane z organizacją i projektowaniem, koordynacją oraz bezpośrednim nadzorem funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw. Poznasz sposoby efektywnego zarządzania zasobami logistyki, aby uzyskać najlepszą efektywność pracy i sprawność organizacji oraz zapewnić wymagany poziom obsługi klienta.

Specjalność dostępna tylko w trybie niestacjonarnym.

Menedżer logistyki

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie procesami
 • zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw
 • zarządzanie strategiczne
 • marketing i zarządzanie produktem
 • finanse przedsiębiorstw
 • controlling i rachunkowość zarządcza
 • prawo
 • komunikacja w organizacji
 • informatyka w zarządzaniu
 • systemy informatyczne i platformy internetowe

Twoja praca

Zdobędziesz kwalifikacje do pracy jako specjalista lub menedżer w obszarze logistyki, łańcucha dostaw i koordynacji operacji w sieciach dostaw, zakupów, zaopatrzenia i dostaw, współpracy z dostawcami, magazynowania, logistyki produkcji, transportu, dystrybucji czy obsługi klienta.

Twoja wiedza znajdzie zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych różnych branż i sektorów gospodarki, handlowych i sieciach sprzedaży oraz usługowych w branży TSL. Ponadto w pionach logistyki urzędów administracji publicznej, w służbach mundurowych czy służbie zdrowia.

Do góry

Twoja dalsza droga

 • Transport i spedycja - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • European Junior Logistician Poznań
Transport i spedycja - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Transport i spedycja z certyfikatem kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego

Studia podyplomowe: dzałalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
Sprawdź
Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Menedżer BHP

Studia podyplomowe: WSL, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. tudia zorganizowane są we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Program studiów (264 godz.) umożliwia absolwentom z min. 2-letnią praktyką zawodową poddanie się procedurze i uzyskanie certyfikatu kompetencji personelu wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2004 nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

 Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Menedżer BHP
drukuj

    O studiach
    Cena i rekrutacja
    Organizacja studiów
    Program
    Wykładowcy
    Opinie

Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy

WSL, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Sprawdź
European Junior Logistician Poznań

European Junior Logistician

Szkolenie: European Junior Logistician to certyfikat, który jest bardzo wysoko ceniony na rynku pracy .

Sprawdź

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)