opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia II stopnia / Logistyka / Logistyka przedsiębiorstw
drukuj

Logistyka przedsiębiorstw

Specjalność ta przygotuje Cię do sprawnego zarządzania przepływem surowców, materiałów i produktów zarówno w obrębie przedsiębiorstwa, jak i między podmiotami gospodarczymi w ramach tzw. łańcucha dostaw, poczynając od źródeł zaopatrzenia, a kończąc na obsłudze klienta finalnego. Efektywność takiego zarządzania zależy od wiedzy z zakresu zarządzania przepływem informacji oraz znajomości potrzeb rynku.

Posiądziesz wiedzę i praktyczne umiejętności zarządzania procesami magazynowania, transportu i obsługi zapasów w taki sposób, aby odbiorca skutecznie zrealizował swoje zamówenie i czuł się wyróżniony jakością obsługi.

Specjalność dostępna w trybie stacjonarnym (nie dotyczy rekrutacji na semestr letni) i niestacjonarnym.

Perspektywy zawodowe:

Zostaniesz przygotowany do wykonywania złożonych zadań logistycznych. Poznasz nie tylko działania integracyjne i optymalizacyjne, ale także nowoczesne metody i techniki zarządzania. Wiedza ta umożliwi Ci skuteczne obniżanie kosztów oraz poprawianie obsługi klienta, a tym samym kierowanie firmą w stronę sukcesu na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Zatrudnienie może znaleźć na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych różnych branż,
 • instytucjach państwowych i samorządowych zarówno w kraju, Unii Europejskiej, jak również na innych rynkach międzynarodowych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • zarządzanie zapasami i magazynem,
 • sieci i strategie w logistyce,
 • zarządzanie transportem i przepływem materiałów w łańcuchu dostaw,
 • zarządzanie projektami i procesami,
 • elektroniczna gospodarka,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • seminarium magisterskie.

Do góry

Twoja dalsza droga

 • Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Transport i spedycja - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • European Junior Logistician Poznań
Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Menedżer Logistyki

Studia podyplomowe: Menedżer Logistyki - Zarządzanie Operacyjne Przedsiębiorstwem i Łańcuchem Dostaw. Jako słuchacz studiów podyplomowych dowiesz się, jak należy budować strategię operacyjną i zarządzać całokształtem procesów biznesowych oraz jak kreować wzrost wartości dodanej w łańcuchach dostaw. Będziesz potrafił nimi sterować tak, aby przedsiębiorstwo mogło szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

Sprawdź
Transport i spedycja - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Transport i spedycja z certyfikatem kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego

Studia podyplomowe: dzałalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
Sprawdź
Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Menedżer BHP

Studia podyplomowe: WSL, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. tudia zorganizowane są we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Program studiów (264 godz.) umożliwia absolwentom z min. 2-letnią praktyką zawodową poddanie się procedurze i uzyskanie certyfikatu kompetencji personelu wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2004 nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

 Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Menedżer BHP
drukuj

    O studiach
    Cena i rekrutacja
    Organizacja studiów
    Program
    Wykładowcy
    Opinie

Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy

WSL, jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Sprawdź
European Junior Logistician Poznań

European Junior Logistician

Szkolenie: European Junior Logistician to certyfikat, który jest bardzo wysoko ceniony na rynku pracy .

Sprawdź

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)