opcje
drukuj

Technologie cyfrowe w biznesie

NOWOŚĆ!

Cyfryzacja w przedsiębiorstwach i ich łańcuchach dostaw jest jedną z najbardziej dynamicznych zmian naszych czasów, a informatyzacja, automatyzacja i robotyzacja oraz inteligentne systemy na stałe wpisały się w nasze codzienne życie. Studenci tej specjalności zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów teleinformatycznych integrujących automatyzację i robotyzację m.in. w produkcji i gospodarce materiałów, zakupach i zaopatrzeniu, magazynowaniu i zarządzaniu zapasami, transporcie i dystrybucji. Zdobyte kwalifikacje, analizy modelowania i symulacji oraz projektowania i programowania systemów informatycznych i teletechnicznych obejmują zarówno rozwiązania w przedsiębiorstwach, jak i w globalnych łańcuchach dostaw (w tym centrach logistycznych, sieciach transportowych czy w portach morskich).

Studenci obok dogłębnej wiedzy z zakresu procesów i organizacji systemów przedsiębiorstwa zdobywają wiedzę z zakresu projektowania, algorytmizacji i programowania aplikacji informatycznych (w tym mobilnych) do wykorzystania przez pracowników oraz inteligentnej komunikacji między urządzeniami, środkami transportu i automatyzacji infrastruktury.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)