opcje
drukuj

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Wyższa Szkoła Logistyki jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej, kształcącej w dziedzinie BHP, nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Twoja wiedza

Zdobędziesz wiedzę i kompetencje spełniające aktualne wymagania zawodowe potrzebne do wykonywania funkcji doradczych w zarządzaniu firmą.

Przygotujesz się do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów oraz procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie, zgodnie z prawem polskim, europejskim i standardami światowymi. Zdobytą wiedzę połączysz z umiejętnościami i technikami skutecznego kierowania zespołami.

Wybierając tę specjalność nauczysz się określania strategicznych i bieżących celów przedsiębiorstwa służących poprawie warunków pracy oraz motywowania pracowników do akceptowania i respektowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Będziesz umiał stosować zasady ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy oraz diagnozować zagrożenia i ryzyko zawodowe. Dzięki temu będziesz mógł zawodowo zajmować się prowadzeniem kontroli pracy oraz analizowaniem zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych,  a także organizować i prowadzić specjalistyczne szkolenia bhp.

Twoja przewaga

W ramach 3-letniej nauki otrzymujesz:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • regulacje prawne z zakresu bhp
 • psychofizyczne właściwości człowieka w pracy
 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
 • wymagania bhp dotyczące budynków i pomieszczeń pracy
 • zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy  w systemach logistycznych
 • organizacja i metodyka szkoleń w zakresie bhp
 • ryzyko zawodowe
 • profilaktyka lekarska. higiena pracy. pierwsza pomoc powypadkowa
 • ochrona środowiska
 • system zarządzania bezpieczeństwem pracy

Twoja praca

 • starszy inspektor ds. BHP - bezpośrednio po studiach
 • specjalista ds. BHP - po rocznym stażu
 • starszy specjalista ds. BHP - po 3 latach stażu
 • główny specjalista ds. BHP - po 5 latach stażu

Do góry

Twoja dalsza droga

 • European Junior Logistician Poznań
European Junior Logistician Poznań

European Junior Logistician

Szkolenie: European Junior Logistician to certyfikat, który jest bardzo wysoko ceniony na rynku pracy .

Sprawdź

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)