opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia I stopnia licencjackie / Kierunki i specjalności / Logistyka / Transport i spedycja - patron specjalności: Kuehne+Nagel i allsafeJUNGFALK
drukuj

Transport i spedycja

Patronat specjalności: Kuehne+Nagel i allsafeJUNGFALK

Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu: organizacji transportu krajowego i międzynarodowego o specjalności transport osób i rzeczy, bhp, przewozu towarów niebezpiecznych i innych specjalizowanych transportów oraz metod zabezpieczenia przewozu towarów. Poznasz podstawy prawa pracy i rachunkowości.

Będziesz umiał stosować przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników oraz organizacji rynku drogowego w transporcie osób. Zdobędziesz międzynarodowe kwalifikacje do zarządzania firmą transportową i spedycyjną. Osiągniesz niezbędną wiedzę z zakresu najważniejszych przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Program kształcenia zawiera zagadnienia, których opanowanie zwalnia z części pisemnej egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika drogowego o specjalności transport rzeczy i osób.

Zdobyte kwalifikacje, w połączeniu z wiedzą ogólną zdobytą podczas całego toku studiów, pomogą w rozpoczęciu kariery zawodowej w przedsiębiorstwach logistycznych, jak i prowadzeniu własnej działalności.

Program specjalności zgodny z rozporządzeniem WE 1071/2009.

Twoja przewaga

 • Zwolnienie z części pisemnej egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego o specjalności transport rzeczy i osób
 • Przygotowanie do egzaminu na Doradcę ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym i kolejowym (ADR i RID)
 • Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Międzynarodowe zaświadczenie uprawniające do kierowania wózkiem  jezdniowym  napędzanym 

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • sposoby i metody zabezpieczenia ładunków w transporcie drogowym
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo podatkowe
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • dostęp do rynku transportowego
 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • bezpieczeństwo drogowe
 • transport i spedycja w obrocie gospodarczym
 • opakowania w systemach logistycznych
 • spedycja i transport specjalny
 • gospodarka elektroniczna w transporcie i spedycji

Twoja praca

 • kierownik w przedsiębiorstwie transportowym i spedycyjnym,
 • spedytor krajowy i międzynarodowy
 • specjalista ds. transportu towarów niebezpiecznych
 • zarządzający transportem drogowym

Do góry

Twoja dalsza droga

 • Menedżer Logistyki
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw logistycznych
 • European Junior Logistician Poznań
Menedżer Logistyki

Menedżer Logistyki

Studia II stopnia: zdobędziesz kwalifikacje do pracy jako specjalista lub menedżer w obszarze logistyki, łańcucha dostaw i koordynacji operacji w sieciach dostaw, zakupów, zaopatrzenia i dostaw, współpracy z dostawcami, magazynowania, logistyki produkcji, transportu, dystrybucji czy obsługi klienta.

Sprawdź
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw logistycznych

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Studia II stopnia: zdobytą wiedzę możesz wykorzystać prowadząc własną działalność lub w działach księgowości, analiz ekonomicznych, controllingu w przedsiębiorstwach różnych branż.

Sprawdź
European Junior Logistician Poznań

European Junior Logistician

Szkolenie: European Junior Logistician to certyfikat, który jest bardzo wysoko ceniony na rynku pracy .

Sprawdź

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)