opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia I stopnia inżynierskie / Kierunki i specjalności / Logistyka / Inżynieria systemów logistycznych - patron specjalności: Promag
drukuj

Inżynieria systemów logistycznych

Specjalność realizowana pod patronatem PROMAG

Nauczysz się projektować, oceniać i doskonalić systemy logistyczne. Zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania logistycznego połączonego z analizą danych, technikami planowania i sterowania procesami produkcji oraz metodami planowania i sterowania zaopatrzeniem w relacji z gospodarką magazynową. Poznasz zasady eksploatacji obiektów magazynowych, wdrażania i działania systemów automatycznej identyfikacji oraz wytyczne prowadzenia zakupów i dostaw w ramach sieci zaopatrzenia. Zdobędziesz wiedzę w zakresie projektowania systemów logistycznych oraz uzyskasz umiejętności wymagane do przeprowadzenia analizy, oceny i usprawnienia bądź optymalizacji systemów logistycznych.

Dzięki znajomości obsługi oprogramowania produkcyjno-magazynowego, zasad prowadzenia działalności produkcyjnej wraz jej zabezpieczeniem logistycznym będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w centrach logistycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach informatycznych czy konsultingowych.

Twoja przewaga

Przygotowanie do uzyskania certyfikatów:

 • Candidate of Senior Logistician (European Logistics Association) - dowiedz się więcej
 • GS1 Barcode Certificate (GS1 Global Office)
 • European Computer Driving Licence

Twoja praca

 • projektant i koordynator systemów logistycznych
 • analityk oprogramowania logistycznego
 • planista i koordynator procesów produkcyjnych
 • analityk procesów zaopatrzenia materiałowego
 • inżynier logistyk pracujący na stanowiskach operacyjnych

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • Gospodarka zapasami
 • Gospodarka magazynowa
 • Opakowania w systemach logistycznych
 • Koszty i controlling logistyki
 • Systemy informacyjne w logistyce
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Organizacja procesów i systemów logistycznych
 • Metody planowania i sterowania produkcją
 • Gospodarka elektroniczna
 • Wprowadzenie do techniki
 • Podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów
 • podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki
 • Eksploatacja budowli logistycznych
 • Budowa i eksploatacja urządzeń w logistyce

Przedmioty zgodne z programem ELA

 • Zarządzanie procesami i projektami
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • Transport i spedycja w obrocie gospodarczym
 • Podstawy Logistyki
 • Organizacja i funkcjonowanie transportu
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Koszty i controlling logistyki lub Rachunek kosztów logistycznych
 • Zarządzanie
 • Ekonomika transportu
 • Gospodarka magazynowa
 • Gospodarka zapasami

Do góry

Twoja dalsza droga

 • Menedżer Logistyki
 • Projektowanie procesów logistycznych
Menedżer Logistyki

Menedżer Logistyki

Studia II stopnia: zdobędziesz kwalifikacje do pracy jako specjalista lub menedżer w obszarze logistyki, łańcucha dostaw i koordynacji operacji w sieciach dostaw, zakupów, zaopatrzenia i dostaw, współpracy z dostawcami, magazynowania, logistyki produkcji, transportu, dystrybucji czy obsługi klienta.

Sprawdź
Projektowanie procesów logistycznych

Projektowanie procesów logistycznych - patron specjalności: Ł-ILiM

Studia II stopnia: opanujesz wiedzę z zakresu modelowania procesów logistycznych, symulacji procesów logistycznych i analizy danych operacyjnych oraz wyników symulacji za pomocą narzędzi informatycznych.

Sprawdź

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)