opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia dualne
drukuj

Studia dualne I stopnia

W Wyższej Szkole Logistyki można studiować na studiach dualnych:

  • I stopnia licencjackich - Logistyka przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw

Studia dualne to wyjątkowa forma studiów, przeznaczona dla tych osób, które w przyszłości chcą zrobić karierę w logistyce i osiągnąć znaczący sukces zawodowy. Krótko mówiąc, studia dualne przeznaczone są dla ludzi ambitnych, którzy cały czas chcą się rozwijać.

Nasza Uczelnia posiada duże doświadczenie w prowadzeniu studiów dualnych, bo pierwsze takie studia wystartowały u nas już w roku 2014. Byliśmy nie tylko pierwszą uczelnią logistyczną oferującą tę formę kształcenia, ale w ogóle jedną z pierwszych w kraju.

Studia dualne polegają na ścisłej współpracy Uczelni, studenta oraz firmy partnerskiej. Student przez dziewięć tygodni zdobywa wiedzę teoretyczną na zajęciach dydaktycznych – wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, warsztatach – a przez kolejne dziewięć tygodni pracuje na stażu w jednej z renomowanych firm logistycznych, zdobywając doświadczenie, które dzisiaj na rynku pracy jest tak cenione. Po zakończeniu studiów Uczelnię opuszcza człowiek w pełni już ukształtowany, wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną.

 

Partnerzy

Logistyka przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw

Tryb studiów dualnych łączy w efektywny sposób studiowanie i zdobywanie doświadczenia praktycznego w przedsiębiorstwie wg formuły studiuj i pracuj (study & work). W ramach specjalności połowę każdego semestru masz zajęcia w Uczelni, a drugą połowę na stażu zorganizowanym przez uczelnię w przedsiębiorstwie.

Obszar specjalności obejmuje kompleksową wiedzę z zakresu procesów logistyki przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, którą studenci na bieżąco weryfikują praktycznie w przedsiębiorstwach.

Poznasz metody, narzędzia i techniki procesów logistycznych przedsiębiorstw, począwszy od zaopatrzenia i zakupów, poprzez produkcję, magazynowanie, transport, zapasy, aż po dystrybucję, realizację zamówień i obsługę klienta. Zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz doskonalenia procesów przedsiębiorstwa, w tym nowoczesne techniki i narzędzia lean management oraz cyfryzacji procesów i inteligentnych technologii Przemysłu 4.0.

Wybrane przedmioty będą prowadzone w języku angielskim, dzięki czemu poznasz język fachowy i uzyskasz wymaganą na rynku pracy biegłość biznesową.

Zdobędziesz szerokie kompetencje w logistyce przedsiębiorstw i łańcuchach dostaw, co ułatwi Ci zatrudnienie we wszystkich kategoriach przedsiębiorstw - produkcyjnych, handlowych i sieciach sprzedaży, usługowych (w tym w branży TSL – np.  w centrach logistycznych czy firmach transportowych).

Wybrane przedmioty specjalności

  • Zakupy i zaopatrzenie
  • Transport i spedycja
  • Supply Chain Management
  • Automatyczna identyfikacja i geolokalizacja

Zasady rekrutacji na studia dualne

Liczba miejsca na studiach dualnych I stopnia jest ograniczona. Limit wynika z określonej przez firmy partnerskie liczby miejsc na stażach.

tl_files/studia/dualne/etapy/Ee1.jpg

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć swoje CV.

zapisz się

 

 

tl_files/studia/dualne/etapy/e2.png

Wymagane dokumenty:

  • skan świadectwa maturalnego  (jeśli kandydat jeszcze nie posiada, to po jego otrzymaniu)
  • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej

Dokumenty można dołączyć do formularza zgłoszeniowego lub przesłać na adres rekrutacja@wsl.com.pl

 

tl_files/studia/dualne/etapy/eE3.png.jpg

A. Test z języka angielskiego ma na celu określenie poziomu znajomości języka i ma charakter orientacyjny. Test przeprowadzamy w formie on-line.

Test zawiera 10 pytań i zajmuje ok. 15 minut.

B. Test predyspozycji zawodowych ma na celu określenie Twoich oczekiwań dotyczących przyszłej kariery zawodowej. Po rozwiązaniu testu otrzymasz raport zawierający liczne wskazówki rozwojowe, które możesz wykorzystać w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej.

Test zawiera 20 pytań i zajmuje ok. 20 minut.


tl_files/studia/dualne/etapy/E4.jpg

Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielami Wyższej Szkoły Logistyki odbywa się on-line w MS Teams. Otrzymasz od nas link do spotkania.

Podczas rozmowy możesz się spodziewać pytań o swoją motywację do podjęcia studiów, zainteresowanie logistyką, dotychczasowe doświadczenia lub osiągnięcia.

Rozmowa trwa ok. 15 min.

 

e5

Rozmowa rekrutacyjna z przedstawicielami przedsiębiorstwa, w którym będzie odbywał się staż, organizowana jest w formie spotkania on-line.

Pytania na rozmowie dotyczą głównie osobistych motywacji, planów zawodowych, ambicji i dotychczasowych osiągnięć. Na spotkanie z przedstawicielem firmy możesz przygotować sobie listę pytań dotyczących Twojego pobytu na stażu. Podczas rozmowy, pracodawca poznaje Ciebie, ale i Ty poznajesz pracodawcę.

Firma może Ciebie również zaprosić na bezpośrednie spotkanie w swojej siedzibie.

 

tl_files/studia/dualne/etapy/eE6.jpg

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na staż nastąpi do 26 lipca 2021 r.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na staż, mają pierwszeństwo, jeśli chciałyby skorzystać z klasycznych studiów I stopnia.

 

Opłaty za studia

Gwarancja stałego czesnego przez cały okres nauki (3 lata)

Czesne płatne tylko przez 10 miesięcy roku akademickiego.


TRYB STUDIÓW 10 rat 2 raty
1 rata
OD PONIEDZIAŁKU
DO CZWARTKU
790 zł 3 950 zł 7 900 zł
 

10 rat – płatne do 10-go każdego miesiąca od X do VII

płatne do 10.10 i 10.03

płatne do 10.10

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

UWAGA! Powyższe ceny dotyczą studentów, zapisanych w roku akademickim 2021/2022.
Pozostali studenci zobowiązani są do uiszczania płatności zgodnie z zawartą podczas rekrutacji umową o przeprowadzeniu kształcenia. 

Chcesz obniżyć koszt studiów? Sprawdź system stypendialny WSL!

Pamiętaj, że masz szansę ubiegać się o stypendium i obniżyć koszt swojego studiowania, więcej informacji: STYPENDIA

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.