opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Dla studenta / Samorząd Studencki
drukuj

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki WSL tworzą studenci studiów I i II stopnia prowadzonych przez Wyższą Szkołę Logistyki. Samorząd Studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.

Wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni jest organ Samorządu Studenckiego, którym w Wyższej Szkole Logistyki jest Rada Samorządu Studenckiego WSL. RSS WSL działa od chwili powstania uczelni i zajmuje się ochroną praw, godności i interesów studentów, inicjuje życie kulturalno-rozrywkowe oraz zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi. Poprzez Komisję Stypendialną zajmuje się przyznawaniem stypendiów. Reprezentuje studentów w organach uczelni, między innymi w Senacie Wyższej Szkoły Logistyki. Współpracuje również z innymi organizacjami studenckimi.

Rada Samorządu Studenckiego WSL posiada swoich przedstawicieli w Komisji Branżowej PSRP – Forum Uczelni Niepublicznych, Porozumieniu Samorządów Studenckich Niepublicznych Uczelni Poznańskich (SSNUPi), do którego RSS WSL należy od 2013 roku i jest jednym z jego trzech założycieli oraz w Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich (PSSUP), do którego należy 13 największych poznańskich szkół wyższych.

Mając na uwadze, że nie samą nauką i pracą student żyje, RSS WSL dba o wolny czas studentów i organizuje wiele imprez, wydarzeń kulturalnych, szkoleń, zbiórek, akcji charytatywnych oraz wyjazdów szkoleniowo-edukacyjnych. Tradycją stały się Wielkie Otrzęsiny dla studentów I roku oraz BIMBA Party Tramwajada. Co roku studenci WSL biorą czynny udział w organizacji Festiwalu Muzycznego Juwenalia oraz licznie reprezentują uczelnię na pochodzie juwenaliowym.

Jeśli chcesz w czasie studiów aktywnie spędzać czas, czynnie brać udział w kreowaniu życia w uczelni, zdobyć wiele cennych doświadczeń, które na pewno przydadzą Ci się w przyszłości, to zgłoś się do nas!

Zajrzyj na fanpage: www.facebook.com/SamorzadStudenckiWsl

lub napisz na samorzad@wsl.com.pl

Samorząd Studencki WSL

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.