opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Dla studenta / Praktyki i kariera / Rozliczenie praktyk - Rekrutacja 2015-16 oraz 2016-17
drukuj

Rozliczenie praktyk zawodowych studentów, których aktualne studia rozpoczęły się w latach akademickich 2015/2016 oraz 2016/2017

Rozliczenie studentów zrekrutowanych w latach 2015/2016 i 2016/2017 odbywa się na podstawie kompletu złożonych dokumentów – w zależności od sytuacji przedstawionych poniżej.

UWAGA: Należy wybrać właściwe dokumenty z SEKCJI A oraz SEKCJI B.

 

A. DOKUMENTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

1. Dla studentów odbywających praktyki zawodowe w tradycyjnej formie:

  • Umowa w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów - do pobrania w Biurze Praktyk i Karier Zawodowych przed rozpoczęciem praktyki
  • Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych - POBIERZ WZÓR
  • Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP - POBIERZ
  • Właściwy arkusz potwierdzenia uzyskania efektów kształcenia (z sekcji B)

2. Dla studentów rozliczających praktyki na podstawie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej

  • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Wniosek o zaliczenie praktyk - POBIERZ
  • Opis stanowiska pracy - POBIERZ WZÓR
  • Właściwy arkusz potwierdzenia uzyskania efektów kształcenia (z sekcji B)

3. Dla studentów rozliczających praktyki na podstawie zatrudnienia na umowę o pracę/zlecenie/dzieło/stażową

  • Wniosek o zaliczenie praktyk - POBIERZ
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu - POBIERZ
  • Opis stanowiska pracy - POBIERZ WZÓR
  • Właściwy arkusz potwierdzenia uzyskania efektów kształcenia (z sekcji B)


Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej, poważnie utrudniającej odbycie  praktyk, proszone są o możliwie szybki kontakt z BPiKZ.

 

B. ARKUSZE POTWIERDZENIA UZYSKANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Proszę pobrać właściwy arkusz:

  • Studia I stopnia, kierunek logistyka (licencjat) - POBIERZ
  • Studia I stopnia kierunek zarządzanie - POBIERZ
  • Studia I stopnia - inżynierskie, kierunek logistyka - POBIERZ
  • Studia II stopnia, kierunek logistyka - POBIERZ

Arkusz potwierdza uzyskanie efektów kształcenia i zawiera ocenę. W przypadku osób odbywających praktyki będzie to opiekun praktyk, w przypadku osób zatrudnionych będzie to przełożony, w przypadku prowadzących działalność gospodarczą– Dyrektor BPiKZ, na podstawie rozmowy (wymagane telefoniczne lub e-mailowe umówienie terminu), w szczególnych przypadkach losowych - Dziekan.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)