opcje
Wykładowcy / Prussak Waldemar
drukuj

dr Waldemar Prussak

 

ImageAbsolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje w Instytucie Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w problematyce zarządzania jakością i zarządzania przedsięwzięciami. Do zakresu jego szczególnych zainteresowań należy użyteczność i dojrzałość systemów zarządzania jakością. Uczestniczył w wielu przedsięwzięciach naukowo-badawczych, w tym – międzynarodowych. Konsultował wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych. Jest audytorem wiodącym systemów zarządzania jakością. Posiada bogaty dorobek publikacyjny z zakresu zarządzania jakością, zarządzania projektami i ergonomii. Jest współautorem wydanego w 1997 r. podręcznika pt. "Zarządzanie przedsięwzięciami" oraz autorem podręcznika pt. "Zarządzanie jakością. Wybrane elementy", wydanego w 2003 r.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)