opcje
drukuj

Program Erasmus+

Erasmus+ jest międzynarodowym programem, który umożliwia studentom wyjazdy zagraniczne na część studiów, promuje mobilność pracowników uczelni oraz stwarza możliwości udziału uczelni w internacjonalnych projektach. W ciągu 25 lat funkcjonowania programu, z wyjazdów zagranicznych skorzystały 3 miliony studentów! Więcej informacji na: www.erasmus.org.pl

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe - Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

WSL w programie ERASMUS+

W latach 2005/06 - 2006/07 Wyższa Szkoła Logistyki uczestniczyła w programie Erasmus realizowanym jako część wspólnotowego programu SOCRATES. Od roku akademickiego 2007/08 Uczelnia, dzięki uzyskaniu rozszerzonej Karty Uczelni Erasmusa na lata 2007/08 – 2013/2014 - realizuje działania związane z programem Erasmus+.

Dzięki uzyskaniu rozszerzonej Karty Erasmusa WSL upoważniona jest do realizacji następujących działań zdecentralizowanych programu Erasmus+: wyjazdy studentów na studia; wyjazdy studentów na praktykę; wyjazdy nauczycieli akademickich i zaproszonych pracowników przedsiębiorstw z zagranicy w celu prowadzenia zajęć; wyjazdy szkoleniowe pracowników uczelni; organizacja wyjazdów studentów i/ lub pracowników.

Oferta stypendialna WSL w ramach Erasmus+

W celu zrealizowania części studiów za granicą (studenci) lub przeprowadzenia wykładów gościnnych (nauczyciele akademiccy)- beneficjenci programu Erasmus mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających Kartę Uczelni Erasmusa (EUC), z którymi WSL podpisała stosowne umowy, w ramach uzgodnionych w tych umowach miejsc, dziedzin studiów i poziomów zaawansowania studentów.

Uczelnia Strona www Kraj Liczba miejsc
dla studentów
Liczba miejsc
dla nauczycieli
Język
Technische Hochschule Wildau www.tfh-wildau.de Niemcy 10 (8 Erasmus) 2 niemiecki
Óbuda University* www.uni-obuda.hu Węgry 4 1 angielski
Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek www.unios.hr Chorwacja 2 2 angielski
Sabanci University** www.sabanciuniv.edu Turcja - 1 angielski
University of Rijeka www.uniri.hr Chorwacja 2 2 angielski
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe - Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Kontakt

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

dr inż. Adam Koliński
I piętro, pokój 117
dyżury: środy 9:30-10:30 (tygodnie parzyste)
tel. 61 850 47 91

e-mail: adam.kolinski@wsl.com.pl

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus/ECTS
dr inż. Marek Matulewski
marek.matulewski@wsl.com.pl

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)