opcje
drukuj

Transport i spedycja

Transport i spedycja są sferą logistyki, w ramach której prowadzi działalność największa liczba przedsiębiorstw. Prowadzenie działalności transportowej i spedycyjnej polega na realizacji zadań o różnym stopniu złożoności wykonywanych sukcesywnie bądź równocześnie, często w warunkach presji czasowej. Jednym ze skutków globalizacji jest świadczenie usług transportowych i spedycyjnych zarówno w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym, na rynkach które cechuje zróżnicowanie kulturowe, prawne i organizacyjne oraz duża konkurencja.

Transport i spedycja

Działalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia działalności zawodowej w transporcie i spedycji oraz rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo. Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy oraz certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób. Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia, dzięki czemu słuchacz po ukończeniu studiów nabywa uprawnienia do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

Sprawdź praktyczny aspekt studiów podyplomowych Transport i spedycja!

Organizacja studiów:

Zajęcia Tranpsort i spedycja - studia podyplomowe WSL - Wyższa Szkoła Logistyki

Studia trwają 234 godziny podzielone na dwa semestry. Program studiów spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dzięki czemu ich ukończenie uprawnia do uzyskania całkowitego zwolnienia z egzaminu pisemnego dla uzyskania CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY oraz CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE OSÓB.

Sprawdź praktyczny aspekt studiów podyplomowych "Transport i spedycja":

Miejsce i sposób realizacji zajęć dydaktycznych:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu przy ul. 
E. Estkowskiego 6 w cyklu 12. dwudniowych zjazdów organizowanych w soboty i niedziele oraz poza siedzibą uczelni w ramach wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach.

Możliwości pracy zawodowej po ukończeniu studiów:

Studia skierowane są do osób zamierzających podjąć działalność zarobkową na własny rachunek w transporcie i spedycji lub znaleźć w nich zatrudnienie, a w szczególności:

  • jako przewoźnik drogowy (właściciel przedsiębiorstwa transportowego o specjalności transport rzeczy i/lub osób),
  • zarządzający transportem, który kieruje operacjami transportowymi w imieniu przewoźnika drogowego,
  • na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
  • na stanowisku spedytora międzynarodowego i/lub krajowego,
  • w działach transportu przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy.

Cena studiów:

Cena studiów obejmuje wszystkie obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w wymiarze 234 godzin przewidziane programem studiów związane z uzyskaniem wiedzy uprawniającej do zwolnienia z egzaminu pisemnego na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY oraz CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE OSÓB.

Cena studiów nie obejmuje postępowania związanego z uzyskaniem przez absolwentów Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika. Zasady postępowania oraz koszty certyfikacji regulują przepisy określone przez Instytut Transportu Samochodowego.

Łukasz Forczek

Karina Uciechowska

Absolwentka studiów podyplomowych Transport i Spedycja

Każdemu kto szuka studiów podyplomowych o kierunku transport i spedycja polecam WSL w Poznaniu. Studia podyplomowe są doskonałym wyborem zarówno dla osób pracujących w zawodzie jak i chcących się przekwalifikować. Zajęcia są bardzo dobrze zaplanowane i zorganizowane. Prowadzone w sposób ciekawy przez wykwalifikowanych i doświadczonych zawodowo wykładowców zachęcają do aktywnego uczestnictwa. Na uczelni panuje przyjazna atmosfera dzięki czemu każdy ma bardzo dobry kontakt z wykładowcami. Obszerny program studiów podyplomowych, forma prowadzenia zajęć, stosowane metody dydaktyczne oraz pracownie wyposażone m.in. w tachografy i program do odczytywania czasu pracy kierowców, umożliwiają studentom osiągnięcie wysokich kwalifikacji. Ciekawym aspektem w trakcie studiów były również praktyczne zajęcia w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych prowadzonych przez Pana dr inż. Dariusz Starkowski i przedstawicieli przedsiębiorstwa Allsafe i Tolmar, które dotyczyły zasad i metod bezpiecznego zabezpieczania różnych ładunków na nowoczesnych naczepach ciężarowych oraz możliwość rozmowy ze specjalistami.

Łukasz Forczek

Łukasz Forczek

Absolwent studiów podyplomowych Transport i Spedycja

Studia w Wyższej Szkole Logistyki realizowane są przez ludzi z pasją, którzy dzielą się nie tylko wiedzą, ale też praktycznym podejściem do przedmiotów. Wartość dyplomu zwiększa fakt, że szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczne i badawcze zgodnie z systemem ISO 9001:2008, a dążenie do podnoszenia jakości kształcenia widać praktycznie na każdym kroku. Studia to też ciekawi ludzie o podobnych zainteresowaniach, chcący podnosić swoje kwalifikacje. Studia podyplomowe Transport i Spedycja, a także certyfikat kompetencji zawodowych to solidne przygotowanie i duża porcja wiedzy od najlepszych w swojej dziedzinie.

Artur Zawiski

Artur Zawiski

Absolwent studiów podyplomowych Transport i Spedycja

Wybrałem studia podyplomowe w WSL na kierunku Transport i Spedycja z względu na możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, potrzebnej do wykonywania pracy w zawodzie spedytora transportu drogowego. Program zajęć oceniam bardzo wysoko, zawierał wiele elementów i informacji niezbędnych w branży TiS. Największym atutem niewątpliwie jest wysoki poziom wiedzy merytorycznej prowadzących zajęcia - zwłaszcza prof. Stajniaka, dra Starkowskiego i  dra Orlińskiego. Dużo dały mi również wyjazdy studyjne do firm Kuehne + Nagel i Polzug.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
simona.jankiewicz@wsl.com.pl

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.