opcje
drukuj

Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy - studia podyplomowe WSL

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia podyplomowe

Menedżer BHP - edycja 60.

Planowany termin rozpoczęcia studiów – 12 marca 2022 r.

Studia podyplomowe Menedżer BHP

Jednym z priorytetów dla każdego przedsiębiorcy powinna być dbałość o higienę pracy i bezpieczeństwo pracowników. Przepisy prawa pracy nakładają na przedsiębiorstwa w tym zakresie szereg zobowiązań, a każdy pracownik powinien być odpowiednio przeszkolony. Umiejętne stosowanie wiedzy o BHP może przynieść wiele korzyści: podnosi jakość pracy zatrudnionych osób, ogranicza ryzyko wypadków w pracy i minimalizuje ich ewentualne koszty. To jedna z przyczyn dużego zapotrzebowania na specjalistów ds. BHP.

Janusz Młynarz

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

Wyższa Szkoła Logistyki to jedna z pierwszych uczelni, które podjęły temat szkolenia specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Znam wszystkich wykładowców, znam ludzi, którzy tworzyli ten kierunek i szczerze polecam. To studia gdzie praktyka idzie w parze z doświadczeniem. A to jest przecież w tym zawodzie najważniejsze, bo teorię znajdziemy w każdej książce. Poza tym, to co wspominam do dzisiaj, to miłą atmosferę na uczelni. Szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom słuchaczy. Nie ważne czy chodzi o formę płatności, dyplom czy przełożenie obrony.

O studiach podyplomowych Menedżer BHP

WSL jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu BHP według standardów europejskich. Uczelnia kształci na studiach podyplomowych w oparciu o autorski program, zweryfikowany pozytywnie przez specjalistów CIOP-PIB. Stawiamy na pogłębioną edukację, docieranie do świadomości i kształtowanie kultury bezpieczeństwa naszych studentów, którzy uzyskują wiedzę w zakresie systemowego podejścia do spraw BHP.

Program studiów umożliwia absolwentom z min. 2-letnią praktyką zawodową poddanie się procedurze i uzyskanie certyfikatu kompetencji personelu wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2004 nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Procedura certyfikacyjna może odbywać się na terenie WSL.

Dlaczego studia podyplomowe w WSL?

WSL oferuje studia, które umożliwiają równoczesne zdobycie:

 • świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)
 • certyfikatu „Auditor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-EN ISO 19011:2018 i PN-ISO 45001:2018
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy

Świadectwo studiów podyplomowychZaświadczenie pierwsza pomocCertyfikat Auditor Wewnętrzny

Kadra dydaktyczna

 • Pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Logistyki i innych wyższych uczelni miasta Poznania, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania
 • Nauczyciele akademiccy z certyfikatem kompetencji w zakresie wykładowcy BHP
 • Praktycy z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach
 • Pracownicy organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy - PIP, PIS, ZUS
 • Specjaliści szczegółowych dyscyplin naukowych z dziedziny bezpieczeństwa pracy

Adresaci studiów

 • kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
 • pracownicy służby BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • kandydaci na stanowiska specjalistów BHP
 • osoby związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem
 • osoby zainteresowane samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji

Janina Zawadzka

Wydawnictwo Forum; BHP Komplex

Wybierając studia podyplomowe, największą uwagę zwracałam na program nauczania. Stwierdziłam, że skoro płacę, to muszę być z nich zadowolona. Kilka lat temu BHP nie było jeszcze tak popularne. Do wyboru miałam tylko kilka uczelni, które miały w swojej ofercie studia podyplomowe z tej dziedziny. Wygrała Wyższa Szkoła Logistyki. Cieszę się, bo dzięki temu nie miałam wrażenia, że studiuję tylko po to, by zdobyć dyplom, ale przede wszystkim, żeby uczyć się od praktyków i profesjonalistów. Niedawno te same studia skończyła również moja córka.

Magdalena Jakubowska, Specjalista ds. BHP, absolwentka studiów podyplomowych Menedżer BHP

Magdalena Jakubowska

Specjalista ds. BHP

W zawodzie Specjalisty ds. BHP pracuję od 10 lat i studia potraktowałam jako możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, odświeżenia wiedzy i zdobycia nowych kontaktów.

Interdyscyplinarny charakter pracy behapowca wymaga sporej wiedzy i  doświadczenia  by sprawnie poruszać się w sferze nauk humanistycznych, medycznych i technicznych. Studia podyplomowe pomogły mi ugruntować wiedzę. Co ważne -  wykładowcami były osoby czynne zawodowo, które potrafią w sposób profesjonalny połączyć wykładnię prawa z rzeczywistością, z którą na co dzień ma do czynienia specjalista ds. BHP.  Szczerze polecam studia podyplomowe Menedżer BHP w Wyższej Szkole Logistyki.

Cena studiów

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

Absolwenci WSL są zwolnieni z wpisowego.

 

10 rat
1 rata
3600 zł (9 rat po 400 zł)
3 500 zł
Absolwenci WSL*
3240 zł (9 rat po 360 zł)
3150 zł

* z tytułu kontynuacji studiów w WSL.


Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer subkonta wskazany w umowie o kształcenie na studiach podyplomowych, która w § 2 pkt. 4 zawiera terminy opłat.

Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Zasady rekrutacji

 1. Wypełnienie zgłoszenia online w Systemie Elektronicznej Rekrutacji
 2. Załączenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym wymaganych dokumentów: dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis (skan lub kserokopia), życiorys (CV).
 3. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów wydawana jest decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe, a następnie kandydat podpisuje umowę o kształcenie.
 4. Dokonanie wpłaty wpisowego na indywidualne konto w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt z Działem Studiów Podyplomowych w celu ustalenia szczegółów postępowania rekrutacyjnego.

Organizacja studiów

Miesiące nauki Liczba godzin Liczba zjazdów Dni i godziny zajęć
9 210 12

Sobota: 09:00 – 17:15
Niedziela: 08:00 – 14:35

Pliki do pobrania

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
simona.jankiewicz@wsl.com.pl

Pokój nr 5 (parter)
Godziny otwarcia działu znajdują się na stronie www.wsl.com.pl/kontakt

Sprawy merytoryczne

mgr inż. Leszek Lewicki
tel. 502 050 111
leszek.lewicki@wsl.com.pl 

Certyfikat CIOP

Wyższa Szkoła Logistyki jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. WSL posiada certyfikat od 2004 roku, na podstawie przeprowadzonego audytu jego ważność została przedłużona do czerwca 2019 roku.

- Certyfikat wydaje się na podstawie oceny merytorycznej programu nauczania, kompetencji kadry naukowej, możliwości obiektowych, sal, laboratoriów i formuły realizacji studiów – wyjaśnia Witold Gacek, Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji Kompetencji Personelu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Wyższa Szkoła Logistyki jako jedyna uczelnia w Polsce posiada taki certyfikat. Fakt ten bez wątpienia potwierdza zarówno wysoką jakość kształcenia, jak i pionierski poziom prowadzenia zajęć na poznańskiej uczelni. Studia podyplomowe "Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy" w WSL umożliwiają słuchaczom nie tylko zdobycie świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także zaświadczenia o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy.

- Specjalność „Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy” staje się nie tylko modna, ale także daje perspektywy zdobycia atrakcyjnego zawodu oraz umożliwia podniesienie kwalifikacji również osobom pracującym już na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy – twierdzi dr inż. Ireneusz Fechner, Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki. – Dlatego Wyższa Szkoła Logistyki poza studiami podyplomowymi, kształci również przyszłych behapowców na studiach I stopnia na kierunku „Zarządzanie” – dodaje.

Wykładowcy

Zespół wykładowców tworzą specjaliści różnych dziedzin, posiadających kompetencje poparte bogatym doświadczeniem zawodowym. Wśród nich znajdują się certyfikowani specjaliści, konsultanci i wykładowcy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pracownicy instytucji związanych z tą problematyką: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Opinie na temat studiów Menedżer BHP

Rozwiń opinie

Robert Kozłowski

Fundusze Inwestycyjne Arka

Z Wyższą Szkołą Logistyki jestem bardzo mocno związany. Skończyłem tu studia licencjackie i magisterskie. Byłem pierwszym rocznikiem, jaki studiował w WSL. Dlatego, kiedy firma powołała mnie na behapowca, długo się nie zastanawiałem i wybrałem swoją rodzimą uczelnię. Cieszę się, że tak postąpiłem, bo programowo, nie ma sobie równych. Podczas rocznej nauki poznałem nie tylko prawo pracy, techniczne problemy inżynierskie, ale także nauczyłem się sprawnie realizować wszystkie cele i zadania z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy tak, by nie powodować konfliktów w zakładzie pracy oraz nie zakłócać funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jadwiga Broda

Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu

Okres studiów podyplomowych wspominam bardzo dobrze. Wiedza zdobyta podczas tego roku pokrywała się z moimi obowiązkami zawodowymi. Dzięki temu teraz teorię bardzo łatwo przekładam na praktykę. W nauce pomagała atmosfera panująca na studiach. Przez te kilka miesięcy tak się zgraliśmy, że dzisiaj nie wyobrażam sobie, żebyśmy chociaż raz do roku nie spotkali się na zjeździe absolwentów. Podczas zjazdów wymieniamy się doświadczeniami, doradzamy sobie i wspólnie pomagamy rozwiązać jakieś trudne sytuacje zawodowe.

Tomasz Maciejewicz

Trans Spółka Z.O.O.; Zakładowa Straż Pożarna

Znajomi polecili mi studia podyplomowe w Wyższej Szkole Logistyki. Tak się złożyło, że rozpocząłem je wraz z żoną, która w swoim zakładzie pracy również zajmuje się zagadnieniami BHP. Wybierając je, zależało nam, by uzupełnić wiedzę z tej dziedziny. Nie chciałem teorii, bo tę już znałem. Wyższa Szkoła Logistyki otworzyła mi drzwi do praktyki i doświadczenia ludzi, którzy specjalistami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy są od lat. Studia w Wyższej Szkole Logistyki to nie tylko możliwość uzyskania dyplomu, to także okazja do poznania wielu ludzi. Nasze przyjaźnie trwają do dzisiaj. Bo przecież, wymiana wiedzy między behapowcami jest niezbędna. Co chwilę zmieniają się kodeksy prawne, musimy być cały czas na bieżąco. Podczas corocznych zjazdów absolwentów, które stały się już tradycją, wymieniamy doświadczenia życiowe, związane z pełnieniem tej roli w swoich zakładach.

Anna Płóciniczak

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o.

Studia Podyplomowe Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Logistyki polecili mi znajomi. Chwalili program nauczania, wykładowców i profesjonalizm. Mieli rację. Pracuję w dziale BHP i Ochrony Środowiska, więc studia te pomogły mi poszerzyć spektrum wiedzy. Zdobyłam mnóstwo kontaktów zawodowych. Na roku było około 40 osób, a każda zajmuje się inną dziedziną gospodarki. Do dzisiaj sobie pomagamy. Bardzo miło wspominam również wykładowców. Uśmiechnięci, profesjonalni i pomocni.

Kazimierz Osiak

Kazimierz Osiak

Mercury Engineering Polska

Specjalistą ds. BHP jestem od dawna. Kiedy zaczęło się mówić, że do pełnienia tego zawodu będzie potrzebny dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zacząłem rozglądać się za odpowiednią Uczelnią. Wyższa Szkoła Logistyki gwarantuje nie tylko studia na najwyższym poziomie, ale także kadrę dydaktyczną, która jest skora pomóc nawet już po zakończeniu nauki. Poza tym, organizowane przez WSL coroczne zjazdy absolwentów, ułatwiają nam kontakty ze specjalistami tej branży. Oczywiście nie rozmawiamy tylko o pracy, potrafimy się również doskonale bawić.

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.