opcje
drukuj

Wykładowcy

Grono wykładowców tworzą doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Logistyki dysponujący dużym dorobkiem praktycznym, współpracujący z uczelnią pracownicy naukowo-badawczy Instytutu Logistyki i Magazynowania łączący pracę badawczą z działalnością wdrożeniową oraz znakomici praktycy biznesu - przedstawiciele współpracujących z uczelnią wiodących przedsiębiorstw logistycznych, informatycznych, produkcyjnych i handlowych.

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch
Zarządzanie przepływem materiałów / Koncepcje zarządzania logistyką

prof. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński
Podstawy zarządzania logistycznego / Planowanie i projektowanie sieci logistycznych / Elektroniczna gospodarka/Koszty i controlling w logistyce

doc. dr inż. Ireneusz Fechner
Usługi logistyczne / Zarządzanie łańcuchem dostaw

dr inż. Michał Grabia
Laboratorium RFID

dr inż. Elżbieta Hałas
Standardy w logistyce - GS1

dr inż. Stanisław Krzyżaniak
Zarządzanie zapasami / Zarządzanie łańcuchem dostaw - ECR

dr inż. Wojciech Machowiak
Elementy zarządzania ryzykiem i kryzysami w logistyce

dr inż. Aleksander Niemczyk
Zarządzanie magazynem

doc. dr inż. Piotr Cyplik
Gospodarka zapasami / Laboratorium magazynowe

prof. dr hab. Maciej Stajniak
Zarządzanie zasobami

dr Robert Ostafiński-Bodler
Wybrane zagadnienia prawne

dr Waldemar Prussak
Zarządzanie jakością w logistyce

dr Paweł Romanow
Zarządzanie transportem

dr Szymon Strojny
Podstawy zarządzania strategicznego / Planowanie marketingowe

mgr inż. Jerzy Majewski
Systemy informacyjne w logistyce/Techniki informacyjne w logistyce/Laboratorium informatyczne - WMS/Laboratorium informatyczne ERP

mgr Roman Andrzejewski
Wybrane zagadnienia prawa celnego

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)