opcje
drukuj

Logistyka

Przepływ produktów i usług odbywa się w łańcuchach dostaw, które tworzą sieci logistyczne, często bardzo rozległe i złożone. Przedsiębiorstwo chcąc być efektywnym elementem takich łańcuchów i partnerem dla innych przedsiębiorstw, które w nich uczestniczą, musi mieć sprawne procesy wewnętrzne zorientowane nie tylko na realizację własnych celów, ale także na wolną od barier współpracę z dostawcami i odbiorcami.

Logistyka Studia podyplomowe w Poznaniu

Traktujemy nasze studia nie jako kurs podstawowy, ale program oparty na solidnych podstawach logistyki, zorientowany na jej aktualne trendy i kierunki rozwoju. Doświadczenie naszych wykładowców - kadry naukowej i konsultantów praktyków oraz dobór programu nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dobre przygotowanie słuchaczy, a program studiów:.

  • nawiązuje do najlepszych zachodnioeuropejskich wzorców kształcenia logistycznego, umożliwiając zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji niezbędnych przy kolejnych awansach zawodowych.
  • umożliwia przygotowanie słuchaczy do egzaminów certyfikacyjnych w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce na poziomie Certificate in Logistics Junior Level - organizowanych pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Nasze studia kierujemy do:

  • pracowników komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki,
  • osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związane z logistyką,
  • osób, dla których logistyka może się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym,
  • kadry zarządzającej średniego szczebla, zainteresowanej poszerzeniem wiedzy,
  • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Słuchaczami studiów mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Robert Kazancew

Sienkiewicz Mat-Bud, Absolwent studiów podyplomowych „Logistyka”

Zajęcia w WSL prowadzone są przez najlepszych specjalistów w kraju, między innymi dr. inż. Stanisława Krzyżaniaka, dr. inż. Aleksandra Niemczyka i dr. inż. Bogusława Śliwczyńskiego. To właśnie dzięki takim fachowcom napisałem interesującą pracę z zarządzania magazynem. W tym samym czasie przygotowałem projekt z zarządzania zapasami. Te dwie prace przedstawiłem kadrze kierowniczej w mojej firmie. Zaskoczyły wszystkich. Powierzono mi kierownictwo nad trzema projektami dotyczącymi zapasów, magazynu oraz wdrożenia kodów kreskowych. Dostałem awans poziomy z handlowca na szefa Działu Logistyki.

Kontakt

Simona Jankiewicz
tel. 61 850 47 60
kom. 500 149 560
simona.jankiewicz@wsl.com.pl

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.