materiały dydatktyczne WSL

Proponujemy Państwu najwyższej jakości pomocy dydaktycznych i wyposażenie do prowadzenie zajęć w ramach kierunków kształcenia Technik Logistyk i Technik Spedytor. Pomoce zostały opracowane w ramach projektów rozwojowych WSL.

Innowacyjności oraz unikatowa wartość dydaktyczna opracowanych w ramach projektów rozwojowych WSL pomocy naukowych wynika z przyjętych założeń ich opracowania:

 1. WSPÓŁPRACA – pomoce dydaktyczne są wynik współpracy szkół ponadgimnazjalnych, firm oraz uczelni wyższej (w ich opracowanie zaangażowani byli nauczyciele, przedsiębiorcy, dydaktycy Wyższej Szkoły Logistyki oraz pracownicy Instytutu Logistyki i Magazynowania),
 2. PRAKTYKA – duża ilość przedstawionych treści ma charakter praktyczny; zagadnienia teoretyczne uzupełniane są przykładami ze sfery gospodarki,
 3. WIZUALIZACJA – wszystkie przedstawione zagadnienia, dla których było to możliwe, zostały wzbogacone o elementy graficzne ilustrujące je (wykorzystane zdjęcia zostały w zdecydowanej większości pozyskane od przedsiębiorstw współpracujących w ramach projektu),
 4. WNIOSKI BADAWCZE – pomoce dydaktyczne są materializacją efektów prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu; ogromna ilość pomysłów i uwag zabranych w trakcie badań terenowe w szkołach i przedsiębiorstwach pozwoliła na dostosowanie pomocy dydaktycznych do potrzeb edukacji i biznesu.

Plansze dydaktyczne

Plansze dydaktyczne stanowią trwały elementem wyposażenia sal szkolnych. Pozwalają na usystematyzowanie wiedzy opartej na bieżących rozwiązaniach w logistyce, transporcie i spedycji. Stworzone w konwencji „mapy myśli” grupują podstawowe zagadnienia logistyczne w schematy i ułatwiają ich przyswojenie. Stała obecność plansz w salach pozwala uczniom na systematyczną naukę zagadnień logistycznych.

Plansze przedstawiają łącznie 40 tematów logistycznych w podziel na 2 projekty logistyczne Wielopolska misi Wiedzieć oraz Logistyka Stawia na Technika.

Plansze mają format „B1” cm: 70.7 x 100 x cm. (wydruk lateksowy kolor, podkład wydruków plansze PCV 3 mm z wydrukiem dwustronnym - naklejonych w sposób trwały);

Plansze opracowane są z nadrukiem 2 stronnym, sprzedawane są w kompletach 10 dwustronnych plansz.

Plansze dydaktyczne – cennik

Projekt Liczba makiet Cenna brutto*
"Wielkopolska Musi Wiedzieć" 20 szt. 7000 zł
"Logistyka Stawia na Technika" 20 szt. 7000 zł

 

Koszt wysyłki jest określany indywidualnie w zależności od miejsca docelowego przesyłki.


Tematy plansz dydaktycznych opracowanych w ramach projektów "Wielkopolska Musi Wiedzieć"

1. Układy technologiczne magazynów.

2. Struktura infrastruktury logistycznej.

3. Schemat działania systemu RFID.

4. Schemat budowy wózka widłowego.

5. Schemat budowy i oznaczenia palety EUR oraz wady dyskwalifikujące z obiegu.

6. Przebieg procesu EDI.

7. Podział i klasyfikacja opakowań.

8. Oznakowanie jednostek handlowych kodami kreskowymi GS1.

9. Oznaczenia kodowe dla ADC (Automatyczna Identyfikacja Danych).

10. Obieg dokumentów w magazynie - Przepływ towarów i informacji.

11. Mapa dróg krajowych i autostrad wraz z lokalizacją centrów logistycznych.

12. Łańcuch logistyczny produktów.

13. Klasyfikacja wodnych środków transportu.

14. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego.

15. Klasyfikacja samochodowych środków transportu.

16. Klasyfikacja powietrznych środków transportu.

17. Klasyfikacja kolejowych środków transportu.

18. Klasyfikacja i rodzaje magazynów.

19. Elementy systemu RFID.

20. Klasyfikacja przesyłowych środków transportu.

Tematy Plansz opracowanych w ramach projektów "Logistyka Stawia na Technika"

1. Kody dwuwymiarowe.

2. Klasy i oznaczenia towarów niebezpiecznych wg ADR.

3. Oznaczenia pojazdów ADR.

4. Czas pracy kierowcy.

5. Budowa kodu kreskowego.

6. Rodzaje kontenerów.

7. Rodzaje pojemników na odpady.

8. Przykłady naczep.

9. Znaki manipulacyjne opakowań.

10. Ekoznaki.

11. Procesy zarządzania magazynem.

12. Rodzaje zapasów w logistyce.

13. Zalety i wady układów technologicznych magazynu.

14. Najczęściej stosowane regały magazynowe.

15. Podział wózków magazynowych ze względu na sposób obsługi.

16. Budowle magazynowe.

17. Struktura przepływów logistycznych.

18. Incoterms 2010.

19. Transport intermodalny.

20. Urządzenia dźwignicowe.

 

Makiety dydaktyczne

Makiet obiektów logistycznych dostępne są w 2 modelach: Makieta 1 - model magazynu oraz Makieta 2 - model terminala intermodalnego. Makiet opracowane są w skali 1:87.

Makieta 1 - model magazynu - opis szczegółowy

Parametry techniczne:

 • skala makiety: 1:87,
 • wymiary makiety: około 100x100cm,
 • okres użytkowania makiety: min. 5 lat,
 • podstawa makiety: z płyt MDF lakierowanych w kolorze białym (lub innym wskazanym przez Zamawiającego), wysokość podstawy ok. 15cm, podstawa musi umożliwiać montaż gabloty ochronnej oraz demontowalnych nóg z anodowanego aluminium o wysokości około 70cm. Podstawa musi zapewniać możliwość wielokrotnego przenoszenia i transportowania makiety,
 • gablota ochronna: wykonana z przezroczystego szkła bezpiecznego klejonego klejem UV lub z przezroczystej pleksy (PMMA) o grubości min. 5 mm. Należy zapewnić możliwość zdejmowania gabloty w celu dokonania czynności serwisowych.

Zawartość makiety:

 • Na makiecie należy odwzorować halę magazynową z fragmentem zagospodarowania terenu (placem manewrowym) dla samochodów ciężarowych.
 • Dach magazynu otwarty, umożliwiający wgląd do wnętrza, tak aby pokazać następujące strefy funkcjonalne magazynu: (1) rampy rozładunkowe (dla aut); (2) strefę przyjęć; (3) strefę składowania (regały wysokiego składowania oraz składowanie blokowe palet na posadzce); (4) strefę kompletacji (z pokazaniem jak kompletowane są kartony na paletach); (5) strefę wydań, ramkę załadunkową dla aut (lub platform kolejowych); (6) we wnętrzu magazynu należy wykonać modele systemu składowania, palet EURO z widocznymi kartonami, figurek pracowników, wózka widłowego i innych elementów charakterystycznych dla budynków magazynowych; (7) na placu manewrowym musi znaleźć się model samochodu ciężarowego.

Technologia wykonania makiety:

 • Oczekiwane jest wykonanie makiety w trwałej technologii zapewniającej co najmniej 5 letni okres eksploatacji bez pogorszenia parametrów wizualnych.
 • Zabronione jest wykonywanie makiet z materiałów nieodpornych na wilgoć jak bristol, karton, tektura itp.
 • Preferowaną techniką będzie wykonanie makiety z tworzyw sztucznych jak pleksa (PMMA) czy polistyren (PS) obrabianych za pomocą maszyn CNC, malowanych metodami natryskowymi w sposób odzwierciedlający kolorystykę rzeczywistych elementów.
 • Materiały, z których zostaną wykonane makiety muszą spełniać wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa oraz środowiskowe.
 • Konieczne jest zachowanie wysokich standardów wykonania i uzyskanie satysfakcjonującego efektu estetycznego.

Makieta 2 - model terminala intermodalnego

Parametry techniczne:

 • skala makiety: 1:87,
 • wymiary makiety: 130x70cm,
 • okres użytkowania makiety: min. 5 lat,
 • podstawa makiety: z płyt MDF lakierowanych w kolorze białym (lub innym wskazanym przez Zamawiającego), wysokość podstawy ok. 15cm, podstawa musi umożliwiać montaż gabloty ochronnej oraz demontowalnych nóg z anodowanego aluminium o wysokości około 70cm. Podstawa musi zapewniać możliwość wielokrotnego przenoszenia i transportowania makiety,
 • gablota ochronna: wykonana z przezroczystego szkła bezpiecznego klejonego klejem UV lub z przezroczystej pleksy (PMMA) o grubości min. 5 mm. Należy zapewnić możliwość zdejmowania gabloty w celu dokonania czynności serwisowych.

Zawartość makiety:

 • Na makiecie należy odwzorować: (1) fragment terminala intermodalnego tj. tory kolejowe (wraz z bocznicami); (2) przestrzeń na składowanie kontenerów; (3) urządzenia do załadunku kontenerów z wagonu na naczepę TIR – suwnice bramowe lub/i duże wózki widłowe do podnoszenia kontenerów (np. tak zwane „kalmary"); (4) przestrzeń do postoju aut ciężarowych oraz miejsce ich załadunku/rozładunku.
 • W przestrzeni terminalu musi się znaleźć minimum jeden mały budynek obrazujący obiekt biurowy zapewniający obsługę pracowników terminalu.
 • Elementami składowymi makiety powinny być: (1) modele samochodów ciężarowych; (2) modele dużych wózków widłowych; (3) modele kontenerów różnych rozmiarów i barw, (4) modele wagonów kolejowych; (5) model lokomotywy, (6) modele urządzeń kolejowych (semafory, zwrotnice, tory itp.), (7) modele szlabanów na wjeździe na terminale, (8) modele ogrodzenia, (9) figurki pracowników porozmieszczanych w różnych częściach terminala.

Technologia wykonania makiety:

 • Oczekiwane jest wykonanie makiety w trwałej technologii zapewniającej co najmniej 5 letni okres eksploatacji bez pogorszenia parametrów wizualnych.
 • Zabronione jest wykonywanie makiet z materiałów nieodpornych na wilgoć jak bristol, karton, tektura itp.
 • Preferowaną techniką będzie wykonanie makiety z tworzyw sztucznych jak pleksa (PMMA) czy polistyren (PS) obrabianych za pomocą maszyn CNC, malowanych metodami natryskowymi w sposób odzwierciedlający kolorystykę rzeczywistych elementów.
 • Materiały, z których zostaną wykonane makiety muszą spełniać wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa oraz środowiskowe.
 • Konieczne jest zachowanie wysokich standardów wykonania i uzyskanie satysfakcjonującego efektu estetycznego.

Makiety dydaktyczne – cennik

 

Tematy makiet Liczba makiet Cenna brutto*
Makieta 1 - model magazynu 1 szt. 15 000 zł
Makieta 2 - model terminala intermodalnego 1 szt. 15 000 zł

 

*Cena nie zwiera kosztów wysyłki, które zostają podana na etapie określenie miejsca docelowego przesyłki.

 

 

Kontakt

 • Mateusz Michalski
 • 695 798 923

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia