BAS4SC

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu została Partnerem Międzynarodowego Projektu BAS4SC – Business Analytics Skills for the Future-proof Supply Chains współfinansowanego z programu ERASMUS+.

Projekt zakłada zbadanie potrzeb w zakresie umiejętności i kompetencji wykorzystania analityki w ramach realizacji procesów logistycznych, opracowanie programu szkoleniowego z zakresu wykorzystania Business Intelligence w logistyce, a także przeprowadzenie badań pilotażowych dedykowanych studentom i nauczycielom akademickim. Wypracowane rezultaty pozwolą wzbogacić zajęcia dydaktyczne realizowane na Uczelniach Partnerskich.

Profile projektu
Więcej o projekcie

O znaczeniu branży logistycznej świadczy m.in. europejski rynek logistyczny, stanowiący około 10% europejskiego PKB oraz zatrudniający ponad 10 mln osób i wartujący w 2021 r. ponad 1150 mld EUR. Europejski rynek logistyczny coraz częściej korzysta z cyfrowych, inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań. Mimo to szacuje się, że luka w umiejętnościach pracowników zatrudnianych w tym sektorze będzie znacząca w nadchodzących latach. Jedną z umiejętności potrzebnych europejskiemu sektorowi logistycznemu są kompetencje z zakresu business intelligence. Istnieje kilka ścieżek rozwoju wiedzy z zakresu analizy biznesowej, które różnią się zaangażowaniem czasowym, kosztami i rygorem. Jednym z najlepszych sposobów na podniesienie umiejętności przyszłych specjalistów łańcucha dostaw jest podjęcie odpowiednich studiów na uczelniach wyższych. Niestety, instytucje szkolnictwa wyższego nie mają odpowiednich środków, aby sprostać istniejącym potrzebom dynamicznie zmieniającego się rynku. Obecne programy nauczania koncentrują się bardziej na ogólnej logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw niż na konkretnych zagadnieniach związanych z analityką biznesową. Projekt BAS4SC odpowiada na tę potrzebę i zakłada opracowanie takich kursów, którym towarzyszyć będą innowacyjne metody i zasoby do ​​kształcenia, umożliwiające studentom rozwijanie umiejętności analitycznych i wprowadzanie ich w życie.

Celem Projektu BAS4SC jest więc umożliwienie specjalistom ds. zarządzania łańcuchem dostaw nabycia kluczowych umiejętności zarządzania cyfrowego i miękkiego w odpowiedzi na szybko zmieniający się rynek pracy w branży logistycznej. Celem Projektu będzie nie tylko opracowanie strategii umiejętności analityki biznesowej dla logistyków, ale także zwiększenie liczby tych specjalistów, tj. podniesienie efektywności całej branży logistycznej.

Projekt BAS4SC zakłada przede wszystkim opracowanie materiałów z zakresu dwóch różnych dziedzin, analityki i logistyki. Innowacyjne podejście do tworzenia programów kształcenia i ich ewaluacji z wykorzystaniem podejścia poczwórnej helisy umożliwia osiągnięcie efektu synergii między edukacją w środowisku akademickim a edukacją opartą na bezpośrednio zdefiniowanych potrzebach przedsiębiorstw. Udział przedsiębiorców w badaniu potrzeb w zakresie kompetencji i umiejętności oraz ich stałe zaangażowanie na każdym etapie Projektu jako interesariuszy pozwoli na uzyskanie jeszcze bardziej kompleksowych wyników w zakresie integracji środowiska akademickiego i biznesowego.

Liderem Projektu BAS4SC – Business Analytics Skills for the Future-proof Supply Chains jest Politechnika Poznańska. Pozostałymi partnerami Projektu są:

 • Strossmayer University of Osijek, Osijek, Chorwacja
 • University of Maribor, Celje, Słowenia
 • University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia
Erasmus Programme

Nowoczesne kształcenie logistyków - Modern Logistics Learning: Certyfikowany moduł kształcenia na studiach drugiego stopnia

Wyższa Szkoła Logistyki pozyskała z programu ERASMUS+ dofinansowanie na realizację projektu „Nowoczesne kształcenie logistyków: Certyfikowany moduł kształcenia na studiach drugiego stopnia”. Projekt realizowany będzie w ramach partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwo wyższe.

Więcej o Projekcie MLL

 

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, certyfikowanego programu modułu kształcenia z zakresu logistyki oraz kompletnych materiałów dydaktycznych opartych na współczesnych metodach kształcenia niezbędnych do realizacji tego programu. Moduł kształcenia będzie rozumiany jako grupa minimum 5 przedmiotów obejmujących łącznie 30 punktów ECTS. 

Celami  szczegółowymi projektu są:

 • poddanie opracowanego programu modułu kształcenia z zakresu logistyki procesowi certyfikacji na zgodność ze standardami poziomu 6 (European Senior Logistician) opracowanymi przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne i zgodnymi z wytycznymi zawartymi w dokumencie pt. „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS”,
 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia certyfikowanych logistyków na poziomie studiów drugiego stopnia poprzez opracowanie wszystkich produktów w 6 wersjach językowych (angielskim, polskim, węgierskim, czeskim, chorwackim i słoweńskim),
 • zwiększenie liczby certyfikowanych logistyków, posiadających wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim, w Europie Środkowej i na Półwyspie Bałkańskim.

Koordynatorem projektu jest Wyższa Szkoła Logistyki a partnerami uczelnie wyższe z Europy Środkowej i Bałkanów:

 • Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze (Republika Czeska),
 • Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski Fakultet u Osijeku (Chorwacja),
 • Obudai Egyetem - Keleti Faculty of Business and Management (Węgry),
 • Univerza v Mariboru (Słowenia).

W ramach projektu powstaną następujące rezultaty:

 • program modułu kształcenia zgodny z wymaganiami ELA dla poziomu Senior Logistcian – program będzie akredytowany przez ELA;
 • gra symulacyjna wspomagająca wypracowywanie kompetencji menedżerskich; 
 • podręczniki w formie e-booków o tematyce:
 • Podstawy biznesu – (Business Principles),
 • Projektowanie łańcucha dostaw – (Supply Chain and Logistics Design),
 • Planowanie łańcucha dostaw – (Supply Chain and Logistics Planning),
 • Operacje w łańuchu dostaw – (Supply Chain and Logistics Execution). 
 • materiały dydaktyczne w formule blended learning (połączenie zajęć kontaktowych z kształceniem na odległość) dla wszystkich przedmiotów wyróżnionych w programie modułu kształcenia. 

Rekrutacja na studia II stopnia, na których realizowany będzie opracowany moduł kształcenia rozpocznie się wiosną 2019 roku.  

Aktualności MLL:

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu MLL

Drugie międzynarodowe spotkanie projektu MLL

 

Zakończenie projektu MLL Modern Logistics Learning

31 grudnia 2020 roku zakończył się projekt MLL-Modern Logistics Learning, którego celem było opracowanie innowacyjnego, certyfikowanego programu kształcenia dedykowanego dla studiów II stopnia oraz kompletnych materiałów dydaktycznych do realizacji tego programu.

Projekt realizowany był we współpracy z:


•    The MIAS School of Business at the Czech Technical University in Prague,
•    Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski Fakultet u Osijeku,
•    Obudai Egyetem - Keleti Faculty of Business and Management,
•    Univerza v Mariboru.


Dzięki intensywnej współpracy z Partnerami, osiągnięto wszystkie założone cele i z przyjemnością możemy zaprezentować wyniki prac. Wszystkie materiały (program kształcenia, podręczniki wraz z uzupełniającymi materiałami oraz symulacyjna gra menadżerska są dostępne na stronie: https://logisticsmodule.eu/

IO01: Program modułu kształcenia z zakresu logistyki dedykowany dla II stopnia studiów.
Program modułu został stworzony w celu zapewnienia studentom w procesie kształcenia na II stopniu studiów pokrycia zestawu kompetencji zdefiniowanych przez European Logistics Association na poziomie Senior Logistician. Program składa się z:
-    zestawu kompetencji jakie powinny zostać zawarte w efektach kształcenia,
-    przedmiotów, które powinny być nauczane,
-    punktów ECTS przypisanych do przedmiotów,
-    liczby godzin dedykowanych dla każdego przedmiotu dla trybu stacjonarnego i niestacjonarnego,
-    opisu profilu absolwenta,
-    kart przedmiotów zawierających (informacje o przedmiocie, wymagań wstępnych do przedmiotu, celów przedmiotu, efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności i kompetencji, treści przedmiotu, zalecanej literatury, rekomendowanych metod dydaktycznych).

IO02: Menedżerska gra symulacyjna
Menedżerska gra symulacyjna jest narzędziem dydaktycznym, w którym studenci wcielą się w rolę menedżera zarządzającego przedsiębiorstwem. Celem gry jest rozwijanie prowadzonych przez siebie biznesów zarówno w kontekście ekonomicznym (zwiększanie zysku) jak i logistycznym (zwiększanie zasięgu swojego działania). Studenci rywalizując ze sobą (w ramach utworzonych przez nauczyciela akademickiego grup klientów rozsianych po całej Europie. Gra realizowana jest w turach. Można dzięki temu grać w nią zarówno na zajęciach jak i w ramach pracy własnej studentów.
Celem edukacyjnym gry jest pokrycie kompetencji zdefiniowanych w sekcjach Business Principle oraz Core Management Skills zgodnych ze standardem European Logistics Association na poziomie Senior Logistician.
Gra dostępna jest pod adresem. https://mllgame.wsl.com.pl/login
IO03: Podręcznik w formie e-booka pokrywający kompetencje z obszaru: Business Principles
Autorem treści podręcznika są Kornélia Lazányi and Jan Vlachy. Podręcznik pozwala na pokrycie kompetencji z obszarów Business Principles and Core Management Skills zgodnych ze standardem European Logistics Association na poziomie Senior Logistician.

IO04:
Autorem treści podręcznika są Davor Dujak, Adam Kolinski & Josip Mesarić. Podręcznik pozwala na pokrycie kompetencji z obszaru Supply Chain and Logistics Design: Process Management, Change and Project Management zgodnych ze standardem European Logistics Association na poziomie Senior Logistician.

IO05:
Redaktorami podręcznika są: Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Rebeka Kovačič Lukman and Maja Fošner. Autorami poszczególnych rozdziałów są: Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Bojan Rupnik, Matevž Obrecht, Tea Vizinger, Dejan Dragan, Bojan Rosi, Rebeka Kovačič Lukman and Vasja Omahne. Podręcznik pozwala na pokrycie kompetencji z obszaru Supply Chain and Logistics Planning zgodnych ze standardem European Logistics Association na poziomie Senior Logistician.

IO06:
Z uwagi zróżnicowanie tematyczne kompetencji i ich liczbę zdecydowano o podzieleniu tego rezultatu na dwie części i opracowanie podręcznika w dwóch tomach.
Tom pierwszy zawiera treści odpowiadające kompetencjom z obszarów: Warehousing and Transportation. Autorem treści tomu pierwszego podręcznika są: Marcin Hajdul, Tone Lerher & Fabio Sgarbossa.
Tom drugi zawiera treści odpowiadające kompetencjom z obszarów: Sourcing, Customer Service. Autorem treści tomu drugiego podręcznika są: Łukasz Hadaś, Julia Jancy, Sonja Mlaker Kač & Mateja Čuček.

Wszystkie podręczniki (rezultaty IO03-IO06) dostępne są w sześciu wersjach językowych: angielskiej, polskiej, czeskiej, słoweńskiej, chorwackiej oraz węgierskiej.
Wszystkie podręczniki zostały udostępnione do wykorzystania na podstawie licencji  Creative Commons CC BY-NC license (Attribution-Noncommercial).
Podręczniki w wersji językowej: angielskiej, polskiej, czeskiej oraz słoweńskiej zostały wydane nakładem wydawnictwa Poznan School of Logistics. Węgierska wersja językowa znajduje się w trakcie procesu wydawniczego w wydawnictwie Obuda University. Chorwacka wersja językowa znajduje się w trakcie procesu wydawniczego w wydawnictwie University of Osijek.

Rezultaty IO07-IO10 to materiały w formule blended learning. Materiały blended learning dla każdego z rezultatów składają się z trzech części:
- materiały w formie prezentacji, które będą mogły być wykorzystane w czasie zajęć kontaktowych (studenci pracują z nauczycielem akademickim) – opracowano 10 prezentacji (w IO10 20 prezentacji);
- materiały e-learningowe w postaci treści tych materiałów oraz lekcje w formacie umożliwiającym ich zamieszczenie na platformie e-learningowej – opracowano 6 lekcji e-learningowych (treści i lekcji w postaci pakietu SCORM) (w IO10 12 lekcji);
- 100 pytań testowych (w IO10 200 pytań testowych).


 Materiały zostały opracowane w sześciu wersjach językowych: angielskiej, polskiej, czeskiej, słoweńskiej, chorwackiej oraz węgierskiej.
Materiały te mogą zostać wykorzystane jako gotowe materiały do prowadzenia zajęć. Mogą też zostać potraktowane jako baza do stworzenia autorskich materiałów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczelni, w ramach realizacji procesu kształcenia w zakresie logistyki.
Wszystkie materiały udostępniono na licencji Creative Commons CC BY-NC license (Attribution-Noncommercial).

WSL partnerem projektu NEW METRO współfinansowanego z programu ERASMU+

Projekt NEW METRO ma na celu zaprojektowanie, opracowanie oraz  zatwierdzenie innowacyjnych, europejskich, jednolitych ram kompetencji w zakresie kierunków mechatronicznych realizowanych na Uczelniach Wyższych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Zadaniem projektu jest również stworzenie metod oceny i certyfikacji oraz modelu realizacji kształcenia na poziomie europejskim, opartego na WBL, mobilności wirtualnej i europejskim zestawie VOOC (Zawodowych Otwartych Kursów Online).

Więcej o Projekcie NEW METRO

 

Spodziewane rezultaty projektu obejmą:
- innowacyjne europejskie ramy kompetencji w zakresie kierunków mechatronicznych, oparte o strukturę ESCO (wielojęzyczna europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów) w odniesieniu do „Zawodu technika mechatronika”;
- modułowe treści edukacyjne oparte na ICT oraz wspólny system nauczania, skierowany do różnych grup docelowych;
- wspólne ramy oceny i certyfikacji kompetencji zgodnie z europejskimi instrumentami przejrzystości (5 poziom Europejskich Ram Kwalifikacji);
- zintegrowane efekty wdrożenia innowacyjnego projektu poprzez zaangażowanie jego interesariuszy na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim (Wspólnota Zainteresowanych Stron).

Projekt NEW METRO ma na celu zdefiniowanie i wspieranie rozwoju wykwalifikowanych pracowników realizujących zaawansowane procesy produkcyjne w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych i pojawiających się umiejętności. Opierając się na najlepszych praktykach partnerów projektu i analizując dodatkowe wzorce doskonałości, NEW METRO będzie wspierać optymalny wzrost szans na zatrudnienie w sektorze poprzez:
- przezwyciężenie niedopasowania umiejętności / wykształcenia i poprawę szans na zatrudnienie w sektorze mechatronicznym spełniając tym samym postulaty Przemysłu 4.0, nakreślając innowacyjne ramy kompetencji obowiązujące na poziomie europejskim. Nowe ścieżki szkoleniowe będą koncentrować się na umiejętnościach związanych z kluczowymi technologiami wspomagającymi (KET) i technologiami Przemysłu 4.0;
- zwiększenie świadomości wśród kluczowych interesariuszy w kontekście zmian społecznych i organizacyjnych niezbędnych do wdrażania nowych metod produkcji;
- zaangażowane organów regulacyjnych oraz zainteresowanych stron na poziomie regionalnym i europejskim w opracowywanie zintegrowanych polityk wspierających inicjatywę Przemysłu 4.0;
- wzmacnianie nastawienia młodych uczniów z całej Europy do kursów kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanych na wysokim poziomie, jednocześnie ulepszając ofertę nauczania online (VOOC), metodologię uczenia się opartego na pracy (WBL), a tym samym zapewnienie systemu kwalifikacji umiejętności zatwierdzonego na poziomie europejskim.

W realizację projektu NEW METRO oprócz Wyższej Szkoły Logistyki zaangażowani są partnerzy z następujących krajów:
-    Włochy – SFC - Sistemi Formativi Confindustria (Koordynator Projektu), CIS - Unindustria Reggio Emilia, FEDERMECCANICA, Kohler - Lombardini s.r.l.,
- Hiszpania – Katalonia – The Departament d’Educació,
- Niemcy – Hanse - Parlament,
- Austria – FH JOANNEUM,
- Grecja – UoI - University of Ioannina,
- Łotwa – Rezekne Academy of Technologies.

Strona projektu: https://www.newmetro.eu

Edukacja w logistyce – Logistics Language Open Training: doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych

Logistics Language Open Training

Priorytety Komisji Europejskiej i Wyższej Szkoły Logistyki są wspólne czego wyrazem jest przyznanie WSL finansowania na realizację projektu LLOT (Logistics Language Open Training). Celem projektu jest poprawa umiejętności językowych osób związanych z branżą logistyczną.

 

W ramach projektu opracowany zostanie:

 • kurs językowy na poziomie B2 oparty na słownictwie i zagadnieniach logistycznych,
 • trzy kursy e-learningowe o tematyce logistycznej,
 • platforma udostępniająca powyższe kursy dająca możliwości wykorzystania elementów grywalizacji.

Wszystkie powyższe elementy opracowane zostaną w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Dobór produktów projektu był nieprzypadkowy i zmierzał do realizacji koncepcji nauczania języków obcych CLIL (Content and Language Integrated Learning). Użytkownicy będą uczyli się języków obcych dwuetapowo:

 • korzystając z kursu językowego przedstawiającego podstawy języka branżowego,
 • doskonaląc i sprawdzając swoje umiejętności językowe korzystając ze specjalistycznych kursów o tematyce logistycznej oczywiście w wybranym przez siebie języku obcym.

WSL jest liderem międzynarodowego konsorcjum w skład, którego wchodzą:

 • CIS- Scuola per la Gestione D'Impresa – organizacja szkoleniowa i szkoła językowa z Włoch,
 • speakeasy sprachzeug – szkoła językowa z Niemiec,
 • Globalnet sp. z o.o. – szkoła językowa i dostawca szkoleń e-learningowych z Poznania,
 • Jamieson-Ball Ltd – szkoła językowa z Wielkiej Brytanii.

Autorami wniosku byli pracownicy Katedry Systemów Logistycznych doc dr inż. Piotr Cyplik, mgr inż. Michał Adamczak oraz dr inż. Roman Domański.  Projekt zakontraktowano na 3 lata. 

O konferencji podsumowującej wyniki Projektu LLOT

Konferencja Naukowa pod Honorowym Patronatem Rektora Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Andrzeja Korzeniowskiego dr h.c.

Wyższa Szkoła Logistyki - 25 maja 2018 r.

Konferencja skierowana do przedstawicieli sektora VET: nauczycieli, uczniów kształcących/uczących się w zawodzie logistyka, osób pracujących w logistyce, menedżerów funkcji logistycznych w przedsiębiorstwach, przedstawicieli środowiska akademickiego specjalizujących się obszarach edukacyjnych i logistyce.

W ramach konferencji ma miejsce upowszechnienie wyników projektu Logistics Language Open Training (LLOT), zwrócenie uwagi na innowacyjne metody zwiększające skuteczność nauczania Content and Language Integrated Learning (CLIL), wykorzystanie technik e-learning i blend-learning w edukacji, omówienie nowości w ofertach uczeni – studia dualne (teoria i praktyka).

Komitet Naukowy

 • prof. WSL, dr hab. inż. Piotr Cyplik, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań – przewodniczący
 • prof. dr hab. Henryk Sobolewski, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań
 • prof. dr ing. Herbert Sonntag, TH Wildau, Niemcy
 • prof. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki
 • prof. PP, dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, Politechnika Poznańska
 • dr hab. Wagener Norbert, prof. WSL, Wagener&Herbst Management Consultants GmbH, Poczdam, Niemcy
 • dr Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rossella Brindani, CIS - Scuola per la gestione d'impresa, Reggio Emilia, Włochy
 • Monika Nowakowska-Twaróg, Globalnet, Poznań
 • Rhodri Jamieson-Ball, Jamieson-Ball Ltd, Londyn, Wielka Brytania
 • Shervin Zamani, Speakeasy Sprachzeug UG, Berlin, Niemcy

Komitet Organizacyjny

Ramowy program konferencji

 • 10:00 – 10:30 Rejestracja
 • 10:30 – 12:00 Sesja plenarna
 • 12:00 – 12:30 Lunch
 • 12:30 – 14:00 Warsztaty/Sesja tematyczna cz.I
 • 14:00 – 14:15 Przerwa kawowa
 • 14:15 – 15:45 Warsztaty/Sesja tematyczna cz.II
 • 15:45 - 16:30 Podsumowanie konferencji

Sesje tematyczne

W ramach sesji tematycznych zaprezentowane zostaną referaty uczestników konferencji.

Tematyka warsztatów 

Warsztaty dedykowane są dla reprezentantów otoczenia gospodarczego a tematyka poruszana na nich będzie dostosowana do bieżących potrzeb przedsiębiorstw. Tematy warsztatów:

 1. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w zapasach, 
 2. TMS - IT w transporcie, 
 3. Symulacja w logistyce, 
 4. Kompetencje językowe w logistyce 

Uczestnicy warsztatów uzyskają Certyfikat ukończenia szkolenia.

Ulotka informacyjna (plik pdf)

Relacja z konferencji LLOT 

 

NEXTLOG

Logistics Language Open Training

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu została partnerem projektu NEXTLOG współfinansowanego z programu ERASMUS+.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych, międzynarodowych ram kształcenia, które znacznie poprawią wiedzę i umiejętności uczelni wyższych, do tworzenia bardziej zorientowanych na rynek pracy programów nauczania w zakresie cyfrowej, inteligentnej i zrównoważonej logistyki (digital, intelligent and sustainable logistics - DISL), zmniejszając bariery w tej dziedzinie poprzez:

 • nawiązanie współpracy ponadnarodowej (poprzez otwarte innowacje i współtworzenie) w całej UE w celu zaspokojenia (na dużą skalę) istniejących potrzeb szkoleniowych w zakresie DISL;
 • współtworzenie programów nauczania DISL (z akredytacją ECTS);
 • opracowanie innowacyjnego, wirtualnego środowiska uczenia się (virtual learning environment - VLE) z wbudowanym systemem wspomagania decyzji (wspierającym ekonomiczne, środowiskowe i społeczne modelowanie DISL);
 • organizację trzech międzynarodowych sesji mobilności z udziałem interesariuszy DISL.
Więcej o projekcie

Instytucje szkolnictwa wyższego nie mają odpowiednich środków, aby sprostać istniejącym potrzebom, ponieważ obecne programy nauczania koncentrują się bardziej na ogólnej logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw niż na konkretnych zagadnieniach związanych z DISL. Największą zidentyfikowaną wadą jest brak holistycznego podejścia do włączenia inteligentnych i zrównoważonych aspektów do poszczególnych rozwiązań logistycznych i całej koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw. Słabością jest także skuteczność wdrażania tych podejść w praktyce. W szczególności istnieje potrzeba przeniesienia współczesnych koncepcji do biznesu w celu dalszego zwiększania skuteczności łańcuchów dostaw. Ta ostatnia szczególnie podkreśla rolę uczelni w zakresie kształtowania rozwiązań podnoszących skuteczność łańcuchów dostaw.

Projekt NEXTLOG odpowiada na powyższą potrzebę, dążąc do opracowania innowacyjnych, ponadnarodowych ram, które poprawią wiedzę i umiejętności instytucji akademickich w celu stworzenia zorientowanych na rynek programów nauczania DISL, zmniejszając bariery w tej dziedzinie. W skład konsorcjum projektu wchodzą kluczowi naukowcy, stowarzyszenia branżowe, organizacje publiczne i firmy z różnych sektorów, które będą współtworzyć planowany program nauczania DISL i wirtualne środowisko uczenia się (VLE).

Koordynatorem projektu NEXTLOG jest Uniwersytet Łódzki. Pozostałymi partnerami projektu są:

 • Hellenic Development City Network, Grecja
 • DOMEL, Słowenia
 • University of Maribor, Słowenia
 • South-East European Research Centre (SEERC), Grecja

Strona projektu: https://nextlog-project.eu

Kontakt

Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus

mgr Weronika Polc
weronika.polc@wsl.com.pl
61 850 47 75

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus/ECTS

dr inż. Marek Matulewski
marek.matulewski@wsl.com.pl

Przydatne linki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia