dr Wiesława Horst

dr Wiesława Horst

Od 1977 specjalizuje się w dziedzinie ergonomii, w szczególności w ocenie ryzyka związanego ze sposobem wykonywania pracy, narzędzi jego pomiaru oraz zarządzania dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi i ergonomicznymi czynnikami ryzyka.

Realizuje w tej dziedzinie prace badawcze i wdrożeniowe oraz prowadzi działalność dydaktyczną.

Jest autorem, współautorem, redaktorem i współredaktorem 156 publikacji  naukowych polsko- i anglojęzycznych z zakresu ergonomii (w tym 10 książek). W tym podręczników akademickich z ergonomii i ochrony zdrowia w pracy.

Przewodniczyła i uczestniczyła/y w projektach krajowych, europejskich, międzynarodowych z zakresu zagrożeń ergonomicznych (ergonomic hazard, ergonomics risk factors), ich identyfikacji i oceny.

Posiada tytuł zawodowy EurErgTM oraz kwalifikacje MTM - EAWS do identyfikacji i mierzenia ryzyka ergonomicznego.

Współautor (Horst W. & Dahlke G.) narzędzia elektronicznego ERGONHELP wspomagającego pracownika i pracodawcę w kształtowaniu ergonomicznego stanowiska pracy.

Jest promotorem około 200 prac inżynierskich i magisterskich z tematyki oceny ryzyka związanego ze sposobem wykonywania pracy, narzędzi jego pomiaru oraz zarządzania dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi i ergonomicznymi czynnikami ryzyka.

Od 1980 r współpracuje z CIOP, a od 2000 jest członkiem Polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego – Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy,

W okresie od 1997-2013 była kierownikiem Laboratorium Ergonomii i Ryzyka Zawodowego WIZ PP.

W okresie 2011 – 2013 była koordynator zadania 4 w ramach projektu WDG współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS: Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa - st. stacjonarne II stopnia.

Współorganizowała i była sekretarzem naukowym „Międzynarodowych Seminarium Wykładowców Ergonomii” od 2001(XVIII) do 2008 roku (XXIV); „Bezpieczeństwo na drogach. Edukacja kierujących pojazdami” 2007 i 2009; Międzynarodowego Seminarium Ergonomii 2012.

Jest członkiem Komisji Ergonomii PAN Oddział Poznański (od 2001); członek i założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego Oddział Poznański– (od 1977); członkiem Komitetu Naukowego I-go Kongresu Ergonomii "Ergonomia dla przyszłości" i organizatorem oraz przewodniczącą Sesji 14I "Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe uwarunkowane pracą" Warszawa 2010 r.

Współpracowała/uje z organizacjami szkolącymi, certyfikującymi i nadzorującymi: m.in. „Audytor Polska”, REFA, SEKA, W Schneider Lean Concept, DNV, PIP, PIS.

Nagrodzona: nagrodą "Złote Szelki" w dziedzinie "Najlepszy Wykładowca Ergonomii" przyznawaną przez czasopismo ATEST; Medalem imienia W. B. Jastrzębowskiego, który jest wyrazem uznania za zasługi dla polskiej ergonomii w pozazawodowej działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej; Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem I stopnia za Długoletnią Służbę.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia