X Forum Nauczycielskie WSL

W dniach 10-11 marca 2016 w Wyższej Szkole Logistyki odbyło się X Forum Nauczycielskie. Jubileuszowa edycja ogólnopolskiego spotkania nauczycieli zgromadziła ponad 150 dydaktyków zaangażowanych w kształcenie logistyków.

Tegoroczne Forum było przede wszystkim okazją do podsumowania 10 lat szeroko zakrojonej współpracy Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem integracji i celebrowania długoletnich relacji, które łączą grono dyrektorów i nauczycieli z całego kraju.

Drugiego dnia uczestnicy forum odbyli krótką sentymentalną podróż przez minione lata spotkań, wspólnych inicjatyw i sukcesów. Historia współpracy to m.in. zmiany w podstawie programowej, podręczniki do nauki przedmiotów zawodowych czy projekty unijne, dostarczające nauczycielom innowacyjnych materiałów i narzędzi do nauki zawodu.

Nie mogło w tym miejscu zabraknąć szczególnych podziękowań dla niestrudzonego eksperta – Zofii Hrychorowicz, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, która swym wieloletnim wsparciem i zaangażowaniem, kluczowym dla rozwoju skutecznej współpracy pomiędzy uczelnią a szkołami średnimi dała wyraz zrozumienia i odpowiedzialności za jakość kształcenia zawodowego.

Każda edycja Forum Nauczycielskiego WSL to kolejny rozwojowy impuls dla nauczycieli. Tym razem w program wydarzenia aktywnie włączyły się przedsiębiorstwa współpracujące z uczelnią, wcielając w czyn misję uczelni czyli kształcenie praktyczne.

W ten sposób powstała bogata oferta zajęć: warsztaty z zakresu nowoczesnych rozwiązań intralogistycznych, przygotowane przez Tobiasza Jakubczaka i Pawła Włukę z firmy STILL Polska, zajęcia dotyczące przewozu ładunków wartościowych, które poprowadził Robert Ignaszewski - ekspert z firmy KUEHNE + NAGEL. Podczas warsztatu PKN EPAL, prowadzonego przez Pawła Wojciechowskiego, nauczyciele poznali historię drewnianych palet oraz aktualne zasady zarządzania certyfikowanymi paletami w logistycznym obrocie. O logistycznej obsłudze, skrojonej na miarę klienta internetowego goście WSL dowiedzieli się od przedstawicieli firmy H&M Logistics - Moniki Walawender i Bartłomieja Heyduk.

Dla nauczycieli zainteresowanych transportem drogowym, swój warsztat przygotowali pracownicy Marathon International - Aleksandra Kaszub i Patryk Kalita, którzy przedstawili rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie nowoczesną firmą transportową. Szerokie spojrzenie na logistykę jako spójną sieć powiązań wielu dziedzin zaproponował natomiast  wykładowca WSL z międzynarodowym doświadczeniem zawodowym - prof. Bernd Hentschel.

Oprócz zagadnień ściśle związanych z logistyką, uczestnicy forum znaleźli w programie zagadnienia rozwijające wiedzę z zakresu efektywnego wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju kształcenia zawodowego czy umiejętność motywowania uczniów do pracy. Nauczyciele aktywnie zaangażowani w promocję szkoły czy zawodu mogli skorzystać z warsztatu dotyczącego organizacji szkolnych targów i drzwi otwartych. Pod okiem pracowników Instytutu Logistyki i Magazynowania odbyła się natomiast wizyta w nowoczesnej komorze bezodbiciowej oraz laboratorium RFID.

„Obok wiedzy, wiadomości zdobywanych podczas forum, bardzo ważne są relacje, które dzięki tym spotkaniom powstają. Są one równie ważnym źródłem inspiracji i rozwoju – podsumowuje Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy WSL. Doświadczenie, którym dzielą się dydaktycy umożliwia WSL skuteczne reagowanie na kompetencyjne i organizacyjne potrzeby szkół średnich, kształcących w zawodach logistycznych.”

Forum Nauczycielskie WSL, organizowane od 2007 roku jest jednym z elementów unikalnego na skalę kraju programu współpracy uczelni ze szkołami średnimi. Każdego roku w forum uczestniczy ok. 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych z całego kraju. 

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu współpracuje z większością polskich szkół średnich i policealnych kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Jako patron jakości kształcenia logistycznego, pomaga w realizacji procesu edukacyjnego poprzez trwałą, obustronną wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy WSL a nauczycielami i dyrekcjami szkół.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM X FORUM NAUCZYCIELSKIEGO

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia