W 2007 roku Wyższa Szkoła Logistyki przeprowadziła badanie ankietowe, celem którego było rozpoznanie problemów związanych z realizacją procesu dydaktycznego, dotyczącego kształcenia w zawodach: technik spedytor i technik logistyk.

Badania posłużyły:

 • doskonaleniu programów nauczania,
 • wprowadzaniu niezbędnych zmian i uzupełnień
 • wskazaniu potrzeby w zakresie opracowania podręczników i pomocy dydaktycznych.

W 2007 roku zorganizowano również I Forum Nauczycielskie i zainaugurowano nowatorski na skalę krajową program pomocy szkołom ponadgimnazjalnym kształcącym w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Od tego momentu Forum Nauczycielskie stało się corocznym spotkaniem będącym okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy Wyższej Szkoły Logistyki i Instytutu Logistyki i Magazynowania z nauczycielami z całej Polski. Forum jest również okazją do dyskusji oraz wymiany pomysłów i projektów zmian, jakie powinny nastąpić w programach nauczania.

Stworzono także zespoły warsztatowe w skład których weszli nauczyciele szkół kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor, a także wykładowcy akademiccy Wyższej Szkoły Logistyki. Zespoły te wypracowały propozycje zmian w podstawach programowych. Informacja o tym przekazana została do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które skierowało sprawę do Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). Jest to organ podległy MEN, zajmujący się zmianami w zakresie edukacji zawodowej w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce. KOWEZiU opracowuje m.in. standardy kwalifikacji zawodowych, podstawy programowe i programy nauczania.

Powołano zespół, który w dniach 19-20 sierpnia 2009r. pracował nad zmianami w podstawie programowej kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

W jego skład weszli:

 • Elżbieta Hejłasz (KOWEZiU)
 • Kazimiera Tarłowska (KOWEZiU)
 • Leszek Jóźwik (nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim)
 • Agnieszka Krupa (nauczyciel z Zespołu Szkół nr 23 we Wrocławiu)
 • Marek Stanisławski (nauczyciel z Powiatowego Zespołu nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu)
 • Alina Hajdamowicz (nauczyciel z Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu)
 • dr inż. Piotr Cyplik (wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki)
 • dr Maciej Stajniak (wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki)

Osoby reprezentujące KOWEZiU były odpowiedzialne za zgodność prac ze standardem określonym przez MEN. Cenne były także ich uwagi w zakresie pisania tego typu dokumetów, gdyż w swoim dorobku miały ponad 130 wypracowanych podstaw programowych w różnych zawodach.

Reszta zespołu odpowiadała za stronę merytoryczną. W tym miejscu należy zaznaczyć ogromny wkład nauczycieli, którzy z pasją użyczali swojej wiedzy i doświadczenia. Celem prac było uporządkowanie zapisów w podstawie programowej dla zawodów technik logistyk i technik spedytor, co z kolei pozwoli na wprowadzenie postulowanych przez środowisko nauczycielskie zmian samego programu nauczania. Wyodrębniono dwa zespoły robocze, zajmujące się poszczególnymi zawodami.

„Podstawa programowa zawodu technik spedytor była tak skonstruowana, że właściwie absolwent szkoły o tym profilu jest bardziej ekonomistą niż spedytorem, a zatem zmiany są konieczne – podkreślał dr inż. Piotr Cyplik – Nasza praca to początek drogi prowadzącej do zmiany kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Kolejnym krokiem będzie nowelizacja programów kształcenia z uwzględnieniem uwag nauczycieli wypracowanych na warsztatach WSL i wpisujących się w nową podstawę programową.”

W efekcie dwudniowych prac wypracowano następujące zmiany dotyczące zawodów technik logistyk i technik spedytor:

 • uporządkowanie słownictwa,
 • uporządkowanie kwalifikacji absolwenta,
 • znowelizowanie wymagań dotyczących wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego,
 • uwzględnienie uwag recenzentów dotyczących starej podstawy programowej,
 • dostosowanie podstawy programowej do nowego wzorca ministerialnego.

Dzięki zmianom podstaw programowych była możliwa poprawa programów nauczania na przedmiotach zawodowych. Wszystko po to, aby przyszli absolwenci kierunków technik logistyk i technik spedytor byli lepiej przygotowani do pracy zawodowej w szeroko pojętej logistyce.

„Metoda jaką przyjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej bardzo mnie cieszy, ponieważ zostało docenione zaangażowanie Wyższej Szkoły Logistyki, średnich i policealnych szkół zawodowych oraz ich nauczycieli w działania, których celem jest doskonalenie programów nauczania w zawodach logistycznych – mówi doc. dr inż. Ireneusz Fechner, Kanclerz WSL koordynujący współpracę uczelni ze szkołami średnimi - Prace jakie te środowiska wspólnie zrealizowały nie są marnowane, a zmiany wprowadzane przez MEN odpowiadają duchowi wypracowanych propozycji i odbywają się z udziałem ich twórców. Dodatkowym, jakże ważnym efektem dotychczasowych prac jest silna integracja szkół i środowisk nauczycielskich z naszą uczelnią wokół problematyki kształcenia logistycznego, jego jakości, metod i form oraz innowacyjnych działań, których celem jest wzrost atrakcyjności nauki. Przykładem innowacyjności jest Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna dla uczniów oraz program spotkań w Wyższej Szkole Logistyki, podczas których ciekawe wykłady praktyków logistyki łączone są ze zwiedzaniem przedsiębiorstw logistycznych, dzięki czemu uczniowie mają kontakt z materią swojego przyszłego zawodu.”

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia