Wykładowca:

dr inż. Michał Adamczak

O wykładowcy:

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Realizator projektów rozwojowych dla przedsiębiorstw z branży produkcyjnej i logistycznej. Autor ponad 100 publikacji naukowych w tematyce doskonalenia procesów logistycznych. Realizator wielu międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych. Trener z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, modelowania i symulacji procesów.

Przedmiot:

Statystyczna kontrola procesu

Zagadnienia:

Przedstawienie metod statystycznej kontroli procesu, analiza danych operacyjnych, zastosowanie metod statystycznych takich jak analiza danych, statystyki opisowe, korelacja, regresja, testy istotności różnic.

Wykładowca:

mgr inż. Sebastian Szram

O wykładowcy:

Doświadczony praktyk biznesu w obszarach optymalizacji i poprawy wydajności procesów produkcyjnych. Propagator kultury Lean Management oraz World Class Manufacturing. Wiedzę i praktykę zdobywał w branżach: automotive, medycznej, FMCG, konsultingowej i projektowej.
Jego specjalność to: systemy produkcyjne, transfery i rozruchy produkcji, projektowanie konstrukcji modułowych oraz analityka danych w systemach self service business inteligence.

Przedmioty:

  • Lean Manufacturing
  • TPM / WCM
  • Projektowanie konstrukcji w Sketchup
  • Wizualizacja danych w Power BI

Zagadnienia:

Analiza i standaryzacja pracy, SMED, Balansowanie (Yamazumi), 5S, Kaizen, Problem Solving, 3M.

Rozwój systemów produkcyjnych, Model Strat OEE, Workplace oraganization, Cost deployment,
Autonomous maintenace, Professional Maintenance, Focused improvement, People Development

Menu dialogowe, nawigacja, modelowanie, importowanie gotowych modeli, podstawy projektowania: wózków logistycznych, regałów przepływowych i stanowisk roboczych, projektowanie linii oraz gniazd produkcyjnych, konstrukcje modułowe karakuri.

Wprowadzenie do aplikacji Power Bi Desktop, Filtrowanie wizualizacji, Edytor Power Query, Relacje pomiędzy bazami danych, Kolumny obliczeniowe, Miary, Wizualizacja systemu MES (OEE)


Wykładowca:

dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP

O wykładowcy:

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Dyrektor Instytutu Logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Profesor Politechniki Poznańskiej
Główny obszar zainteresowań to systemy produkcyjno-logistyczne i ich transformacja w zakresie ich organizacji oraz planowania i sterowania przepływem strumieni produkcji oraz logistyka zaopatrzenia i produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji z tej tematyki zarówno w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Przedmiot:

Lean Manufacturing

Zagadnienia:

Zasady Lean: Specify Value (Definicja Wartości); Identify the Value Stream (Analiza Strumienia Wartości); Flow (Harmonijny Przepływ); Pull (Wyciąganie); Perfection (Doskonalenie). Formy marnotrawstwa (muda). Transformacja tradycyjnych jednostek produkcyjnych (specjalizowanych technologicznie) w kierunku Lean Manufacturing. Wydzielanie strumieni wartości, kalkulacja taktu produkcyjnego, wskaźnik EPEI, logistyka hali produkcyjnej: Dostawy Milk Run, zarządzanie zapasami (Kanban).

Wykładowca:

dr inż. Barbara Zasada

O wykładowcy:

Pracownik biznesu, z kilkunastoletnim doświadczeniem związanym z wdrażaniem koncepcji Lean Manufacturing w dużych firmach produkcyjnych. Prowadziła również kilka projektów w zakresie digitalizacji i cyfryzacji procesów w międzynarodowych organizacjach.
Posiada również wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy na uczelniach takich jak: Politechnika Poznańska, GWSHM Milenium, WSB.

Przedmioty:

  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie procesami (VSM)
  • Zarządzanie produkcją
  • Zarządzanie zmianą

Zagadnienia:

Standard PMBOK, dobór uczestników projektu, struktura podziału prac, harmonogramowanie, zarzadzanie ryzykiem, budżet

Klasyfikacja procesów, od organizacji funkcjonalnej do procesowej, zarządzanie doskonaleniem  procesów, mapowanie – przepływ informacji, systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami (ERP / MES / WMS), organizacje turkusowe

Sterowanie przepływem produkcji, zasady racjonalnej organizacji produkcji, formy organizacji produkcji, parametry procesu produkcyjnego, wskaźniki produkcyjne

Skuteczne metody wprowadzania zmian, komunikacja wewnętrzna, zaangażowanie pracowników w proces zmian

Wykładowca:

dr hab. inż. Piotr Cyplik, prof. WSL

O wykładowcy:

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Kierownik Zakładu Zarządzania Produkcję i Logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Profesor Politechniki Poznańskiej oraz Wyższej Szkoły Logistyki. Wykładowca z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, zarządzania produkcją, zarządzania zapasami, logistyki zaopatrzenia i zakupów, zarządzania procesami oraz przedsiębiorstwem i prognozowania. Autor ponad 120 publikacji naukowych z zakresu logistyki i zarządzania produkcją oraz 5 podręczników akademickich. Trener i doradca z zakresu organizacji procesów zarządzania zapasami, zarządzania zakupami, zarządzania logistyką, zarządzania produkcją. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie reorganizacji procesów produkcyjnych i logistycznych w firmach. Kierownik lub wykonawca wielu ponad 50 projektów konsultingowych m. in. dla Polkomtel S.A., Grundfos Pompy Sp. z o.o., Opoczno S.A., Grupa Paradyż, PEPSI-COLA General Bottlers Poland Sp. z o. o., Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A., NUTRICIA Sp. z o.o., MW Logistics sp. z o.o., Meble Wójcik Sp. z o.o., SCANDINAVIAN TOBACCO S.A., PHILIPS MORRIS S.A., POLKOMTEL S.A., SPONTEX SP. Z O.O., Grupa Muszkieterów, SILVAN Logistics, itp

Przedmiot:

Wprowadzenie do zarządzania produkcją i lean management

Zagadnienia :

Kluczowe równanie produkcji, System planowania i sterowania produkcją, Logistyczny punkt rozdziału - istota i zastosowanie, Klasyczne modele odnawia zapasów, Plan sprzedaży vs plan produkcji, MRP vs JiT vs TOC - która koncepcja lepsza?

Wykładowca:

mgr inż. Jędrzej Jankowski-Guzy

O wykładowcy:

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Manager ds. Analiz i Rozwoju w SIlvan Logistics. Realizator projektów rozwojowych dla przedsiębiorstw z branży produkcyjnej i logistycznej. Trener z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, analiz danych i prognozowania. Blisko 10 letni staż z zakresu analiz, controllingu i rozwoju w przedsiębiorstwach produkcyjnych i u operatorów logistycznych

Przedmiot:

Analityka danych operacyjnych

Zagadnienia:

Tworzenie i analiza wskaźników, Praca na dużych zbiorach danych, tworzenie raportów, Podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie wyników analiz, wizualizacja zagregowanych danych

Wykładowca:

mgr inż. Marek Krzyżanowski

O wykładowcy:

Praktyk ciągłego doskonalenia. Ekspert od poprawy efektywności firm. Pomaga przedsiębiorcom zwiększyć zyski, zmniejszyć koszty prowadzenia biznesu i poprawić efektywność produkcji. Rozwiązuje problemy i bolączki firm, które wpływają w największym stopniu na jej wynik i stopień realizacji celów.

Od 2004 działa w obszarze ciągłego doskonalenia. W tym czasie przeprowadził wiele projektów poprawy efektywności firm, które przyniosły firmom wiele korzyści, w tym finansowe.

Realizując projekt wspólnie zespołem projektowym pokazuje jak w prosty i metodyczny sposób zwiększać efektywność operacyjną i wyniki firmy. Skutkiem powyższego zespół projektowy w firmach podejmuje lepsze decyzje strategiczne, które wpływają na zysk firmy.

Działa w oparciu o rozwiązania Teorii Ograniczeń i Lean Management oraz najlepsze praktyki polskich firm.

Przedmiot:

Teoria ograniczeń

Zagadnienia:

Założenia i fundamenty Teorii Ograniczeń; Rodzaje ograniczeń w firmie; Rachunkowość przerobowa – jako narzędzie podejmowania decyzji menadżerskich, Mechanizm powstawania zysku, Pojęcie przerobu, Główne miary w TOC, 5 kroków POOGI – procesu ciągłego doskonalenia organizacji, Zakres zastosowania Teorii Ograniczeń

Wykładowca:

mgr inż. Bartosz Kowalski

O wykładowcy:

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania obszarem operacyjnym w firmach produkcyjnych w tym, zarządzanie takimi obszarami jak konstrukcja-technologia, zaopatrzenie, dział utrzymania ruchu, produkcja i planowanie oraz sterowanie produkcją. Pan Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, swoje doświadczenie zebrał w zakresie konstrukcji budowy maszyn i urządzeń w firmach m.in. produkujących maszyny do obróbki drewna, od 2007 roku doświadczeni zawodowe ściśle związane z projektowaniem i nadzorowaniem procesu konstrukcji/budowy maszyn w zakresie konstrukcji-technologii, zarządzania produkcją, zarządzania projektami zgodnie z metodami PRINCE2. Od 2014 Ściśle związany z zarządzaniem produkcją oraz wdrożeniami w przestrzeni LEANmenagemennt. Certyfikowany BlackBelt, Certyfikowany w zakresie projektowania powierzchniowego oraz bryłowego w CATIA V5 KS Automotiwe. Zarządzanie kosztami produkcji, logistyki i gospodarki magazynowej. Od 2020 ściśle związany z Zarządzaniem strategicznym pionu operacyjnego w zakresie: produkcji, technologii, przygotowania produkcji, planowania, logistyki i gospodarki magazynowej. Współpraca z jednostkami B+R oraz przygotowywanie projektów B+R.

Przedmiot:

SixSigma i TQM

Zagadnienia:

Six Sigma czyli zarządzanie jakością poprzez redukcję kosztów wytwarzania i nadzoru nad produktem, Jakość wbudowana w proces, czyli usuwanie błędów u źródła ich powstawania (jakość wbudowana w proces/samokontrola/samodoskonalenie się procesów). Prewencyjne podejście do zarządzania procesami opartego na jakości u źródła. Doskonalenia strumienia wartości. Kompleksowe zarządzanie jakością, stosowanie różnych metod i narzędzi w zgodzie z zasadami TQM

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia