Forma studiów: Studia w trybie niestacjonarnym

Opis specjalności

Obszar specjalności obejmuje kompleksową wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi, prawa, psychologii, socjologii, rynku pracy oraz kierowania pracownikami w ujęciu indywidualnym i zespołowym.

Głównym celem specjalności jest wykształcenie profesjonalnej kadry kierowniczej, menedżerów ds. personalnych pracujących w różnego rodzaju organizacjach, szczególnie w branży logistycznej.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie roli działu personalnego, w tym:

 • praktyczną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rekrutacji, oceniania, motywowania, wynagradzania pracowników, komunikacji wewnętrznej i zarządzania;
 • nowoczesnych metod zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach różnych branż – ze szczególnym uwzględnieniem branży logistycznej;
 • umiejętności diagnozowania, projektowania i stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania pracą oraz procesem zarządzania kapitałem ludzkim;
 • wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i prawa;
 • umiejętności komunikacji interpersonalnej, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów.

Będziesz dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu procesów kadrowych, kreowania polityki personalnej w ujęciu strategicznym, taktycznym i operacyjnym, badania kompetencji zawodowych, w tym predyspozycji osobowościowych do zawodu, konstruowania systemów zarządzania kompetencjami zawodowymi, potencjałem i talentami pracowników. Będziesz wiedzieć jak rozwijać wartość biznesową firmy w oparciu o potencjał pracowników oraz nowoczesne i innowacyjne trendy HR.  Zdobędziesz umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów towarzyszących zarządzaniu w warunkach zmian, ryzyka, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej i różnic kulturowych.

Wybrane przedmioty specjalności

 • Rynek pracy,
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • Zarządzanie zespołem,
 • Rekrutacja i dobór pracowników,
 • Planowanie i organizacja pracy,
 • Systemy wynagradzania,
 • Zarządzanie wynikami pracy,
 • Motywacja pozapłacowa,
 • Audyt zasobów ludzkich.

Zapisz się na studia!

Zgłoś się za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji

Przejdź do rekrutacji

Czesne/Cena studiów

Zapoznaj się z cennikiem studiów:

Przejdź

Studia, kierunki, specjalności

I stopnia licencjackie

Logistyka

Logistyka

Transport i spedycja

Logistyka

Logistyka produkcji

Logistyka

Logistyka handlu i dystrybucji

Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie logistyką w MŚP

Zarządzanie

Zarządzanie usługami

Zarządzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie

Zarządzanie transportem i spedycją

Zarządzanie

Analityka w zarządzaniu

I stopnia dualne

Logistyka

Transport multimodalny

Transport multimodalny

 
Logistyka

Inżynieria łańcucha dostaw

Supply Chain Engineering

I stopnia inżynierskie

Logistyka

Inżynieria systemów logistyczno-transportowych, portów i terminali intermodalnych

Logistyka

Inżynieria systemów informacyjnych i technologii cyfrowych w logistyce

Logistyka

Inżynieria procesów logistycznych

II stopnia

Logistyka

Menedżer logistyki

Logistyka

Logistyka przedsiębiorstw

Logistyka

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym

Logistyka

Menedżer zakupów i sprzedaży

Logistyka

Projektowanie systemów i procesów logistycznych

Logistyka

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw logistycznych

Logistyka

Logistics and supply chain managment
(studia w języku angielskim)

Podyplomowe

Studia Podyplomowe

Cyfryzacja łańcucha dostaw

Studia Podyplomowe

Lean Management w Przemyśle 4.0

Studia Podyplomowe

SAP w logistyce

Studia Podyplomowe

Menedżer BHP

Studia Podyplomowe

Logistyka zarządzania bezpieczeństwem

Studia Podyplomowe

Zarządzanie projektami

Studia Podyplomowe

Logistyka

Studia Podyplomowe

Menedżer produkcji

Studia Podyplomowe

Menedżer obsługi klienta

Studia Podyplomowe

Menedżer logistyki

Studia Podyplomowe

Transport i spedycja

Studia Podyplomowe

Business Intelligence w logistyce

Szkolenia

Szkolenie

Szkolenie okresowe dla ludzi kierujących pracownikami

Szkolenie

Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP

Szkolenie

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Szkolenie

Szkolenie dla Pełnomocników ds. systemu zarządzania BHP

Certyfikaty

Narodowe centrum certyfikacji logistyków

"Candidate European Logistician" na poziomie EQF-4

Narodowe centrum certyfikacji logistyków

"Candidate European Logistician" na poziomie EQF-6

Narodowe centrum certyfikacji logistyków

European Junior Logistician

Narodowe centrum certyfikacji logistyków

European Senior Logistician

Narodowe centrum certyfikacji logistyków

European Master Logistician

Narodowe centrum certyfikacji logistyków

ELA Module Certificate

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Biuro rekrutacji
Studia I i II stopnia


+48 61 850 47 76

lub zapoznaj się z:
Ogólnymi zasadami rekrutacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia