Specjalność

Transport Multimodalny dla Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki

Od października br. wystartują pierwsze w Europie dedykowane transportowi multimodalnemu elitarne studia dualne.

W ramach studiów dualnych zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu transportu multimodalnego. Zdobędziesz kompetencje zarządzania operacjami terminalowymi, flotą transportową i przewozami ładunków.

Będziesz potrafił/a zastosować w procesie transportu multimodalnego innowacyjne, nowe, przełomowe technologie związane z pojazdami bezemisyjnymi, infrastrukturą ładowania i tankowania, zautomatyzowanymi pojazdami, autonomicznymi pojazdami, automatyzacją transportu i narzędziami informatycznymi.

Będziesz gotowy/a, aby stać się aktywnym uczestnikiem/czką nadchodzącej transformacji sektora transportu zgodnie z dyrektywami strategii unijnej i krajowymi regulacjami w tym zakresie.

Staniesz się specjalistą/ką posiadającym/cą dogłębną wiedzę i praktyczne umiejętności odnoszące się do zarządzania transportem multimodalnym.

Podczas studiów zdobędziesz konkretną wiedzę i kompetencje do pracy w terminalach multimodalnych oraz zdobędziesz udokumentowany 3,5 roczny staż pracy.

Jakie przedmioty są na specjalności transport multimodalny?

  • Planowanie multimodalnych łańcuchów dostaw
  • Obsługa ładunków w terminalach multimodalnych
  • Projektowanie systemów i procesów multimodalnych
  • Systemy informatyczne w transporcie multimodalnym
  • Infrastruktura logistyczna i multimodalna

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

Partner studiów dualnych

logo Clip group

CLIP Group S.A. to grupa podmiotów prowadząca działalność logistyczną w zakresie magazynowania, transportu i usług towarzyszących.

Zasady rekrutacji na studia dualne

Liczba miejsca na studiach dualnych I stopnia jest ograniczona. Limit wynika z określonej przez firmy partnerskie liczby miejsc na stażach.

1. Wypełnij formularz on-line

Zgłoszenie: zapisy przez system dziekanatowy: do 31 lipca 2024

Zapisz się na studia

2. Prześlij dokumenty do biura rekrutacji

Wymagane dokumenty:

  • skan świadectwa maturalnego (jeśli kandydat jeszcze nie posiada, to po jego otrzymaniu)
  • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej

Dokumenty można dołączyć do formularza zgłoszeniowego lub przesłać na adres rekrutacja@wsl.com.pl

 

3. Rozwiąż testy

A. Test z języka angielskiego ma na celu określenie poziomu znajomości języka i ma charakter orientacyjny. Test przeprowadzamy w formie on-line.

Test zawiera 10 pytań i zajmuje ok. 15 minut.

B. Test predyspozycji zawodowych ma na celu określenie Twoich oczekiwań dotyczących przyszłej kariery zawodowej. Po rozwiązaniu testu otrzymasz raport zawierający liczne wskazówki rozwojowe, które możesz wykorzystać w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej.

Test zawiera 20 pytań i zajmuje ok. 20 minut.

 

4. Rozmowa kwalifikacyjna (WSL)

Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielami Wyższej Szkoły Logistyki. W przypadku aplikowania na specjalność Transport multimodalny w rozmowie będzie uczestniczył również przedstawiciel naszego partnera studiów firmy CLIP.

Podczas rozmowy możesz się spodziewać pytań o ogólną wiedzę z zakresu logistyki, transportu multimodalnego, motywacji do realizacji studiów w formie dualnej, dotychczasowych osiągnięć (np. udział w konkursach, olimpiadach, konferencjach, targach branżowych), oceny z praktyk zawodowych, planów zawodowych).

Rozmowa trwa ok. 60 min.

I TURA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH: Od 11 lipca 2024 – 02 sierpnia 2024

5. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na staż nastąpi do 9 sierpnia 2024 r.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na staż, mają pierwszeństwo, jeśli chciałyby skorzystać z klasycznych studiów I stopnia.

6. Podpisanie umowy z uczelnią.

Osoby, które zostały zakwalifikowane na staż, kontaktują się z biurem rekrutacji telefonicznie 61 850 47 76 lub e-mail rekrutacja@wsl.com.pl i umawiają się na spotkanie w celu dostarczenia oryginałów dokumentów oraz podpisania umowy o przeprowadzeniu kształcenia.

 

II TURA REKRUTACJI – uzupełniająca

Zgłoszenie: zapisy przez system dziekanatowy: do 31 sierpnia 2024
Rozmowy kwalifikacyjne:
Od 26 sierpnia 2024 – 6 września 2024

Opłaty za studia dualne

 
12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
750 zł 900 zł 4450 zł

8900 zł

+ ostatnia rata semestralna płatna w październiku (studia inżynierskie)

4450 zł

12 rat płatnych od października do września 10 rat płatnych od października do lipca płatne do 10.10 i 10.03 płatne do 10.10
  • 150 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o przeprowadzenie kształcenia.

Powyższe ceny dotyczą studentów, zapisanych w roku akademickim 2024/2025.
Pozostali studenci zobowiązani są do uiszczania płatności zgodnie z zawartą podczas rekrutacji umową o przeprowadzeniu kształcenia.

Chcesz obniżyć koszt studiów?

Sprawdź system stypendialny WSL!

Opłaty za czynności dodatkowe dla wszystkich rodzajów studiów

Tabela opłat dodatkowych

WYBIERZ NAJLEPSZĄ DROGĘ
DO SUKCESU W LOGISTYCE

Przejdź do rekrutacji

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Biuro rekrutacji
Studia I i II stopnia


+48 61 850 47 76

lub zapoznaj się z:
Ogólnymi zasadami rekrutacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia