Studenci Wyższej Szkoły Logistyki mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

Stypendium

Rektora

Stypendium

Socjalne

Stypendium

Dla osób niepełnosprawnych

Zapomoga

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów.

 

UWAGA!!!

Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów (w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku).

 

Składanie wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium składa się dwuetapowo:

 1. wypełnienie i rejestracja elektronicznego formularza w systemie dziekanatowym ( zakładka wnioski/ pomoc materialna)
 2. złożenie wniosku w formie papierowej– wydrukowany z systemu dziekanatowego i podpisany wniosek wraz wymaganymi załącznikami (status wniosku: do wydruku)  należy złożyć w Biurze Komisji Stypendialnej lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni z dopiskiem „UKS- wniosek o stypendium”

 

UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania formularzy elektronicznych ( zakładka wnioski/ pomoc materialna)

 

Harmonogram wnioskowania

Harmonogram postepowania w sprawie przyznania świadczeń  w roku akademickim 2023/2024:

SEMESTR ZIMOWY

 • 01.10.2023 rozpoczęcie rejestrowania w systemie dziekanatowym wniosków o stypendia
 • 15.10.2023 zakończenie rejestrowania w systemie dziekanatowym wniosków o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • 31.10.2023 zakończenie rejestrowania w systemie dziekanatowym wniosków o stypendium socjalne
 • 02.10.2023 - 31.10.2023 poprawianie wniosków przez studentów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy
 • 06.10.2023- 08.11.2023 złożenie wniosku w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją
 • 06.10.2023 – 16.11.2023 weryfikacja i akceptacja wniosków
 • 17.11.2023 ogłoszenie wyników postępowania, powiadomienie o rozpatrzeniu wniosku STATUS wniosku (ETAP rozpatrywania) można śledzić w systemie dziekanatowym
 • 17.11.2023 - 22.11.2023 generowanie i wysyłka decyzji
 • 11.12.2023 – 15.12.2023 zlecenie przelewów za październik, listopad i grudzień
 • do 25. dnia miesiąca zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach (styczeń-czerwiec)

SEMESTR LETNI

(studenci rozpoczynający I rok studiów II stopnia)

 • 01.03.2024 rozpoczęcie rejestrowania w systemie dziekanatowym wniosków o stypendia
 • 15.03.2024 zakończenie rejestrowania w systemie dziekanatowym wniosków o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne
 • 02.03.2024 - 15.03.2024 poprawianie wniosków przez studentów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy
 • 02.03.2024- 30.03.2024 złożenie wniosku w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją
 • 02.03.2024 – 05.04.2024 weryfikacja i akceptacja wniosków
 • 10.04.2024 ogłoszenie wyników postępowania, powiadomienie o rozpatrzeniu wniosku STATUS wniosku (ETAP rozpatrywania) można śledzić w systemie dziekanatowym
 • 10.04.2024 - 15.04.2024 generowanie i wysyłka decyzji
 • 22.04.2024-25.04.2024 zlenienie przelewów za marzec, kwiecień
 • do 25. dnia miesiąca zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

WYMAGANE DOKUMENTY dostępne na indywidualnym koncie studenta w systemie dziekanatowym/ zakładka wnioski/ pomoc materialna.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami student przesyła pocztą na adres Uczelni z dopiskiem „UKS- wniosek o stypendium”. lub składa w Biurze Uczelnianej Komisji Stypendialnej w terminach dyżurów (pok.9a).

Kontakt

UCZELNIANA KOMISJA STYPENDIALNA
Przewodnicząca Komisji: mgr Magdalena Betańska
stypendia@wsl.com.pl
61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)

 • Obsługa studentów
  • środy w godz. 08:30-12:30, pokój 9A

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia