Rozliczenie praktyk odbywa się na podstawie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

UWAGA: Należy wybrać właściwe dokumenty z SEKCJI A oraz SEKCJI B

 

A. DOKUMENTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

1. Dla studentów odbywających praktyki zawodowe w tradycyjnej formie:

 • Umowa w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów - do pobrania w Biurze Praktyk przed rozpoczęciem praktyki
 • Zaświadczenie od firmy o łącznej liczbie przepracowanych godzin
 • Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych - POBIERZ STRONĘ TYTUŁOWĄ Z INSTRUKCJĄ
 • Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP - POBIERZ
 • Właściwy arkusz potwierdzenia uzyskania efektów kształcenia (z sekcji B)

2. Dla studentów rozliczających praktyki na podstawie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej

 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS
 • Wniosek o zaliczenie praktyk - POBIERZ
 • Opis stanowiska pracy - POBIERZ STRONĘ TYTUŁOWĄ Z INSTRUKCJĄ
 • Właściwy arkusz potwierdzenia uzyskania efektów kształcenia (z sekcji B)

3. Dla studentów rozliczających praktyki na podstawie zatrudnienia na umowę o pracę/zlecenie/dzieło/stażową

Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej, poważnie utrudniającej odbycie praktyk, proszone są o możliwie szybki kontakt z Biurem Praktyk. Mają one możliwość wnioskowania do Dziekana o wyznaczenie zadania zastępczego.

 

B. ARKUSZE POTWIERDZENIA UZYSKANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Proszę pobrać właściwy arkusz:

 • Studia I stopnia - kierunek logistyka (licencjat) - POBIERZ
 • Studia I stopnia - inżynierskie, kierunek logistyka - POBIERZ
 • Studia I stopnia - inżynierskie, kierunek logistyka (dualne) - POBIERZ
 • Studia I stopnia - kierunek logistyka (dualne) - POBIERZ
 • Studia I stopnia - kierunek zarządzanie - POBIERZ
 • Studia II stopnia - kierunek logistyka - POBIERZ

Arkusz potwierdza uzyskanie efektów kształcenia i zawiera ocenę (w skali od 2 do 5). W przypadku osób odbywających tradycyjne praktyki będzie to opiekun praktyk, w przypadku osób zatrudnionych będzie to przełożony, w przypadku prowadzących działalność gospodarczą – Dziekan lub osoba przez Niego upoważniona (aktualnie Jadwiga Fijałkowska; e-mail: jadwiga.fijalkowska@wsl.com.pl), na podstawie rozmowy (wymagane telefoniczne lub e-mailowe umówienie terminu), w szczególnych przypadkach losowych - Dziekan. Osoby odbywające praktyki w kilku firmach zobowiązane są do dostarczenia kompletu dokumentów (arkusz i zaświadczenie oraz opis) z każdej z nich.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia