Lista czasopism punktowanych MNiSW – to wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule. Lista czasopism punktowanych jest publikowana corocznie od 2004 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Może ona służyć do oceny instytucji naukowych i pracowników naukowych.

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

Komunikat MNiSW z dnia 26 stycznia 2016 r.

 • Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 • Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 • Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie Eurpean Reference Index for the Humanities (ERIH).

Wykazy są podstawą do kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzanej w 2017 r.

Wykaz czasopism punktowanych na rok 2016

Komunikat MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.

 • Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmuje 11271 czasopism naukowych;
 • Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmuje 2209 czasopism naukowych;
 • Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmuje 4111 czasopism naukowych.

Wykaz czasopism punktowanych na rok 2015

Komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r.

 • Część A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmuje 11114 czasopism naukowych;
 • Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmuje 2212 czasopism naukowych;
 • Część C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmuje 4111 czasopism naukowych.

UWAGA! Wykaz czasopism został zmieniony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Wykaz czasopism punktowanych na rok 2014

Komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r.

 • Część A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmuje 10996 czasopism naukowych;
 • Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmuje 2616 czasopism naukowych;
 • Część C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmuje 4272 czasopisma naukowe.

Zob. też. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów wykazu czasopism naukowych na rok 2014.

 

W latach 1991-2004 instytucją odpowiedzialną za politykę naukową państwa był KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. Od roku 2000, w celu oceny jednostek naukowych, zespoły KBN zaczęły opracowywać listę czasopism, za publikację w których autorzy otrzymywali dla swoich uczelni czy instytutów punkty. Na listę tą składały się periodyki z tzw. LISTY FILADELFIJSKEJ oraz wyselekcjonowane czasopisma polskie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia