Szanowni Czytelnicy!

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem konkretnej książki z oferty wydawnictwa, to serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą biblioteką.

biblioteka@wsl.com.pl

61 850 47 69

Oferta wydawnictwa

My Logistics. Język angielski dla logistyków

Cena: 54,00 PLN

Autorzy: A. Matulewska, M. Matulewski

“My Logistics. Język angielski dla logistyków” Aleksandry i Marka Matulewskich jest zbiorem angielskich tekstów źródłowych o tematyce logistycznej, uzupełnionych ćwiczeniami leksykalnymi oraz zadaniami rozwijającymi sprawność pisania i swobodnego wypowiadania się na tematy związane z logistyką. Każdy z 25 rozdziałów tematycznych (units) rozpoczyna się czytanką, do której został przygotowany glosariusz podstawowych terminów w niej występujących. Kolejnym elementem są ćwiczenia leksykalne, mające na celu utrwalanie słownictwa użytego w czytankach, a także ćwiczenia na mówienie i redagowanie podstawowych pism z zakresu logistyki.

Podręcznik jest przeznaczony dla osób przygotowujących się do pracy w branży logistycznej, przede wszystkim uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk oraz studentów logistyki - słuchaczy lektoratów języka angielskiego. Cel, jaki postawili sobie autorzy, to przygotowanie uczniów do prowadzenia rozmów i korespondencji z anglojęzycznymi kontrahentami pracującymi w działach logistyki przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych, firmach logistycznych i spedycyjnych. Przyswojenie materiału ujętego w książce pozwoli na uzupełnienie i podniesienie znajomości języka angielskiego, a w szczególności doskonalenie posługiwania się terminologią logistyczną.

więcej informacji

Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-63186-32-6
Objętość: 210 stron

Spis treści:

Od autorów
Unit 1. Logistics in general
Unit 2. My work
Unit 3. Job interview
Unit 4. My company
Unit 5. In the office
Unit 6. Pricelists
Unit 7. Business offers
Unit 8. Invoicing
Unit 9. Financial settlements
Unit 10. Forwarding
Unit 11. Transport of goods
Unit 12. Transport of passengers
Unit 13. Rail transportation
Unit 14. Road transportation
Unit 15. Sea transportation
Unit 16. Air transportation
Unit 17. Intermodal transport
Unit 18. Handling of goods
Unit 19. Warehousing
Unit 20. Warehousing equipment
Unit 21. Loading and unloading
Unit 22. Goods identification
Unit 23. Supply chains
Unit 24. Logistics and the Internet
Unit 25. Recycling in logistics
Annex 1. Numbers
Annex 2. Logistics Documents
Słowniczek polsko – angielski
Słowniczek angielsko – polski

Branża TSL w przykładach i ćwiczeniach

Cena: 49,00 PLN

Autorzy: P. Andrzejczyk, P. Fajfer

"Branża TSL w przykładach i ćwiczeniach" jest obszernym zbiorem przykładów i zadań, adresowanych do wszystkich, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z branżą TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Każdy blok tematyczny otwiera krótkie wprowadzenie teoretyczne. W dalszej kolejności autorzy proponują kilka przykładów ilustrujących dany problem. Potem kolej na zadania umożliwiające samodzielną pracę. Uczniowie mogą tworzyć własne dokumenty i wypełniać załączone formularze (karty pracy), zawierające zadania do samodzielnego rozwiązania. W ten sposób nauczyciel może ocenić poziom wiedzy i umiejętności. Ostatnia część zbioru to zadania przekrojowe. W nich znajdziecie opis konkretnych sytuacji występujących w różnych procesach logistycznych. Rozwiązanie zadań pozwoli Czytelnikom zrozumieć problemy, z jakimi zarówno logistycy, jak i spedytorzy spotykają się w swojej codziennej pracy.

więcej informacji

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63186-41-8
Objętość: 260 stron

Spis treści:

Od autorów
1. Formowanie ładunków
1.1. Jednostka ładunkowa
1.2. Jednostka ładunkowa – formowanie ładunków homogenicznych
1.3. Jednostka ładunkowa – formowanie ładunków heterogenicznych
1.4. Formowanie jednostek ładunkowych – przedmioty walcowe
1.5. Formowanie ładunku z paletowych jednostek ładunkowych na zewnętrznych środkach transportu
1.6. Formowanie ładunków sypkich
1.7. Formowanie ładunku w kontenerach
1.8. Test wiedzy i umiejętności
2. Czynności manipulacyjne w procesach transportowych
2.1. Wyznaczanie liczby stanowisk przeładunkowych i ich parametrów
2.2. Czas przykładowego jednego średniego cyklu pracy wózka
2.3. Czas rozładunku zewnętrznego środka transportu przy użyciu czołowego wózka widłowego
2.4. Wyznaczanie liczby środków transportu wewnętrznego
2.5. Manipulacja ładunków a oznaczenie ładunków w procesach transportowych
2.6. Test wiedzy i umiejętności
3. Czas pracy kierowców
3.1. Czas pracy kierowców – wprowadzenie
3.2. Czas pracy kierowców dla obsady jednoosobowej – punkt wyjścia
3.3. Czas pracy kierowców dla obsady jednoosobowej – bez wydłużania czasu jazdy oraz skracania dobowego odpoczynku
3.4. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu oraz odpoczynku
3.5. Czas pracy kierowców dla załogi jednoosobowej – odstępstwa od podstawowych reguł
3.6. Czas pracy kierowców dla załogi dwuosobowej
3.7. Test wiedzy i umiejętności
4. Dokumenty transportowo-spedycyjne
4.1. Podstawy opracowywania dokumentów transportowo-spedycyjnych
4.2. Dokumenty towarzyszące spedycji – zapytanie ofertowe
4.3. Dokumenty towarzyszące spedycji – zlecenie spedycyjne i zlecenie transportowe
4.4. Dokumenty towarzyszące spedycji – instrukcja wysyłkowa
4.5. Dokumenty towarzyszące spedycji – umowa spedycji
4.6. Dokumenty towarzyszące transportowi drogowemu – krajowy samochodowy list przewozowy
4.7. Dokumenty towarzyszące transportowi drogowemu – międzynarodowy samochodowy list przewozowy (CMR)
4.8. Dokumenty towarzyszące transportowi kolejowemu – krajowy kolejowy list przewozowy
4.9. Dokumenty towarzyszące transportowi kolejowemu – list przewozowy CIM
4.10. Dokumenty towarzyszące transportowi kolejowemu – list przewozowy SMGS
4.11. Dokumenty towarzyszące transportowi wodnemu – konosament (Bill of Lading)
4.12. Dokumenty towarzyszące transportowi powietrznemu – lotniczy list przewozowy AWB (Air Waybill)
4.13. Faktura
4.14. Test wiedzy i umiejętności
5. Planowanie transportu
5.1. Koszty usług transportowych
5.2. Obliczanie drogi, czasu, prędkości. Mapy online
5.3. Obliczanie przepustowości
5.4. Metody przydziału
5.5. Test wiedzy i umiejętności
6. Zadania przekrojowe w przykładach
6.1. Zadanie przekrojowe 1
6.2. Zadanie przekrojowe 2
6.3. Zadanie przekrojowe 3
6.4. Zadanie przekrojowe 4
6.5. Zadanie przekrojowe 5
6.6. Zadanie przekrojowe 6
6.7. Zadanie przekrojowe
7 Efekty kształcenia

Procesy magazynowe w przykładach i ćwiczeniach

Cena: 49,00 PLN

Autorzy: P. Andrzejczyk, E. Rajczakowska, M. Drozda, P. Fajfer

Magazynowanie w przykładach i ćwiczeniach to zbiór ponad 250 autorskich ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania, ilustrowanych licznymi przykładami z praktyki i komentarzami teoretycznymi. Książka w przejrzysty sposób przeprowadza Czytelnika przez podstawowe procesy magazynowe. Każdy, kto rzetelnie wykona przedstawione zadania, zdobędzie nowe kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • organizowania procesów magazynowych w oparciu o algorytmy,
 • formowania ładunku,
 • planowania zagospodarowania magazynu w oparciu o systemy składowania,
 • organizowania procesów kompletacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod w tym obszarze,
 • wyznaczania określonych wskaźników magazynowych,
 • sporządzania i kontrolowania poprawności dokumentacji magazynowej.

Wartością dodaną podręcznika ćwiczeniowego jest jego dwujęzyczność. W związku z tym, że niektóre zadania są przedstawione w języku angielskim, opracowanie wpisuje się w aktualne trendy w kształceniu zawodowym.
Książka jest adresowana do przyszłych specjalistów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali. Sięgną po nią także studenci zdobywający wykształcenie na kierunkach związanych z szeroko rozumianą branżą TSL. Materiał teoretyczno-praktyczny został tak opracowany, aby mógł służyć również jako swego rodzaju przewodnik branżowy dla pracowników centrów dystrybucji.

więcej informacji

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-63186-69-2
Objętość: 256 stron

Spis treści:

Wstęp
1. Procesy magazynowe -wprowadzenie do algorytmów
1.1. Magazyn – podstawowe zagadnienia
1.2. Procesy realizowane w strefie przyjęć(schemat przyjęcia towarów do magazynu)
1.3. Składowanie zapasów w magazynie (schemat składowania towarów w magazynie)
1.4. Kompletacja towarów (schemat kompletacji towarów w magazynie)
1.5. Strefa wydań (schemat wydań towarów z magazynu)
1.6. Test sprawdzający
2. Procesy magazynowe realizowane w strefie przyjęć
2.1. Strefa przyjęć – wprowadzenie
2.2. Strefa przyjęć – typowe operacje
2.3. Strefa przyjęć – przemieszczanie ładunków w magazynie, wyznaczanie liczby stanowisk przeładunkowych oraz ich parametrów
2.4. Strefa przyjęć – przemieszczanie ładunków w magazynie. Czas cyklu pracy wózka magazynowego
2.5. Strefa przyjęć – przemieszczanie ładunków w magazynie. Czas rozładunku zewnętrznego środka transportu przy użyciu wózka magazynowego
2.6. Strefa przyjęć – przemieszczanie ładunków w magazynie. Wyznaczanie liczby środków transportu wewnętrznego
2.7. Test sprawdzający
3. Składowanie towarów w magazynie
3.1. Jednostka ładunkowa – wprowadzenie
3.2. Opakowania w systemach TSL – wprowadzenie
3.3. System wymiarowy opakowań
3.4. Formowanie jednostki ładunkowej – wprowadzenie
3.5. Moduły magazynowe w składowaniu rzędowym
3.6. Moduły magazynowe w składowaniu blokowym
3.7. Objętość modułu magazynowego
3.8. Składowanie z piętrzeniem jednostek ładunkowych
3.9. Test sprawdzający
4. Procesy magazynowe realizowane w strefie kompletacji oraz wydań
4.1. Strefa kompletacji – wprowadzenie
4.2. Strefa kompletacji – kompletacja zamówienia
4.3. Kompletacja zamówienia a konfiguracja opakowań zbiorczych
4.4. Opakowania tekturowe – podstawowe rodzaje tektury
4.5. Planowanie trasy kompletacji w odniesieniu do czasu realizacji procesu
4.5.1. Planowanie trasy kompletacji metodą S-Shape
4.5.2. Planowanie trasy kompletacji metodą Midpoint
4.5.3. Planowanie trasy kompletacji metodą Return
4.5.4. Planowanie trasy kompletacji metodą Largest gap
4.5.5. Planowanie trasy kompletacji metoda Combined
4.6. Analiza procesu kompletacji
4.7. Kompletacja a zgodność wydań i załadunku
4.8. Strefa wydań a zgodność kompletacji zamówień
4.9. Test sprawdzający
5. Dokumentacja magazynowa
5.1. Dokumentacja magazynowa – wprowadzenie
5.2. Instrukcja magazynowa
5.3. Instrukcja BHP w procesach magazynowych
5.4. Zakres czynności (obowiązków) pracownika
5.5. Zasady wypełniania dokumentacji magazynowej
5.6. Zamówienie
5.7. Dowód dostawy
5.8. Dokument Pz przyjęcie z zewnątrz
5.9. Dokument Mm przesunięcie międzymagazynowe
5.10. Dokument Rw rozchód wewnętrzny
5.11. Przyjęcie wewnętrzne Pw
5.12. Dokument Wz wydanie zewnętrzne
5.13. Zwrot wewnętrzny Zw
5.14. Faktura
5.15. Kartoteka magazynowa
5.16. Przykłady dokumentów magazynowych angielskojęzycznych
5.17. Przykłady złych praktyk przy wypełnianiu dokumentacji maga­zynowej
5.18. Test sprawdzający
6. Wyznaczanie lokalizacji magazynu oraz kalkulacje związane z jego funkcjonowaniem
6.1. Wyznaczanie lokalizacji magazynu przy wykorzystaniu metody środka ciężkości – wersja popytowa
6.2. Wyznaczanie lokalizacji magazynu przy wykorzystaniu metody środka ciężkości – wersja popytowo-podażowa
6.3. Mierniki i wskaźniki określające efektywność funkcjonowania magazynu – wprowadzenie
6.4. Mierniki i wskaźniki określające efektywność wykorzystania powierzchni oraz przestrzeni magazynu – ćwiczenia praktyczne
6.5. Mierniki i wskaźniki określające efektywność wykonywanych operacji magazynowych
6.6. Mierniki i wskaźniki określające aspekty ekonomiczne wykonywanych operacji magazynowych
6.7. Test sprawdzający
7. Zadania przekrojowe
7.1. Zadanie 1. Obieg dokumentów magazynowych
7.2. Zadanie 2. Dokumentacja magazynowa związana z realizacją zamówienia produkcyjnego

Podstawy logistyki w przykładach i ćwiczeniach

Cena: 39,00 PLN

Autorzy: P. Andrzejczyk, E. Rajczakowska, P. Fajfer

Książka zawiera ponad 80 inspirujących ćwiczeń i przykładów zachęcających do interaktywnej pracy. Dodatkowym uzupełnieniem treści jest prezentacja najważniejszych terminów specjalistycznych, w tym skrótów, w języku angielskim.
Uczniowie otrzymują:

 • Podstawową wiedzę "w pigułce" oraz obszerny zestaw zadań o zróżnicowanej skali trudności.
 • Rozwiązania niektórych zadań według schematu "krok po kroku".
 • Specjalny pakiet ćwiczeń, wymagający wykonania działań matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym i wypełnienia interaktywnych rubryk.
 • Przydatne komentarze i wskazówki dotyczące treści trudniejszych zadań.
więcej informacji

Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-63186-77-7
Objętość: 152 stron

Spis treści:

1. Wprowadzenie do procesów i systemów logistycznych
1.1. Procesy i systemy
1.2. Systemy oraz procesy logistyczne
1.3. Infrastruktura procesów logistycznych
1.4. Planowanie procesów logistycznych
1.5. Planowanie procesów produkcyjnych - wprowadzenie
1.5.1. Harmonogram produkcji wyrobów - MPS
1.5.2. Struktura wyrobu gotowego - BOM
1.5.3. Kartoteka stanów zapasów - INV
1.5.4. Planowanie potrzeb materiałowych MRP
2. Przepływ informacji w logistyce
2.1. Standardy identyfikacji wykorzystywane w logistyce
2.2. Zasady oznaczania ładunków w logistyce
2.3. Systemy automatycznej identyfikacji stosowane w procesach logistycznych
2.4. Systemy informatyczne stosowane w logistyce
2.5. Elektroniczna wymiana danych
3. Funkcjonowanie łańcucha dostaw oraz sieci logistycznych
3.1. Organizowanie przepływów w łańcuchach dostaw
3.2. Organizowanie przepływów w sieciach logistycznych
3.3. Centra logistyczne
3.4. Funkcjonowanie centrów logistycznych
3.5. Ocena funkcjonowania centrum logistycznego
3.6. Wskaźniki w łańcuchach dostaw
3.7. Wskaźniki w sieciach logistycznych
4. Narzędzia statystyczne wykorzystywane w logistyce
4.1. Wprowadzenie do statystyki
4.2. Podstawowe narzędzia statystyczne
4.3. Prognozowanie - wprowadzenie
4.4. Proste modele statystyczne
4.4.1. Model naiwny
4.4.2. Zwykła średnia arytmetyczna
4.4.3. Średnia arytmetyczna ruchoma
4.5. Wygładzanie wykładnicze – prosty model Browna
4.6. Trend - model prostej regresji liniowej
4.7. Wahania sezonowe
4.8. Model ekonometryczny
4.9. Badanie poprawności dobranych metod statystycznych
4.10. Zadanie przekrojowe

Słownik terminologii logistycznej

Cena: 29,00 PLN

Autorzy: M. Fertsch (red.)

Jedyne w Polsce kompendium terminologiczne z zakresu szeroko rozumianej logistyki zawiera ponad 1700 pojęć i ich definicji. Kolejna edycja Słownika, podobnie jak poprzednie, ujmuje kompleksowo hasła odnoszące się do organizacyjno-techniczno-strategicznych aspektów współczesnej logistyki. Obecne wydanie rejestruje dodatkowo nowe terminy odzwierciedlające zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły w gospodarce. Zmiany te dotyczą poszczególnych systemów logistycznych. Autorzy wprowadzili wiele nowych terminów, m.in. z dziedziny techniki i technologii procesów logistycznych, wskaźników logistycznych czy nowoczesnych usług dystrybucyjnych, w tym rynku przesyłek kurierskich. Na dobór haseł miało także wpływ opublikowanie w latach 2013-2014 aktualnych norm europejskich, określających standardy w wielu obszarach logistyki. Dotyczą one zarówno projektowania, wykonawstwa, jak i eksploatacji urządzeń (m.in. palet i regałów magazynowych). Słownik, opracowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Logistycznym (PTL), będzie wyjątkową pozycją w biblioteczce każdego logistyka. Zawarte w nim terminy i definicje wzbogacą także wiedzę wszystkich zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem. Do korzystania z kompendium zachęcamy również dziennikarzy, tłumaczy i przedstawicieli innych środowisk zawodowych, którzy w swojej pracy spotykają się z terminami logistycznymi.

więcej informacji

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63-186-21-0
Objętość: 410 stron

Spis treści:

Od wydawcy
Wskazówki dla użytkownika
Terminologia logistyczna
Terminy związane z automatyczną identyfikacją, w tym definicje standardów GS1
Formuły handlowe INCOTERMS
Słownik skrótów angielskojęzycznych związanych z logistyką
Słownik skrótów nazw organizacji związanych z logistyką
Słownik polsko-angielski
Słownik angielsko-polski

Logistyka

Cena: 89,00 PLN

Autorzy: red. naukowa D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak

Do rąk czytelników trafia długo oczekiwana książka pt. Logistyka. W tym bezprecedensowym przedsięwzięciu wydawniczym wzięło udział aż 24 autorów reprezentujących 8 ośrodków naukowo-badawczych i akademickich (Instytut Logistyki i Magazynowania, Wyższa Szkoła Logistyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska).

Podręcznik podzielono na siedem części, w ich ramach na kolejne rozdziały. Pierwsza część przedstawia charakterystyczne cechy logistyki jako koncepcji składowej szeroko rozumianych łańcuchów dostaw dóbr w gospodarce. Na tej podstawie w drugiej części zaprezentowano problemy obsługi klienta jako kluczowy element kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw na współczesnych rynkach. Trzecia część dotyczy podstawowych obszarów działań procesów logistycznych, takich jak gospodarowanie zapasami, zakupy i zaopatrzenie, transport, magazynowanie, opakowania w systemach logistycznych oraz logistyczne aspekty sterowania produkcją. Część czwartą w całości poświęcono problematyce usług logistycznych, zaś w części piątej omówione zostały procesy tworzenia i funkcjonowania sieci logistycznych. Część szósta podręcznika dotyczy złożonych problemów koordynacji i integracji procesów logistycznych w ramach łańcuchów dostaw, gdzie oprócz objaśnienia istoty tych zjawisk podkreślono wiele aspektów związanych z wykorzystaniem logistycznych systemów informacji, rachunku kosztów logistycznych, pomiaru funkcjonowania łańcuchów dostaw, budowania struktur organizacyjny dla potrzeb logistyki oraz istotnych aspektów zasobów ludzkich w sferze logistyki. W pracy nie zabrakło również przeglądu współczesnych kierunków rozwoju logistyki oraz wyzwań, z którymi trzeba będzie się zmierzyć w przyszłości. Tym zagadnieniom poświęcono część siódmą podręcznika.

Intencją autorów i redaktorów było stworzenie podręcznika, który byłby uniwersalną pomocą wykorzystywaną na wielu polskich uczelniach zajmujących się logistyką, porządkowałby podstawowe pojęcia i zagadnienia z tego zakresu oraz ułatwiał przyswojenie wiedzy dzięki atrakcyjnej formie prezentowanych treści. Książka ma nowoczesną formę ze słowami kluczowymi na marginesach, indeksem tematycznym oraz zestawem pytań na końcu każdego rozdziału.

więcej informacji

Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-63186-96-8
Objętość: 504 stron

Spis treści:

Wstęp

Część 1 - Uwarunkowania logistyki w łańcuchach dostaw
1.1. Rozwój koncepcji logistyki - M.Sołtysik
1.2. Łańcuchy i sieci dostaw - M.Sołtysik
1.3. Strategiczne zarządzanie procesami przepływu dóbr - M.Sołtysik
1.4. Systemowe ujęcie logistyki jako wyraz tendencji integracyjnych w procesach przepływu dóbr - D.Kisperska-Moroń

Część 2 - Obsługa klienta jako podstawa konkurencyjności firm w łańcuchach dostaw - D.Kempny
2.1. Produkty fizyczne w procesach przepływu do klienta
2.2. Definicja logistycznej obsługi klienta
2.3. Elementy logistycznej obsługi klienta i standardy obsługi
2.4. Podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej
2.5. Polityka obsługi klienta i segmentacja klientów według oczekiwanego poziomu obsługi
2.6. Pomiar kosztów obsługi logistycznej

Część 3 - Podstawowe obszary działań logistycznych
3.1. Koncepcje zarządzania przepływem materiałów i produktów - A.Świerczek
3.2. Gospodarowanie zapasami - St.Krzyżaniak
3.3. Zakupy i zaopatrzenie - C.Mańkowski
3.4. Transport - J.Żak
3.5. Magazynowanie - A.Niemczyk
3.6. Opakowania w systemach logistycznych - A.Korzeniowski
3.7. Logistyczne aspekty sterowania produkcją - M.Fertsch

Część 4 - Usługi logistyczne - W.Rydzkowski
4.1 Definicja usługi logistycznej
4.2. Geneza usług logistycznych
4.3. Operatorzy logistyczni 3PL + 4PL
4.4. Charakterystyka rynku usług logistycznych

Część 5 - Tworzenie i funkcjonowanie sieci logistycznych
5.1. Strategie sieci dostaw - M.Ciesielski
5.2. Konfiguracja sieci logistycznych - A.Niemczyk
5.3. Systemy transportowe, transport intermodalny - J.Długosz
5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych - I.Fechner

Część 6 - Koordynacja i integracja procesów logistycznych w łańcuchach dostaw
6.1. Istota koordynacji i integracji procesów logistycznych w łańcuchach dostaw - B.Śliwczyński
6.2. Systemy przetwarzania informacji jako wsparcie logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw - J.Majewski
6.3. Analiza całkowitego kosztu w procesach logistycznych - K.Kowalska
6.4. Pomiar funkcjonowania łańcucha dostaw - M.Nowicka-Skowron
6.5. Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki - M.Fertsch
6.6. Zasoby ludzkie w logistyce - D.Kisperska-Moroń

Część 7 - Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju logistyki
7.1. Międzynarodowy wymiar logistyki - G.Szyszka
7.2. Ryzyko w logistyce - W.Machowiak
7.3. Dynamiczne koncepcje logistyczne - M.Jedliński
7.4. E-logistyka - B.Śliwczyński
7.5. Logistyka zwrotna - J.Szołtysek
7.6. Zarządzanie projektami logistycznymi - J.Witkowski, B.Rodawski
7.7 Organizacje wspierające logistykę - I.Fechner

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków

Cena: 49,00 PLN

Autorzy: Paweł Andrzejczyk, Krzysztof Pawłowski

Książka została pomyślana jako podręcznik uzupełniający dla osób kształcących się w zawodzie technik logistyk według nowej podstawy programowej. Zawiera syntetyczną prezentację efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, czyli przede wszystkim zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy - (BHP) oraz podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej - (PDG). Intencją autorów było także przedstawienie efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk.
Struktura książki podporządkowana została logice funkcjonowania przedsiębiorstw, z uwzględnieniem roli logistyki jako funkcji wspierającej działalność operacyjną i strategiczną w przedsiębiorstwie. Dodatkowym atutem w ugruntowywaniu zdobytej wiedzy są testy sprawdzające, zamieszczone po każdym rozdziale.
Podręcznik przygotowuje do zdobywania umiejętności samodzielnej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa przy zastosowaniu odpowiednich metod, technik i narzędzi badań marketingowych i statystycznych, a znajomość podstaw ekonomii i zasad BHP pozwoli przyszłym logistykom na podjęcie racjonalnych działań w pracy zawodowej.
W książce poruszane są różne zagadnienia z zakresu ekonomii, prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasad BHP. Przedstawione wątki teoretyczne przeplatają się z praktyczną wiedzą z obszaru logistyki.

więcej informacji

Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63186-40-1
Objętość: 368 stron

Spis treści:

1 Podstawy ekonomii
1.1. Podstawy ekonomii w telegraficznym skrócie
1.1.1. Wprowadzenie do ekonomii
1.1.2. Rynek, cena, popyt, podaż - podstawowe wiadomości
1.1.3. Działy ekonomii
1.1.4. Podstawowe prawa ekonomiczne
1.1.5. Narzędzia ekonomisty
1.1.6. Metody badań ekonomicznych
1.1.7. Miejsce ekonomii w logistyce
1.1.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
1.2. Mikroekonomia w pigułce
1.2.1. Mikroekonomia i jej miejsce w ekonomii
1.2.2. Rynek jako mechanizm regulacji
1.2.3. Państwo w gospodarce rynkowej
1.2.4. Formy konkurencji rynkowej
1.2.5. Czynniki wpływające na popyt
1.2.6. Prawa i paradoksy rządzące popytem
1.2.7. Krzywa popytu
1.2.8. Elastyczność popytu
1.2.9. Czynniki wpływające na podaż
1.2.10. Prawo podaży
1.2.11. Elastyczność podaży
1.2.12. Popyt i podaż - razem czy osobno?
1.2.13. Pieniądz i jego znaczenie w gospodarce
1.2.14. Funkcje pieniądza w gospodarce
1.2.15. Cena oraz jej rodzaje
1.2.16. Podstawowe funkcje ceny
1.2.17. Zachowania konsumentów na rynku
1.2.18. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
1.3. Makroekonomia w pigułce
1.3.1. Makroekonomia i jej miejsce w ekonomii
1.3.2. Mikroekonomia a makroekonomia
1.3.3. Podstawowe teorie makroekonomii
1.3.4. Wzrost i rozwój gospodarczy
1.3.5. Bariery wzrostu gospodarczego
1.3.6. Mierniki makroekonomiczne
1.3.7. Ruch okrężny w gospodarce
1.3.8. Cykl koniunkturalny lub cykl gospodarczy
1.3.9. Rola państwa w gospodarce rynkowej
1.3.10. Rynek pracy
1.3.11. Bezrobocie
1.3.12. Inflacja
1.3.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
1.4. Badania statystyczne w procesach logistycznych
1.4.1. Statystyka - wprowadzenie
1.4.2. Podstawowe pojęcia statystyczne
1.4.3. Metody badań statystycznych
1.4.4. Techniki i narzędzia badań statystycznych
1.4.5. Organizacja badań statystycznych
1.4.6. Prezentacja danych statystycznych
1.4.6.1.Szeregi statystyczne
1.4.6.2.Graficzna prezentacja danych statystycznych
1.4.7. Instytucje zajmujące się pozyskiwaniem danych statystycznych
1.4.8. Statystyka opisowa
1.4.8.1.Średnia arytmetyczna
1.4.8.2.Średnia arytmetyczna ważona
1.4.9. Przeciętne pozycyjne
1.4.9.1.Mediana
1.4.9.2.Dominanta
1.4.10. Wnioskowanie statystyczne
1.4.11. Błędy występujące w materiale statystycznym
1.4.12. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie obliczeń statystycznych
1.4.13. Zastosowanie statystyki w procesach logistycznych
1.4.14. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2 Podstawy działalności gospodarczej
2.1. Podstawy działalności gospodarczej
2.1.1. Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową
2.1.2. Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw
2.1.3. Zalety i wady wybranych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw
2.1.4. Procedura uruchomienia działalności gospodarczej
2.1.5. Prowadzenie działalności gospodarczej
2.1.6. Procedura zamykania działalności gospodarczej
2.1.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.2. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
2.2.1. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej-wprowadzenie
2.2.2. Przepisy prawa podatkowego
2.2.3. Przepisy prawa autorskiego
2.2.4. Przepisy kodeksu pracy
2.2.5. Przepisy prawa pracy dotyczące ochrony danych osobowych
2.2.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.3. Spotkania służbowe
2.3.1. Spotkania służbowe - wprowadzenie
2.3.2. Zasady obowiązujące w trakcie spotkań służbowych
2.3.3. Zasady organizowania spotkań służbowych
2.3.4. Planowanie spotkania służbowego
2.3.5. Relacje międzyludzkie a zasady spotkań służbowych
2.3.6. Praca w grupie
2.3.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.4. Dokumentacja i korespondencja służbowa
2.4.1. Podstawowe wiadomości
2.4.2. Rodzaje pism występujących w korespondencji służbowej
2.4.3. Zasady i standardy redagowania pism występujących w korespondencji służbowej
2.4.4. Zasady przechowywania dokumentów
2.4.5. Przepisy prawa dotyczące przechowywania dokumentów
2.4.6. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz tajemnicy służbowej
2.4.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.5. Urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej
2.5.1. Podstawowe wiadomości
2.5.2. Urządzenia wykorzystywane do tworzenia dokumentacji
2.5.3. Urządzenia wykorzystywane do gromadzenia i archiwizacji dokumentacji
2.5.4. Urządzenia wykorzystywane do przesyłania informacji
2.5.5. Zasady korzystania z urządzeń biurowych
2.5.6 Programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej
2.5.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.6. Koszty i przychody w prowadzonej działalności gospodarczej
2.6.1. Koszty i przychody w prowadzonej działalności gospodarczej - wprowadzenie
2.6.2.. Koszty w prowadzonej działalności gospodarczej
2.6.3. Przychody w prowadzonej działalności gospodarczej
2.6.4. Sprawozdawczość finansowa
2.6.5. Optymalizacja kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej
2.6.6. Optymalizacja przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej
2.6.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.7. Marketing w działalności gospodarczej
2.7.1. Marketing w działalności gospodarczej - wprowadzenie
2.7.2. Rodzaje działań marketingowych
2.7.3. Podstawowe narzędzia marketingowe oraz ich dobór w działalności gospodarczej
2.7.4. Strategie marketingowe oraz sposoby ich planowania
2.7.5.. Analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej
2.7.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

3 BHP w procesach logistycznych
3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach logistycznych
3.1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP - podstawy prawne
3.1.2. Schemat systemu prawnego ochrony środowiska pracy w Polsce
3.1.3. Uregulowania dotyczące BHP zawarte w Kodeksie Pracy
3.1.4. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
3.1.5. Prawa pracodawcy w zakresie BHP
3.1.6. Obowiązki pracownika w zakresie BHP
3.1.7. Prawa pracownika w zakresie BHP
3.1.8. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3.1.9. Znaki stosowane w BHP
3.1.10. Instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy
3.1.11. Uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy
3.1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP w procesach logistycznych - przykłady
3.1.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3.2. Ergonomia w procesach logistycznych
3.2.1. Ergonomia - wprowadzenie
3.2.2. Główne kierunki działań ergonomii
3.2.3. Układ człowiek – elementy pracy (maszyna)
3.2.4. Czynniki występujące w środowisku pracy
3.2.5. Organizacja stanowiska pracy w ujęciu ergonomicznym
3.2.6. Zastosowanie ergonomii w procesach logistycznych
3.2.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3.3. Ochrona przeciwpożarowa w procesach logistycznych
3.3.1. Ochrona przeciwpożarowa - wprowadzenie
3.3.2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
3.3.3. Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej
3.3.4. Podstawowa wiedza o pożarach
3.3.5. Podstawowe przyczyny powstawania pożarów oraz sposoby działania w przypadku ich powstania
3.3.6. Znaki stosowane w związku z ochroną przeciwpożarową
3.3.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3.4. Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy logistyka oraz metody zapobiegania im
3.4.1. Czynniki negatywne dla zdrowia człowieka występujące w środowisku pracy
3.4.2. Metody minimalizowania negatywnych skutków dla zdrowia występujących w środowisku pracy
3.4.3. Środki ochrony zbiorowej oraz zasady ich stosowania
3.4.4. Środki ochrony indywidualnej
3.4.5. Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej
3.4.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3.5. Wypadki przy pracy oraz pierwsza pomoc przedmedyczna
3.5.1. Wypadki przy pracy
3.5.2. Wypadek przy pracy - i co dalej?
3.5.3. Pierwsza pomoc, to obowiązek każdego!
3.5.4. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy w zależności od sytuacji
3.5.4.1.Zranienia i krwotoki – pierwsza pomoc
3.5.4.2.Zwichnięcia i złamania – pierwsza pomoc
3.5.4.3.Urazy termiczne oraz porażenie prądem elektrycznym – pierwsza pomoc
3.5.4.4.Zatrucia chemiczne oraz urazy oczu – pierwsza pomoc
3.5.5. Brak oddechu u poszkodowanego – jak działać?
3.5.6. Przebieg modelowej akcji ratunkowej
3.5.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

Logistyka w jednostkach gospodarczych

Cena: 19,00 PLN

Autorzy: P. Fajfer, A. Koliński, P. Andrzejczyk

Podręcznik pt. Logistyka w jednostkach gospodarczych został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w pierwszej części kwalifikacji A.32 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych”. W książce omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przepływem informacji w przedsiębiorstwach oraz narzędzia informatyczne, które go usprawniają. Autorzy zwracają także uwagę na znaczenie dokumentów towarzyszących przemieszczającym się towarom i informacjom. Równie ważnym zagadnieniem przedstawionym w podręczniku jest gospodarka odpadami, które powstają podczas procesów realizowanych w łańcuchach dostaw. Po opanowaniu materiału zawartego w podręczniku przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.: - wykorzystywać miary i wskaźniki oceny efektywności przepływu informacji i zasobów w jednostkach gospodarczych, - korzystać z różnych form komunikowania się i przekazywać informacje pomiędzy współpracującymi komórkami organizacyjnymi, - sporządzać dokumentację dotyczącą gospodarki odpadami.

więcej informacji

Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63186-01-2
Objętość: 238 stron
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Spis treści:

Spis treści
Przedmowa
1. Jednostki gospodarcze
1.1. Wprowadzenie i podstawowe definicje
1.2. Charakterystyka spółek prawa cywilnego i handlowego
1.2.1. Spółka cywilna
1.2.2. Spółka jawna
1.2.3. Spółka partnerska
1.2.4. Spółka komandytowa
1.2.5. Spółka komandytowo-akcyjna
1.2.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1.2.7. Spółka akcyjna
1.3. Spółdzielnie
1.4. Przedsiębiorstwa państwowe, państwowe i samorządowe osoby prawne
1.4.1. Przedsiębiorstwo państwowe
1.4.2. Państwowe osoby prawne
1.4.3. Samorządowe osoby prawne
1.5. Fundacje i stowarzyszenia
1.5.1. Fundacja
1.5.2. Stowarzyszenie
1.6. Rodzaje działalności przedsiębiorstw
1.6.1. Przedsiębiorstwo handlowe
1.6.2. Przedsiębiorstwo produkcyjne
1.6.3. Przedsiębiorstwo usługowe
1.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2. Przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej
2.1. Komórki organizacyjne w jednostkach gospodarczych
2.2. Przepływ zasobów w jednostkach gospodarczych
2.3. Przepływ informacji w jednostkach gospodarczych
2.4. Kontrolowanie i ocena sprawności przepływów w jednostce gospodarczej
2.5. Efektywność przepływu informacji w jednostce gospodarczej
2.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3. Pozyskiwanie informacji na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej
3.1. Podstawowe definicje
3.1.1. Dane i informacja – definicje i klasyfikacja
3.1.2. System informacyjny i system informatyczny
3.2. Systemy informacyjne
3.2.1. Systemy transakcyjne
3.2.2. Systemy informowania kierownictwa
3.2.3. Systemy wspomagania decyzji
3.2.4. Systemy eksperckie
3.2.5. Systemy sztucznej inteligencji
3.3. Systemy informacyjne w logistyce
3.4. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie
3.4.1. Systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP)
3.4.2. Systemy zarządzania magazynem (WMS)
3.4.3. Systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM)
3.4.4. Systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)
3.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
4. Organizowanie pracy w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki
4.1. Zasady organizacji pracy w jednostkach gospodarczych
4.1.1. Organizacja i jej otoczenie
4.1.2. Podstawy zarządzania organizacją
4.1.3. Zasady organizacji pracy
4.1.4. Przepływ informacji wewnątrz organizacji
4.1.5. Formy komunikowania się w organizacjach
4.1.6. Przechowywanie i ochrona informacji
4.2. Współpraca komórek organizacyjnych w zakresie przepływów logistycznych
4.3. Przepływ dokumentów współpracujących ze sobą organizacji
4.4. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
5. Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych a ochrona środowiska
5.1. Podstawy ekologistyki w procesach logistycznych
5.2. Cyrkulacja dóbr fizycznych w gospodarce
5.3. Miejsca powstawania odpadów
5.4. Rodzaje odpadów
5.5. Co odróżnia w procesach logistycznych odpad od nieodpadu
5.6. Zasady gospodarowania odpadami
5.7. Zintegrowane systemy zagospodarowania odpadów oparte na zasadach logistyki
5.8. Ochrona środowiska w procesach logistycznych
5.9. Ekologistyka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju
5.10. Ekologistyczny łańcuch dostaw
5.11. Prawo krajowe w dziedzinie gospodarki odpadami
5.12. Podstawowe dokumenty w obrocie odpadami
5.12.1. Karta przekazania odpadów
5.12.2. Karta ewidencji odpadów
5.12.3. Karta przekazania odpadów niebezpiecznych
5.13. Przykłady zastosowania rozwiązań ekologistycznych w procesach logistyczych
5.14. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
Słowniczek podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim
Wykaz angielskojęzycznych skrótów i akronimów
Bibliografia

Organizacja i monitorowanie procesów transportowych

Cena: 43,00 PLN

Autorzy: M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Koliński, P. Andrzejczyk

Podręcznik pt. Organizacja i monitorowanie procesów transportowych został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne treści nauczania, opisanych w pierwszej części kwalifikacji A.31 „Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych”.
Po opanowaniu materiału zawartego w podręczniku przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.:

 • organizować zadania transportowe,
 • prawidłowo planować przewozy oraz budować ich harmonogramy,
 • sporządzać dokumentację transportową, - oceniać jakość procesów transportowych,
 • stosować międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.

Podręcznik zawiera wiele przykładów z praktyki firm transportowych, dzięki którym uczniowie znajdą odpowiedź m.in. na pytania:

 • jakie usługi może świadczyć spedytor,
 • jakie przepisy regulują usługi transportowe,
 • jakie systemy informatyczne wspomagają zarządzanie procesami transportowymi,
 • na czym polega ustalanie ceny usług transportowych,
 • na czym polega analiza efektywności przedsiębiorstw transportowych,
 • jakie są miary i wskaźniki oceny efektywności procesów transportowych.
więcej informacji

Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63186-01-2
Objętość: 238 stron
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Spis treści:

Przedmowa
1. Procesy transportowe w działalności logistycznej
1.1. Transport – podstawowe wiadomości
1.2. Gałęzie transportu oraz jego podział
1.3. Charakterystyka działalności transportowej
1.4. Struktura procesu transportowego
1.5. Transport w łańcuchach dostaw
1.6. Znaczenie transportu w systemach logistycznych
1.7. Outsourcing usług transportowych
1.8. Aspekty ekologiczne w zarządzaniu transportem
1.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2. Infrastruktura transportu
2.1. Infrastruktura punktowa transportu samochodowego
2.2. Infrastruktura liniowa transportu samochodoweg
2.3. Infrastruktura punktowa transportu kolejowego
2.4. Infrastruktura liniowa transportu kolejowego
2.5. Infrastruktura punktowa transportu lotniczego
2.6. Infrastruktura liniowa transportu lotniczego
2.7. Infrastruktura punktowa transportu morskiego
2.8. Infrastruktura liniowa transportu morskiego
2.9. Infrastruktura punktowa transportu wodnego śródlądowego
2.10. Infrastruktura liniowa transportu wodnego śródlądowego
2.11. Infrastruktura punktowa transportu intermodalnego
2.12. Infrastruktura liniowa transportu intermodalnego
2.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3. Funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego
3.1. Spedycja – podstawowe wiadomości
3.2. Podział spedytorów
3.3. Etapy spedycji
3.4. Funkcjonowanie firmy spedycyjnej na rynku usług transportowych
3.5. Popyt na rynku usług transportowych
3.6. Podaż na rynku usług transportowych
3.7. Czynniki wpływające na podaż usług transportowych i spedycyjnych
3.8. Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym
3.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
4. Przepisy prawne stosowane w działalności transportowo-spedycyjnej
4.1. Prawo w działalności transportowej
4.2. Prawo w działalności spedycyjnej
4.3. Świadczenie usług transportowych w świetle przepisów prawnych
4.4. Świadczenie usług spedycyjnych w świetle Kodeksu cywilnego
4.5. Formuły handlowe INCOTERMS®2010
4.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
5. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu
5.1. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu drogowego
5.2. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu kolejowego
5.3. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu wodnego
5.4. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu lotniczego
5.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
6. Dokumenty transportowo-spedycyjne
6.1. Dokumenty transportowo-spedycyjne – podstawowe wiadomości
6.2. Podstawy opracowywania dokumentów transportowo-spedycyjnych
6.3. Dokumenty towarzyszące spedycji i ich obieg
6.3.1. Zapytanie ofertowe
6.3.2. Zlecenie spedycyjne
6.3.3. Instrukcja wysyłkowa
6.3.4. Umowa spedycji
6.4. Dokumenty transportowe
6.5. Dokumenty transportowe – transport drogowy
6.5.1. Krajowy samochodowy list przewozowy
6.5.2. Międzynarodowy samochodowy list przewozowy
6.6. Dokumenty transportowe – transport kolejowy
6.6.1. Krajowy kolejowy list przewozowy
6.6.2. List przewozowy CIM
6.6.3. List przewozowy SMGS
6.7. Dokumenty transportowe – transport wodny
6.7.1. Konosament (Bill of Lading)
6.8. Dokumenty transportowe – transport lotniczy
6.8.1. Lotniczy list przewozowy AWB (Air Waybill)
6.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
7. Przepływ informacji w procesach transportowych
7.1. Przepływ informacji w procesach transportowych – podstawowe wiadomości
7.2. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie procesami transportowymi
7.3. Giełdy transportowe i platformy logistyczne
7.4. Integracja przepływu informacji w procesach transportowych
7.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
8. Organizacja procesu transportowego
8.1. Organizowanie zadań transportowych – podstawowe wiadomości
8.2. Środki transportu i ich rola w organizacji procesów transportowych
8.3. Elementy procesu transportowego wpływające na czas dostawy
8.4. Planowanie przebiegu procesu transportowego
8.5. Planowanie zadań transportowych
8.6. Określanie przepustowości sieci transportowej
8.7. Kryteria wyboru środków transportu
8.8. Proste metody planowania procesów transportowych
8.8.1. Metoda kąta północno-zachodniego
8.8.2. Metoda minimalnego elementu macierzy
8.9. Modele transportowe
8.9.1. Model wahadłowy
8.9.2. Model wahadłowy ciągły
8.9.3. Model promienisty
8.9.4. Model obwodowy
8.9.5. Model sztafetowy
8.9.6. Przewozy tranzytowe
8.10. Planowanie i harmonogramowanie przewozów w praktyce
8.11. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
9. Ceny i taryfy w transporcie
9.1. Ceny usług transportowych – podstawowe wiadomości
9.2. Systemy taryfowe w transporcie
9.3. Ceny i taryfy w transporcie drogowym
9.4. Ceny i taryfy w transporcie kolejowym
9.5. Ceny i taryfy w transporcie lotniczym
9.6. Ceny i taryfy w transporcie morskim
9.7. Ceny i taryfy w transporcie intermodalnym
9.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
10. Efektywność procesów transportowych
10.1. Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych – podstawowe wiadomości
10.2. Miary i wskaźniki oceny efektywności procesów transportowych
10.3. Analiza outsourcingu procesów transportowych
10.4. Analiza jakości procesów transportowych
10.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
Słowniczek podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim
Wykaz angielskojęzycznych skrótów i akronimów
Bibliografia

Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych

Cena: 39,00 PLN

Autorzy: B.Śliwczyński, A.Koliński, P.Andrzejczyk

Podręcznik pt. Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w pierwszej części kwalifikacji A.30 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania”. Po opanowaniu materiału zawartego w podręczniku przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.:

 • rozróżniać systemy produkcyjne,
 • opisać proces planowania przepływów produkcyjnych,
 • dobrać środki transportu wewnętrznego do wykonania przepływu produkcyjnego,
 • sporządzać dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.

Podręcznik zawiera wiele przykładów z praktyki, dzięki którym uczniowie znajdą odpowiedź na przykładowe pytania:

 • jak przebiega planowanie zakupów i dostaw w procesie zaopatrzenia materiałowego,
 • jakie są procedury zakupowe i jak wygląda proces kwalifikacji dostawców,
 • czym charakteryzują się poszczególne typy produkcji,
 • jakie są podstawowe programy komputerowe do sporządzania dokumentacji przepływów produkcyjnych.
więcej informacji

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63186-80-7
Objętość: 208 stron
Numer dopuszczenia: 4/2014

Spis treści:

1. Zarządzanie produkcją w ujęciu logistycznym
1.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.5.
1.2. Cele zarządzania produkcją A.30.1.5.
1.3. Charakterystyka działalności produkcyjnej A.30.1.5.
1.4. Struktura procesu produkcyjnego A.30.1.5.
1.5. Miejsce logistyki w zarządzaniu produkcją A.30.1.5. A.30.1.6.
1.6. Aspekt ekologiczny w zarządzaniu produkcją A.30.1.3.
1.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2. Planowanie przepływu materiałów
2.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.1. A.30.1.5.
2.2. Środowisko przepływu materiałów w przedsiębiorstwie A.30.1.1. A.30.1.5.
2.3. Cel w planowaniu przepływu materiałów A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.4. Zadania i zakres obowiązków w planowaniu przepływu materiałów A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.5. Cykl dostawy w planowaniu przepływu materiałów A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.6. Punkt rozdzielający w planowaniu przepływu materiałów A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.7. Proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.8. System planowania potrzeb MRP A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.8.1. Struktura wyrobu i indeks materiałowy A.30.1.1. A.30.1.5.
2.8.2. Marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.8.3. Metoda planowania potrzeb materiałowych A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.9. Planowanie zakupów i dostaw w procesie zaopatrzenia materiałowego A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.10. Ocena zapotrzebowania i procedury zakupowe A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.11. Proces kwalifikacji dostawcy A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.12. Rola zaopatrzenia w planowaniu przepływu materiałów A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.13. Podejście Just In Time w planowaniu przepływu materiałów A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.14. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3. Typy produkcji
3.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.5.
3.2. Punkt rozdzielający i jego wpływ na rodzaj produkcji A.30.1.1. A.30.1.5.
3.3. Produkcja na magazyn PNM (MTS) A.30.1.5.
3.4. Produkcja na zamówienie PNZ (MTO) A.30.1.5.
3.5. Konstrukcja na zamówienie KNZ (ETO) A.30.1.5.
3.6. Montaż na zamówienie MNZ (ATO) A.30.1.5.
3.7. Wykończenie na zamówienie WNZ (FTO) A.30.1.5.
3.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
4. Systemy zarządzania produkcją
4.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.5.
4.2. Hierarchia decyzji w zarządzaniu produkcją A.30.1.5.
4.3. Decyzje strategiczne w zarządzaniu produkcją A.30.1.5.
4.4. Decyzje operacyjne w zarządzaniu produkcją A.30.1.5.
4.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
5. Planowanie produkcji
5.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.1.
5.2. Uwarunkowania planowania produkcji w przedsiębiorstwie A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.3. Planowanie sprzedaży i produkcji A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.4. Planowanie produkcji. Plan główny. A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.5. Planowanie zapotrzebowania na zasoby przedsiębiorstwa. A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.6. Zarządzanie popytem. A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.7. Główny harmonogram produkcji. A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.8. Normatywy planowania produkcji A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.9. Wielkość partii produkcyjnej A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.10. Wstępne planowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.11. Planowanie zadań i obciążeń produkcyjnych. Harmonogram produkcji A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.12. Bilansowanie zadań produkcyjnych ze zdolnością produkcyjną A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.13. Sterowanie produkcją A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.14. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
6. Dokumentacja przepływów produkcyjnych
6.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.7.
6.2. Przykłady dokumentów produkcyjnych A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6. A.30.1.7.
6.3. System informacyjny planowania przepływów produkcyjnych A.30.1.1. A.30.1.4. A.30.1.5. A.30.1.6. A.30.1.7.
6.4. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją A.30.1.1. A.30.1.4. A.30.1.5. A.30.1.6. A.30.1.7.
6.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
7. Infrastruktura procesów produkcyjnych
7.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.2.
7.2. Środki transportu wewnętrznego wykorzystywane w procesie produkcji A.30.1.2. A.30.1.5.
7.3. Wyznaczanie parametrów środków transportu wewnętrznego niezbędnych do wykonania przepływu produkcyjnego A.30.1.2. A.30.1.5. A.30.1.6.
7.4. Rozwiązania techniczne usprawniające przepływy produkcyjne A.30.1.2. A.30.1.5. A.30.1.6.
7.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Cena: 79,00 PLN

Autorzy: St. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk

Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania magazynów trudno sobie wyobrazić sprawny przepływ towarów w łańcuchach dostaw na drodze od producentów do ostatecznych odbiorców. Takie podejście wymaga stosowania odpowiedniej technologii oraz sprawnej organizacji i monitorowania procesów magazynowania. Podręcznik został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w części kwalifikacji A.30 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania”. W podręczniku Czytelnik znajdzie m.in.:

 • ponad 70 przykładów ilustrujących opisywane zagadnienia teoretyczne,
 • aż 180 pytań testowych sprawdzających umiejętności i wiedzę,
 • słowniczek ważniejszych terminów w językach angielskim i niemieckim.
więcej informacji

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63186-76-0
Objętość: 506 stron
Numer dopuszczenia: 85/2013

Spis treści:

Przedmowa
1.1. Magazyn i magazynowanie
1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości
1.1.2. Funkcje i zadania magazynów
1.1.3. Rodzaje magazynów
1.1.4. Rodzaje zapasów
1.1.5. Warunki przechowywania
1.1.6. Jednostki ładunkowe
1.1.7. Program magazynowania
1.1.8. Nadzorowanie magazynu
1.1.9. Odpowiedzialność w magazynie
1.1.10. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
1.2. Zagospodarowanie magazynu
1.2.1. Podział magazynu na strefy
1.2.2. Układy technologiczne magazynów
1.2.3. Składowanie rzędowe
1.2.4. Składowanie blokowe
1.2.5. Ułożenie i piętrzenie jednostek ładunkowych
1.2.6. Moduły magazynowe
1.2.7. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu
1.2.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
1.3. Procesy magazynowe
1.3.1. Procesy magazynowe
1.3.2. Przyjmowanie
1.3.3. Składowanie
1.3.4. Kompletowanie
1.3.5. Wydawanie
1.3.6. Analiza ABC w magazynowaniu
1.3.7. Rozmieszczenie zapasu towarów
1.3.8. Metody kompletacji
1.3.9. Przepływ towarów
1.3.10. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
1.4. Ocena wskaźnikowa i procesowa pracy magazynu
1.4.1. Koszty magazynowania i ceny usług magazynowych
1.4.2. Definicje wskaźników i mierników
1.4.3. Wskaźniki i mierniki w magazynowaniu
1.4.3. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
1.5. Urządzenia magazynowe
1.5.1. Urządzenia do składowania
1.5.1. Regały stałe
1.5.2. Fronty przeładunkowe
1.5.3. Urządzenia pomocnicze
1.5.4. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
1.6. Środki transportu wewnętrznego
1.6.1. Podział infrastruktury transportu wewnętrznego
1.6.2. Wózki transportowe
1.6.3. Pozostałe urządzenia transportu wewnętrznego
1.6.4. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
1.7. Dokumentacja magazynowa
1.7.1. Dokumentacja magazynowa – wprowadzenie
1.7.2. Instrukcja magazynowa
1.7.3. Instrukcja BHP magazynowania i składowania materiałów
1.7.4. Zakres czynności (obowiązków) pracownika
1.7.5. Dokumenty obrotu magazynowego
1.7.6. Przykłady złych praktyk przy wypełnianiu dokumentacji magazynowej
1.7.7. Faktura VAT
1.7.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.1. Podstawowe wiadomości dotyczące zapasów
2.1.1. Rola popytu w gospodarce zapasami
2.1.2. Rodzaje zmian popytu
2.1.3. Punkt rozdzielający i jego znaczenie w gospodarce zapasami
2.1.4. Zapotrzebowanie niezależne
2.1.5. Zapotrzebowanie zależne
2.1.6. Rodzaje klasyfikacji zapasów
2.1.7. Ogólny podział zapasów przedsiębiorstwa w ujęciu ilościowo-wartościowym
2.1.8. Struktura zapasu odnawianego cyklicznie: zapas cykliczny, zabezpieczający i nadmierny
2.1.9. Wskaźniki poziomu zapasu
2.1.10. Odpowiedzialność za zapasy w przedsiębiorstwie
2.1.11. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.2. Koszty w gospodarce zapasami
2.2.1. Koszty stałe związane z zapasami
2.2.2. Koszty zmienne związane z zapasami
2.2.3. Koszty uzupełniania zapasów
2.2.4. Koszty utrzymania zapasów
2.2.5. Koszty braku zapasu
2.2.6. Koszty okresowego nadmiaru zapasu
2.2.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.3. Analiza popytu
2.3.1. Analiza i klasyfikacja ABC
2.3.2. Analiza i klasyfikacja XYZ
2.3.3. Klasyfikacja ABC/XYZ
2.3.4. Historia – analiza zmian popytu w czasie
2.3.5. Popyt stacjonarny
2.3.6. Trendy popytu
2.3.7. Popyt sezonowy
2.3.8. Losowe zmiany popytu
2.3.9. Anomalie popytu
2.3.10. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.4. Prognozowanie popytu
2.4.1. Podstawowe pojęcia związane z prognozowaniem
2.4.2. Szereg czasowy – punkt wyjścia do prognozowania ilościowego
2.4.3. Metody prognozowania
2.4.4. Model naiwny
2.4.5. Modele średniej arytmetycznej
2.4.6. Wygładzanie wykładnicze – prosty model Browna
2.4.7. Prognozowanie trendów – model Holta
2.4.8. Regresja liniowa oparta na metodzie najmniejszych kwadratów, jako przykład modelu analitycznego służącego prognozowaniu zmian popytu związanych z występowaniem trendu
2.4.9. Prognozowanie zmian sezonowych popytu
2.4.10. Modele ekonometryczne – przyczynowo-opisowe
2.4.11. Ocena jakości prognoz
2.4.12. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.5. Profil popytu – rozkłady częstości występowania
2.5.1. Popyt jako zmienna losowa
2.5.2. Tworzenie profilu popytu
2.5.3. Różne postacie profilu popytu
2.5.4. Co nam mówi profil popytu?
2.5.5. Jak opisać profil popytu – wartość średnia i odchylenie standardowe
2.5.6. Rozkłady teoretyczne częstości występowania popytu
2.5.7. Rozkład normalny
2.5.8. Rozkład Poissona
2.5.9. Dlaczego ważne jest, aby profil uwzględniał wyłącznie zmiany losowe?
2.5.10. Jakie praktyczne zastosowania mogą płynąć ze znajomości rozkładu częstości występowania popytu?
2.5.11. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.6. Cykl uzupełniania zapasu
2.6.1. Jak określić długotrwałość cyklu uzupełniania zapasu
2.6.2. Popyt w cyklu uzupełniania zapasu
2.6.3. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.7. Poziom obsługi a zapas zabezpieczający
2.7.1. Poziom obsługi klienta – punkt wyjścia do określania zapasu zabezpieczającego
2.7.2. Poziom obsługi klienta – jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w zapasie
2.7.4. Zapas zabezpieczający – od czego zależy i jak go obliczać?
2.7.5. Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu
2.7.6. Jak można zmniejszać poziom zapasu zabezpieczającego?
2.7.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.8. Optymalizacja zapasu cyklicznego
2.8.1. Jeszcze raz o tym, skąd się bierze zapas cykliczny
2.8.2. Wybrane kryteria i metody określania wielkości dostaw
2.8.3. Ekonomiczna wielkość zamówienia
2.8.4. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.9. Systemy sterowania zapasami
2.9.1. Odnawianie zapasu w systemie opartym na poziomie informacyjnym
2.9.2. System oparty na przeglądzie okresowym
2.9.3. Inne systemy odnawiania zapasu
2.9.4. Odnawianie zapasów pozycji wolno rotujących
2.9.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2.10. Zapasy w wybranych strategiach logistycznych
2.10.1. Material Requirement Planning – MRP (planowanie potrzeb materiałowych)
2.10.2. Just-in-Time – JiT (dokładnie na czas)
2.10.3. Quick Response – QR (szybka reakcja)
2.10.4. Efficient Consumer Response – ECR (efektywna reakcja na zachowania klienta)
2.10.5. Vendor Managed Inventory – VMI (zarządzanie zapasami przez dostawcę)
2.10.6. Co-managed Inventory – CMI (wspólne zarządzanie zapasami)
2.10.7. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment – CPFR (wspólne planowanie, prognozowanie i odnawianie zapasów)
2.10.8. Wybrane strategie logistyczne a kształtowanie zapasów – podsumowanie
2.10.9. Outsourcing logistyczny
2.10.10. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3.1. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych
3.1.1 Przepływ informacji w magazynie
3.1.2. Kody kreskowe i ich rodzaje
3.1.3. Wykorzystanie kodów keskowych GS1
3.1.4. System automatycznej identyfikacji danych
3.1.5. Sprzęt do automatycznej identyfikacji
3.1.6. Rozwiązania informatyczne wspomagające pozyskiwanie danych
3.1.7. Magazynowe systemy informatyczne
3.1.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
Ważniejsze wzory
Tablice pomocnicze do zadań rachunkowych
Słowniczek podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim
Wykaz angielskojęzycznych skrótów i akronimów
Bibliografia

Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji

Cena: 42,00 PLN

Autorzy: B.Śliwczyński, A.Koliński

Podręcznik został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk. Zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w trzeciej części kwalifikacji A.30 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania”.

Po opanowaniu materiału zawartego w książce przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.:

 • opisać system dystrybucji przedsiębiorstwa,
 • scharakteryzować kanały dystrybucji i łańcuchy dostaw produktów,
 • przedstawić strategie i koncepcje logistyczne,
 • przeprowadzić analizę potrzeb dystrybucji i przygotować plan dystrybucji,
 • opisać funkcjonowanie centrum dystrybucji,
 • przedstawić zasady ewidencji kosztów logistyki oraz rachunku i kalkulacji kosztów.

Podręcznik zawiera wiele przykładów z praktyki, dzięki którym uczniowie znajdą odpowiedź na przykładowe pytania:

 • jak zaplanować potrzeby dystrybucji dla produktu przedsiębiorstwa,
 • jak przebiega planowanie i projektowanie sieci dystrybucji,
 • co to jest efektywność łańcuchów i sieci dostaw,
 • jak wykonać analizę operacyjną centrum dystrybucji,
 • czym charakteryzują się różne kanały dystrybucji,
 • jak przeprowadzić analizę uwarunkowań dla transportu zewnętrznego i magazynowania w procesach dystrybucji.
więcej informacji

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63186-92-0
Objętość: 236 stron
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Spis treści:

1. Łańcuchy i sieci dostaw
1.1. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa - podstawowe wiadomości
1.2. Sieć zaopatrzenia
1.3. Sieć produkcji
1.4. Sieć dystrybucji
1.5. Łańcuch dostaw w ujęciu klasycznym
1.6. Sieć dostaw
1.7. Ewolucja współpracy przedsiębiorstw – zintegrowany łańcuch i sieć dostaw
1.8. Efektywność łańcuchów i sieci dostaw
1.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2. Planowanie w logistyce przedsiębiorstwa
2.1. Planowanie w procesie zarządzania - podstawowe wiadomości
2.2. Planowanie w logistyce przedsiębiorstwa
2.3. Planowanie strategiczne
2.4. Planowanie taktyczne
2.5. Planowanie operacyjne
2.6. Cykl i okres planowania
2.7. Procedura i organizacja planowania
2.8. Metody planowania w logistyce
2.9. Sterowanie przepływem w logistyce
2.10. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3. Strategie w łańcuchu dostaw
3.1. Strategie w łańcuchu dostaw - podstawowe wiadomości
3.2. Strategia ogólna
3.3. Koncepcje i strategie logistyczne
3.4. MRP I
3.5. DRP I
3.6. LRP
3.7. MRP II
3.8. DRP II
3.9. ERP
3.10. ECR
3.11. JiT
3.12. SCM
3.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
4. Proces dystrybucji
4.1. Proces dystrybucji – podstawowe wiadomości
4.2. Charakterystyka działalności dystrybucyjnej
4.3. Analiza potrzeb dystrybucji
4.4. Elementy systemu dystrybucji
4.5. Kanały dystrybucji
4.6. Klient w procesie dystrybucji
4.6.1. Opracowanie oferty
4.6.2. Składanie ofert
4.6.3. Identyfikacja i opieka nad klientem w procesie dystrybucji
4.7. Analiza i planowanie w sieci dystrybucji
4.8. Algorytm planowania i projektowania sieci dystrybucji
4.9. Wyznaczanie lokalizacji węzłów w sieci dostaw
4.10. Planowanie potrzeb w sieci dystrybucji
4.11. Przykłady sieci dystrybucji
4.12. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
5. Centrum dystrybucji w łańcuchu dostaw
5.1. Węzeł w sieci dostaw – podstawowe wiadomości
5.2. Czynniki decydujące o tworzeniu centrów dystrybucji
5.3. Analiza lokalizacji centrum dystrybucji
5.4. Analiza funkcjonowania centrum dystrybucji
5.5. Analiza obrotu centrum dystrybucji
5.6. Analiza uwarunkowań dla transportu zewnętrznego
5.7. Analiza uwarunkowań magazynowania
5.8. Program magazynowania
5.9. Obliczanie powierzchni i przestrzeni w centrum dystrybucji
5.10. Obliczanie cykli transportowych i operacyjnych w centrum dystrybucji
5.11. Planowanie środków technicznych w operacjach centrum dystrybucji
5.12. Obliczanie zatrudnienia w centrum dystrybucji
5.13. Analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych centrum dystrybucji
5.14. Analiza potrzeb przewozowych i liczby środków transportu dla dostaw i wysyłek centrum dystrybucji
5.15. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
6. Koszty w łańcuchu dostaw
6.1. Koszty logistyki w łańcuchu dostaw - podstawowe wiadomości
6.2. Ewidencja i analiza kosztów
6.3. Rachunek kosztów w łańcuchu dostaw
6.4. Kalkulacja kosztów
6.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
7. Przepływ informacji w procesach dystrybucji
7.1. Przepływ informacji w procesach produkcji – podstawowe wiadomości
7.2. Dokumentacja w procesach dystrybucji
7.3. System informacyjny wspomagający zarządzanie łańcuchem dostaw
7.4. Integracja przepływu informacji w łańcuchu dostaw
7.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia