Jednym z priorytetów dla każdego przedsiębiorcy powinna być dbałość o higienę pracy i bezpieczeństwo pracowników. Przepisy prawa pracy nakładają na przedsiębiorstwa w tym zakresie szereg zobowiązań, a każdy pracownik powinien być odpowiednio przeszkolony. Umiejętne stosowanie wiedzy o BHP może przynieść wiele korzyści: podnosi jakość pracy zatrudnionych osób, ogranicza ryzyko wypadków w pracy i minimalizuje ich ewentualne koszty. To jedna z przyczyn dużego zapotrzebowania na specjalistów ds. BHP.

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Menedżer BHP - edycja 60

Planowany termin rozpoczęcia zajęć - 12 marca 2022 r.

O studiach podyplomowych Menedżer BHP

WSL jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu BHP według standardów europejskich. Uczelnia kształci na studiach podyplomowych w oparciu o autorski program, zweryfikowany pozytywnie przez specjalistów CIOP-PIB. Stawiamy na pogłębioną edukację, docieranie do świadomości i kształtowanie kultury bezpieczeństwa naszych studentów, którzy uzyskują wiedzę w zakresie systemowego podejścia do spraw BHP.

Program studiów umożliwia absolwentom z min. 2-letnią praktyką zawodową poddanie się procedurze i uzyskanie certyfikatu kompetencji wg normy PN-EN ISO/IEC 17024-2004 nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Procedura certyfikacyjna może się odbywać na terenie WSL.

Dlaczego studia podyplomowe w WSL?

WSL oferuje studia, które umożliwiają równoczesne zdobycie:

 • świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)
 • certyfikatu „Auditor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-N 18001:2004 i PN-N 18011:2006”
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy

Kadra dydaktyczna

 • Pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Logistyki i innych wyższych uczelni miasta Poznania, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania
 • Nauczyciele akademiccy z certyfikatem kompetencji w zakresie wykładowcy BHP
 • Praktycy z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach
 • Pracownicy organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy - PIP, PIS, ZUS
 • Specjaliści szczegółowych dyscyplin naukowych z dziedziny bezpieczeństwa pracy

Adresaci studiów

 • kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
 • pracownicy służby BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • kandydaci na stanowiska specjalistów BHP
 • osoby związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem
 • osoby zainteresowane samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji

Cena studiów

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

Absolwenci WSL są zwolnieni z wpisowego.

 

10 rat
1 rata
3600 zł (9 rat po 400 zł) 3 500 zł
Absolwenci WSL*
3240 zł (9 rat po 360 zł) 3150 zł

* z tytułu kontynuacji studiów w WSL.

 

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer subkonta wskazany w umowie o kształcenie na studiach podyplomowych, która w § 2 pkt. 4 zawiera terminy opłat.

Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Zasady rekrutacji

 1. Wypełnienie zgłoszenia online w Systemie Elektronicznej Rekrutacji
 2. Załączenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym wymaganych dokumentów: dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis (skan lub kserokopia), życiorys (CV).
 3. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów wydawana jest decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe, a następnie kandydat podpisuje umowę o kształcenie.
 4. Dokonanie wpłaty wpisowego na indywidualne konto w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt z Działem Studiów Podyplomowych w celu ustalenia szczegółów postępowania rekrutacyjnego.

Miesiące nauki Liczba godzin Liczba zjazdów Dni i godziny zajęć
9 210 12

Sobota: 09:00 – 17:15
Niedziela: 08:00 – 14:35

Certyfikat CIOP

CIOP Certyfikat

Wyższa Szkoła Logistyki jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. WSL posiada certyfikat od 2004 roku, na podstawie przeprowadzonego audytu jego ważność została przedłużona do czerwca 2019 roku.

- Certyfikat wydaje się na podstawie oceny merytorycznej programu nauczania, kompetencji kadry naukowej, możliwości obiektowych, sal, laboratoriów i formuły realizacji studiów – wyjaśnia Witold Gacek, Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji Kompetencji Personelu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Wyższa Szkoła Logistyki jako jedyna uczelnia w Polsce posiada taki certyfikat. Fakt ten bez wątpienia potwierdza zarówno wysoką jakość kształcenia, jak i pionierski poziom prowadzenia zajęć na poznańskiej uczelni. Studia podyplomowe "Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy" w WSL umożliwiają słuchaczom nie tylko zdobycie świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także zaświadczenia o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy.

- Specjalność „Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy” staje się nie tylko modna, ale także daje perspektywy zdobycia atrakcyjnego zawodu oraz umożliwia podniesienie kwalifikacji również osobom pracującym już na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy – twierdzi dr inż. Ireneusz Fechner, Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki. – Dlatego Wyższa Szkoła Logistyki poza studiami podyplomowymi, kształci również przyszłych behapowców na studiach I stopnia na kierunku „Zarządzanie” – dodaje.

Wykładowcy

Zespół wykładowców tworzą specjaliści różnych dziedzin, posiadających kompetencje poparte bogatym doświadczeniem zawodowym. Wśród nich znajdują się certyfikowani specjaliści, konsultanci i wykładowcy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pracownicy instytucji związanych z tą problematyką: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontakt

 • Simona Jankiewicz
 • Pokój nr 5 (parter)
 • 61 850 47 60
 • 500 149 560

Sprawy merytoryczne

 • mgr inż. Leszek Lewicki
 • 502 050 111

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia