Wykładowcy

Prof. dr hab. Józef Frąś
Wybrane problemy zarządzania środowiskowego

Prof. dr hab. Marek Górski
Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski
Prawo w gospodarce odpadami

Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski
Prawa i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami wynikające ze stanu prawnego

Prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak
Morfologia odpadów komunalnych
Klasyfikacja odpadów, katalog odpadów
Kryteria oceny właściwości fizyko-chemicznych i toksykologicznych stałych odpadów komunalnych
Bilans odpadów
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory
Zużyte pojazdy i inne odpady problemowe
Podstawowe technologie zagospodarowania odpadów   
Biologiczne metody przetwarzania odpadów
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i likwidacja skażeń
Spalanie odpadów
Podstawy bezpieczeństwa technicznego

Prof. dr hab. Zenon Foltynowicz
Odpady opakowaniowe   

Dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński prof. WSL
Projektowanie podsystemu zbiórki odpadów
Projektowanie podsystemu przemieszczania odpadów
Projektowanie podsystemu dystrybucji produktów odzysku odpadów
Projektowanie przepływów informacyjnych w gospodarce odpadami
Controlling w gospodarce odpadami

Dr hab. Przemysław Andrzejewski
Odpady niebezpieczne

Doc. dr inż. Ireneusz Fechner
Łańcuch odpadów jako podstawowa struktura logistyki zwrotnej

Dr Patryk Bielecki
Podstawowe technologie zagospodarowania odpadów
Biologiczne metody przetwarzania odpadów
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i likwidacja skażeń
Spalanie odpadów

Dr inż. Adam Koliński, Mgr inż. Paweł Fajfer
Wirtualna Platforma Systemów Biznesowych - informatyczne wspomaganie gospodarki odpadami

Dr Jacek Zatoński
Gra zespołowa

Mgr Krzysztof Mączkowski
Obowiązki i zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska

Mgr Dorota Lew-Pilarska - Przewodnicząca Związku Międzygminnego CZO-SELEKT
Tworzenie systemowej gospodarki odpadami przez samorząd
Logistyczny łańcuch odpadów w praktyce - studia przypadków

Mgr inż. Katarzyna Stróżyk - Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej
Logistyczny łańcuch odpadów w praktyce - studia przypadków

Mgr Paweł Sadowski
Postepowanie administracyjne i kontrolne. Uzyskiwanie decyzji środowiskowych.

Mgr Artur Domaszewicz
Programy informatyczne do ewidencji i monitorowania gospodarki odpadami

Mgr inż. Jerzy Majewski
Automatyczna identyfikacja danych (AIDC) i jej rola w zarządzaniu łańcuchem odpadów

Mgr Leszek Lewicki
BHP w gospodarce odpadami

Mgr Marian Walny
Przychody i koszty w zarządzaniu łańcuchem odpadów

Mgr Magdalena Zagrodna
Udzielanie zamówień i wybór dostawców
Możliwości finansowania gospodarki odpadami ze źródeł zewnętrznych

Mgr Piotr Strzyżyński
Źródła informacji o gospodarce odpadami. Przekazywanie informacji o gospodarce odpadami w relacji urząd - obywatel.

Bartosz Lewandowski  - Prezes Zarządu TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.  Grupa Tönsmeier
Funkcjonowanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia