Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP – edycja 25

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w dniach 29.11 - 01.12.2024 r.
w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu!

Zapisy tylko online rozpoczną się w październiku!

 

Pracownicy służby bhp, obecni niemal w każdym zakładzie pracy mają obowiązek odbycia okresowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrzeba takiego szkolenia wynika z przepisów polskiego prawa, ale także z faktu, że BHP to dziedzina bardzo szybko rozwijająca się i przynosząca praktykom wciąż nowe rozwiązania.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy:

 • program kursu w pełni zgodny z prawnymi wymogami dotyczącymi szkolenia kadr w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (artykuł 2373 § 21 k.p.)
 • wysoką jakość wiedzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu dydaktycznemu kadry szkoleniowej (ponad 1000 przeszkolonych, aktywnych zawodowo specjalistów w zakresie bhp)
 • koncentrację na zagadnieniach praktycznych i zawodowym doświadczeniu słuchaczy
 • potwierdzenie zaliczenia kursu zaświadczeniem, zgodnym z Rozp. Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp

Zakres szkolenia:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • nowoczesne metody pracy służby bhp
 • nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Program szkolenia:

Pobierz program szkolenia w formacie PDF

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • etatowych pracowników służby bhp w zakładach pracy
 • pracowników zatrudnionych przy innej pracy, którym powierzono wykonywanie zadań służby bhp
 • specjalistów zewnętrznych (niebędących pracownikami przedsiębiorstwa), którym powierzono wykonywanie zadań służby bhp

Termin szkolenia:

 • 29-30 listopada i 1 grudnia 2024 r.

Opłaty:

 • Cena szkolenia: 600 zł
 • STUDENCI i ABSOLWENCI WSL: 540 zł
 • Termin płatności za szkolenie - 23 listopada 2024 r.

Organizacja zajęć:

 • Czas trwania zajęć: 32 godziny = 3 dni szkoleniowe (w tym 24 godziny kontaktowe i 8 godz. samokształcenie kierowane)

Zapisz się na szkolenie

Przejdź do rekrutacji

Kontakt

Ewelina Kolczyńska

Pokój nr 5 (parter)
ewelina.kolczynska@wsl.com.pl
61 850 47 60  500 149 560

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia