W przedsiębiorstwach, w których działają organizacje związkowe, ważną rolę pełni społeczna inspekcja pracy. Służba ta ma na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych (Zg. z ustawą z dn. 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy).

Kandydaci na zakładowych społecznych inspektorów pracy powinni posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w branży, do której należy przedsiębiorstwo i co najmniej dwuletni staż w danym zakładzie, a przede wszystkim niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy:

 • kompendium wiedzy z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy
 • znajomość zasad funkcjonowania społecznej inspekcji pracy w firmie, jej praw i obowiązków
 • wysoką jakość wiedzy dzięki fachowemu doświadczeniu dydaktycznemu kadry szkoleniowej (ponad 1000 przeszkolonych, aktywnych zawodowo specjalistów w zakresie bhp)
 • koncentrację na zagadnieniach praktycznych i zawodowym doświadczeniu słuchaczy
 • potwierdzenie zaliczenia kursu stosownym zaświadczeniem

Zakres szkolenia:

 • system nadzoru nad warunkami pracy w Polsce
 • regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
 • zagadnienia ergonomii i psychologii pracy
 • niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe czynniki środowiska pracy.
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka, dochodzenia powypadkowe
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społecznymi inspektorami pracy
 • zasady postępowania w razie wypadku i zagrożeń
 • zagadnienia funkcjonowania SIP

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • społecznych inspektorów pracy w zakładach pracy
 • pracowników wytypowanych przez związki zawodowe do pełnienia funkcji SIP
 • osób pełniących funkcję przedstawicieli pracowników w zespołach powypadkowych, komisjach bezpieczeństwa i innych

Opłaty:

 • Koszt szkolenia: 250 zł
 • STUDENCI i ABSOLWENCI WSL: 225 zł

Organizacja zajęć:

 • Czas trwania zajęć: 16 godzin = 2 dni szkoleniowe (w tym samokształcenie kierowane)

Zapisz się na szkolenie

Przejdź do rekrutacji

Kontakt

Ewelina Kolczyńska

Pokój nr 5 (parter)
ewelina.kolczynska@wsl.com.pl
61 850 47 60  500 149 560

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia