Trwa rekrutacja na studia podyplomowe.

Menedżer Logistyki - edycja 19

Planowany termin rozpoczęcia studiów 26 października 2024 r.

 • Studia Podyplomowe Menedżer Logistyki posiadają akredytację w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków na poziomie menedżerskiej kadry zarządzającej logistyką i łańcuchami dostaw (Senior Level).
 • W procesie akredytacji ELA (European Logistics Association) zatwierdzono pełne pokrycie wymagań kompetencji zawodowych zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw w ramach 18 przedmiotów studiów.
 • Program i zakres studiów umożliwi uzyskanie absolwentom Studiów Podyplomowych Menedżer Logistyki europejskiego certyfikatu EQF-6 - cenionego na europejskim rynku pracy, wśród kadry zarządzającej logistyką i łańcuchami dostaw.

Opis studiów

Studia od wielu lat są rozwijane na bazie potrzeb przedsiębiorców, w ramach realizowanych projektów usprawniających procesy biznesowe łańcuchów dostaw (m.in. zakupów i zaopatrzenia, produkcji, transportu, dystrybucji). Gromadzone doświadczenia praktycznych rozwiązań organizacyjnych, zarządczych i technologicznych w zarządzaniu intermodalnymi łańcuchami dostaw, sieciami transportowymi, systemami magazynowania, systemami identyfikacji i monitorowania towarów, zarządzania zapasami i gospodarką materiałową – są powiązane z poprawą wyników finansowych i rynkowych, wykorzystaniem wiedzy controllingu oraz zarządzania wartością firmy wg formuły score-driven management.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu strategicznego i operacyjnego zarządzania logistyką, międzynarodowymi łańcuchami dostaw i sieciami współpracy gospodarczej. Dobór modeli biznesowych w zarządzaniu zakupami, efektywne zarządzanie produkcją w formule Lean i/lub Agile management, zintegrowane systemy informatyczne i cyfrowe platformy współpracy, zaopatrzenie w modelu kan-ban we współpracy z dostawcami i operatorami logistycznymi, globalne sieci dystrybucji i intermodalne sieci transportowe w zarządzaniu procesami współpracy z partnerami na świecie – to tylko przykłady wymagań powiązania kompleksowej wiedzy specjalistycznej i menedżerskiej ukierunkowanej na rozwój biznesu przedsiębiorstwa.

 

Zarządzanie współpracą przedsiębiorstw i sieciami dostaw oraz potrzeby integracji procesowej, znacząco rozszerzyły optykę zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw. Studia ‘Menedżer Logistyki’ obejmują kompleksowy zakres zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwach, zarządzania procesowego i analiz menedżerskich dla ok. 70% specjalności przedsiębiorstw – w tym: logistyki, produkcji, zakupów i zaopatrzenia, sprzedaży i obsługi klienta, transportu, spedycji, handlu i dystrybucji, controllingu operacyjnego, systemów informatycznych i technologii cyfrowych, zagadnień prawnych, zarządzania łańcuchami dostaw czy operacji przeładunkowych w terminalach intermodalnych.

W ujęciu biznesowym, istotne jest przeniesienie wyników zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem oraz osiągniętej wydajności operacyjnej procesów i łańcuchów dostaw, na wyniki przedsiębiorstwa ® zysk, osiągane przychody ze sprzedaży, ponoszone koszty, produktywność aktywów czy płynność finansową i cash flow. Ostatecznie wydajność operacyjna przekłada się na wyniki przedsiębiorstwa – np. rentowność sprzedaży i kapitału, rotację aktywów, czy cykl rotacji kapitału operacyjnego i gotówki (np. wg corocznych kryteriów rankingu Gartner Supply Chain - Top 25). Nowoczesne zarządzanie procesami przedsiębiorstwa wymaga od menedżerów umiejętnego łączenia kompetencji specjalistycznych i menedżerskich, a także organizacyjnych i zarządczych.

O programie studiów

Program studiów jest naturalną odpowiedzią na wymagania kompetencyjne menedżerów. Obejmuje zakres strategii operacyjnych, zarządzania operacyjnego (w tym: zakupów, zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, zapasów, produkcji, magazynowania, transportu, spedycji, dystrybucji, obsługi klienta i sprzedaży), controllingu i rachunkowości zarządczej, systemów informatycznych i technologii cyfrowych (w tym technologii identyfikacji i automatyzacji, oraz standardów komunikacji), systemów analizy danych i symulacji biznesowych, zarządzania zespołami oraz komunikacji w organizacji i współdziałania w międzynarodowym środowisku biznesu, a także planowania sprzedaży i operacji (S&OP), planowania zasobów operacyjnych czy planowania i kontroli procesów w łańcuchu dostaw.

Program studiów obejmuje także zagadnienia europejskich standardów kompetencji zawodowych wg wymagań i standardów Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA - European Logistics Association) na poziomie Senior Logistician (EQF 6 – poziom kadry kierowniczej logistyki i łańcuchów dostaw). Wiedza przekazywana na studiach jest zgodna z wymaganiami Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków określonymi przez Europejską Radę ds. Certyfikacji w Logistyce (ECBL - European Certification Board for Logistics), w tym w zakresie modułów:

 • Logistics and Supply Chain Planning oraz Demand, Production and Distribution Requirements Planning
 • Business Principles
 • Core Management Skills
 • Process Management
 • Logistics & Supply Chain Execution, w tym: Warehousing, Transportation, Sourcing, Customer Service, Inventory

Integralną częścią programu studiów są wizyty studyjne w przedsiębiorstwach oraz analizy rozwiązań operacyjnych i organizacyjnych: wewnętrznych łańcuchów dostaw (np. Volkswagen Poznań – operator logistyczny Imperial Logistics) oraz zewnętrznych łańcuchów dostaw i logistyki kontraktowej, obsługiwanych przez operatorów logistycznych (np. Raben, Kuhene & Nagel, DHL).

Na studiach dominuje praktyczna forma zajęć, przekazywanie wiedzy na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń i analiz rachunkowych, praca zespołowa i wspólne rozwiązywanie problemów, projekty

Studia są kierowane do:

 • kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla w pionach: operacyjnym, logistyki, łańcuchów dostaw,
 • menedżerów, analityków, planistów logistyki i łańcuchów dostaw,
 • projektantów, konsultantów i inżynierów systemów i procesów logistycznych oraz łańcuchów dostaw,
 • kierowników, planistów i specjalistów oraz kadry zarządzającej poszczególnymi obszarami systemów logistycznych i procesami łańcuchów dostaw – w tym:
  • zakupami i sourcingiem,
  • zaopatrzeniem, organizacją dostaw, współpracą z dostawcami, centrami zaopatrzenia,
  • gospodarką materiałową,
  • produkcją, logistyką produkcji i utrzymania ruchu, logistyką sieci serwisowych,
  • magazynowaniem i zapasami,
  • transportem i spedycją,
  • intermodalnymi łańcuchami transportowymi i terminalami/portami przeładunkowymi,
  • dystrybucją, sprzedażą, centrami dystrybucji,
  • centrami e-commerce/e-fulfilment,
  • łańcuchami dostaw do klientów, obsługą klientów, współpracą z odbiorcami,
  • logistyką kontraktową.

Kontakt

Simona Jankiewicz

Pokój nr 5 (parter)
simona.jankiewicz@wsl.com.pl
61 850 47 60    500 149 560

Ewelina Kolczyńska

Pokój nr 5 (parter)
ewelina.kolczynska@wsl.com.pl
61 850 47 60

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia