Jednym z priorytetów dla każdego przedsiębiorcy powinna być dbałość o higienę pracy i bezpieczeństwo pracowników. Przepisy prawa pracy nakładają na przedsiębiorstwa w tym zakresie szereg zobowiązań, a każdy pracownik powinien być odpowiednio przeszkolony. Umiejętne stosowanie wiedzy o BHP może przynieść wiele korzyści: podnosi jakość pracy zatrudnionych osób, ogranicza ryzyko wypadków w pracy i minimalizuje ich ewentualne koszty. To jedna z przyczyn dużego zapotrzebowania na specjalistów ds. BHP.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Menedżer BHP - edycja 63

Planowany termin rozpoczęcia studiów 05 października 2024 r.

 

O studiach podyplomowych Menedżer BHP

WSL jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie BHP nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu BHP według standardów europejskich. Uczelnia kształci na studiach podyplomowych w oparciu o autorski program, zweryfikowany pozytywnie przez specjalistów CIOP-PIB. Stawiamy na pogłębioną edukację, docieranie do świadomości i kształtowanie kultury bezpieczeństwa naszych studentów, którzy uzyskują wiedzę w zakresie systemowego podejścia do spraw BHP.

Dlaczego studia podyplomowe w WSL?

WSL oferuje studia, które umożliwiają równoczesne zdobycie:

 • świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)
 • certyfikatu „Auditor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-EN ISO 19011:2018 i PN-ISO 45001:2018
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy

Kadra dydaktyczna

 • Pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Logistyki i innych wyższych uczelni miasta Poznania, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego
 • Nauczyciele akademiccy z certyfikatem kompetencji w zakresie wykładowcy BHP
 • Praktycy z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach
 • Pracownicy organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy - PIP, PIS, ZUS
 • Specjaliści szczegółowych dyscyplin naukowych z dziedziny bezpieczeństwa pracy

 

Adresaci studiów

 • kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
 • pracownicy służby BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • kandydaci na stanowiska specjalistów BHP
 • osoby związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem
 • osoby zainteresowane samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji

Cena studiów

100 zł wpisowe - płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.

Absolwenci WSL są zwolnieni z wpisowego.

 

9 rat
1 rata
4050 zł (9 rat po 450 zł) 3 900 zł
Absolwenci WSL*
3645 zł (9 rat po 405 zł) 3510 zł

* z tytułu kontynuacji studiów w WSL.

 

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer subkonta wskazany w umowie o kształcenie na studiach podyplomowych, która w § 2 pkt. 4 zawiera terminy opłat.

Zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe
Logistyka – edycja 23
Termin rozpoczęcia zajęć – 18 października 2014 r.

Zasady rekrutacji

 1. Wypełnienie zgłoszenia online w Systemie Elektronicznej Rekrutacji
 2. Załączenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym wymaganych dokumentów: dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis (skan lub kserokopia), życiorys (CV).
 3. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów wydawana jest decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe, a następnie kandydat podpisuje umowę o kształcenie.
 4. Dokonanie wpłaty wpisowego na indywidualne konto w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie.
Miesiące nauki Liczba godzin Liczba zjazdów Dni i godziny zajęć
9 210 12

Sobota: 09:00 – 17:15
Niedziela: 08:00 – 14:35

Certyfikat CIOP

CIOP Certyfikat

Wyższa Szkoła Logistyki jest jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej kształcącej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. WSL posiada certyfikat od 2004 roku, na podstawie przeprowadzonego audytu jego ważność została przedłużona do października 2024 roku.

Certyfikat wydaje się na podstawie oceny merytorycznej programu nauczania, kompetencji kadry naukowej, możliwości obiektowych, sal, laboratoriów i formuły realizacji studiów.

Wyższa Szkoła Logistyki jako jedyna uczelnia w Polsce posiada taki certyfikat. Fakt ten bez wątpienia potwierdza zarówno wysoką jakość kształcenia, jak i pionierski poziom prowadzenia zajęć na poznańskiej uczelni. Studia podyplomowe "Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy" w WSL umożliwiają słuchaczom nie tylko zdobycie świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także zaświadczenia o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy.

Specjalność „Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy” staje się nie tylko modna, ale także daje perspektywy zdobycia atrakcyjnego zawodu oraz umożliwia podniesienie kwalifikacji również osobom pracującym już na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dlatego Wyższa Szkoła Logistyki poza studiami podyplomowymi, kształci również przyszłych behapowców na studiach I stopnia na kierunku „Zarządzanie”.

Wykładowcy

Zespół wykładowców tworzą specjaliści różnych dziedzin, posiadających kompetencje poparte bogatym doświadczeniem zawodowym. Wśród nich znajdują się certyfikowani specjaliści, konsultanci i wykładowcy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pracownicy instytucji związanych z tą problematyką: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz pełną listę wykładowców

Kontakt

Simona Jankiewicz

Pokój nr 5 (parter)
simona.jankiewicz@wsl.com.pl
61 850 47 60    500 149 560

Ewelina Kolczyńska

Pokój nr 5 (parter)
ewelina.kolczynska@wsl.com.pl
61 850 47 60

Sprawy merytoryczne

 • mgr inż. Leszek Lewicki
 • 502 050 111

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia