lp. Rodzaj opłaty Kwota
1
Reaktywacja 450 zł
2 Wpis warunkowy na kolejny semestr 390 zł
3 Za dodatkowy termin zaliczenia przedmiotu 100 zł
4 Za drugi kierunek studiów 200 zł
5 Za dodatkową specjalność 150 zł
6 Za dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej lub magisterskiej po terminie wynikającym z Regulaminu studiów 500 zł
7 Za warunkowe przedłużenie rozliczenia ostatniego semestru studiów 400 zł
8 Za duplikat legitymacji studenckiej w wersji elektronicznej 33 zł
9 Za duplikat dyplomu 20 zł
10 Za duplikat suplementu do dyplomu w języku polskim 20 zł
11 Za duplikat suplementu do dyplomu w języku angielskim 20 zł
12 Za czynności związane ze skreśleniem z listy studentów w nauce 400 zł
13 Za czynności związane z rezygnacją z kontynuowania nauki 400 zł

 

Pamiętaj, że masz szansę ubiegać się o stypendium i obniżyć koszt swojego studiowania, więcej informacji: STYPENDIA

Wpisowe

 

RODZAJ STUDIÓW Termin płatności
Kwota (zł)
Studia I i II stopnia
płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o kształcenie. 150 zł

 

Opłata administracyjna za czynności związane z zakończeniem studiów

 

RODZAJ STUDIÓW Termin płatności
Kwota (zł)
Studia I i II stopnia oraz studia dualne
do dnia rozliczenia karty obiegowej 400 zł

 

WYBIERZ NAJLEPSZĄ DROGĘ
DO SUKCESU W LOGISTYCE

Przejdź do rekrutacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia