Warunkiem uzyskania certyfikatu European Senior Logistician jest odbycie postępowania certyfikacyjnego, które składa się z następujących części:

 1. Zgłoszenie do udziału w pięciu egzaminach. Zgłoszenie do pierwszego egzaminu jest jednocześnie zgłoszeniem do udziału w postępowaniu certyfikacyjnym.
 2. Zdanie pięciu egzaminów, w tym dwóch do wyboru z czterech wskazanych przez organizatora oraz trzech egzaminów obowiązkowych wskazanych przez organizatora. [Przejdź]
 3. Poddanie się końcowemu postępowaniu kwalifikacyjnemu obejmującemu ocenę dorobku zawodowego kandydata, w tym minimum pięcioletniego stażu pracy na stanowisku związanym z logistyką.

Proces certyfikacji

W celu uzyskania certyfikatu "European Senior Logistician" kandydat powinien:

 1. Na cztery tygodnie przed terminem pierwszego egzaminu wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy do Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków na adres: certyfikacja@wsl.com.pl, zaznaczając wybrane egzaminy i terminy.
 2. Zrealizować opłatę za egzaminy.
 3. Zdać wybrane egzaminy w terminie 3 lat od daty pierwszego egzaminu.
 4. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy na Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne do Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków na adres: certyfikacja@wsl.com.pl.
 5. Do dwóch tygodni przed Końcowym Postępowaniem Kwalifikacyjnym przesłać CV oraz dokumenty do oceny dorobku zawodowego.
 6. Zrealizować opłatę za Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne.
 7. Przystąpić do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego.
 8. Po otrzymaniu pozytywnej oceny, zrealizować opłatę za wydanie certyfikatu.

Certyfikat "European Senior Logistician" jest nadawany dożywotnio.

Proces certyfikacji dla posiadaczy certyfikatów Candidate European Logistician na poziomie EQF 6 lub ELA Module Certificate na poziomie EQF-6:

 • Kandydat legitymujący się certyfikatem ELA - Candidate European Logistician na poziomie EQF 6 jest zwolniony z odbycia pięciu egzaminów pod warunkiem jego ważności z chwilą zgłoszenia się do certyfikacji na certyfikat ESLog.

 

 • Kandydat legitymujący się certyfikatem ELA Module Certificate na poziomie EQF-6 jest zwolniony z odbycia egzaminu poświadczonego posiadanym certyfikatem (lub certyfikatami, w zależności od wskazanego modułu), pod warunkiem jego ważności z chwilą zgłoszenia się do certyfikacji na certyfikat ESLog.

Egzaminy

 • Kandydat musi zdać pięć egzaminów w języku angielskim:
  • wybrane przez siebie dwa egzaminy z następujących czterech do wyboru:
   • Warehousing (Magazynowanie),
   • Transportation (Transport),
   • Sourcing (Zakupy i Zaopatrzenie),
   • Customer Service (Obsługa Klienta).
  • trzy obowiązkowe egzaminy wskazane przez ELA:
   • Business Principles (Podstawy Biznesu) – część zagadnień dotycząca Podstaw Biznesu, druga część, Core Management Skills (Kluczowe Kompetencje Menedżerskie); podlega ocenie podczas końcowego postępowania kwalifikacyjnego,
   • Logistics & Supply Chain Design (Projektowanie Łańcucha Dostaw i Logistyki), na które składają się zagadnienia dotyczące: Process Management (Zarządzanie Procesami) oraz Project and Change Management (Zarządzanie Projektem i Zarządzanie Zmianą),
   • Demand, Production and Distribution Requirements Planning (Planowanie Popytu, Produkcji i Wymagań Dystrybucji).
 • Egzaminy odbywają się w miejscu i terminach wskazanych przez NCCL, z których Kandydat może wybrać dogodne dla siebie terminy.
 • Każdy egzamin składa się z dwóch części:
  • testu wielokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań, którego rozwiązanie polega
   na udzieleniu na każde pytanie jednej poprawnej odpowiedzi spośród kilku wskazanych,
  • 4 pytań otwartych nawiązujących do zakresu tematycznego egzaminu, na które należy udzielić odpowiedzi opisowej.
 • Czas egzaminu wynosi 90 minut.
 • Część egzaminacyjna zostaje zaliczona w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
  • uzyskania z każdego egzaminu co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi,
  • uzyskania łącznie ze wszystkich egzaminów co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Terminy egzaminów

Miejsce: Wyższa Szkoła Logistyki, ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu

Organizator: Narodowe Centrum Certyfikacji Logistyków

 

PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW
13 kwietnia 2024

GODZINA ZAKRES
10:00 – 11:30 Business Principles*
11:45 – 13:15 Sourcing
13:30 – 15:00 Customer Service

* Egzaminy obowiązkowe na poziomie SENIOR

 

DRUGI DZIEŃ EGZAMINÓW
20 kwietnia 2024

GODZINA ZAKRES
10:00 – 11:30 Logistics & Supply Chain Design*
11:45 – 13:15 Demand, Production and Distribution Requirements Planning*
13:30 – 15:00 Transportation
15:15 – 16:45 Warehousing

* Egzaminy obowiązkowe na poziomie SENIOR

Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne:

 1. Końcowe postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
  • wywiad sytuacyjny lub studium przypadku wskazane przez Oceniającego,
  • zapoznanie się Oceniającego z udokumentowanym przez Kandydata stażem pracy
   na stanowisku związanym z logistyką oraz jego oceną,
  • CV Kandydata i ocena jego dorobku zawodowego związanego z logistyką.
 2. Wywiad sytuacyjny lub studium przypadku nawiązujące treścią do tematów dwóch różnych modułów, w tym obowiązkowo Core Management Skills (Kluczowe Kompetencje Menedżerskie). Przeznacza się na niego 60 minut wliczając czas na przygotowanie się Kandydata. Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest udzielenie odpowiedzi na poziomie nie niższym niż 60% odpowiedzi oczekiwanej przez Oceniającego.
 3. Staż pracy przedstawiony przez Kandydata do oceny musi wynosić co najmniej 3 lat pracy na samodzielnym stanowisku związanym z logistyką i powinien być udokumentowany w postaci zakresu wykonywanych obowiązków.
 4. Przedstawiony do oceny dorobek zawodowy może obejmować opinie służbowe przełożonych, publikacje, udział w projektach logistycznych, zrealizowane i potwierdzone przez pracodawcę zmiany i usprawnienia w obszarze logistyki przedsiębiorstwa itp.

Cennik

European Senior Logistician Opłata dla NCCL brutto VAT 23% Opłata dla NCCL netto
za każdy egzamin 655,00 zł 122,48 zł 532,52 zł
końcowe postepowanie kwalifikacyjne 950,00 zł 177,64 zł 772,36 zł
wydanie certyfikatu 800,00 zł 149,59 zł 650,41 zł

 

Opłatę należy wnieść na konto: 56 1500 1621 1216 2004 7395 0000

W tytule przelewu należy podać Indywidualny Numer Sprawy (nadany przez NCCL przy pierwszym zgłoszeniu do egzaminów) oraz etap, za który wnoszona jest opłata (egzamin(y)/ KPK/ certyfikat).

Kontakt

 • 61 850 47 75

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia