Certyfikat European Master Logistican skierowany jest do kierowników wyższego szczebla, starszych konsultantów lub dyrektorów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu logistyką. Przystąpienie do certyfikatu EQF-7 wymaga potwierdzenia przez kandydata posiadania kompetencji zawodowych w logistyce odpowiadających standardowi kwalifikacyjnemu logistyków EQF-7 określonemu przez ELA.

Ocena Kandydata koncentruje się na jego wiedzy, umiejętnościach, kompetencjach oraz zdolności do zarzadzania projektami łańcucha dostaw o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa i organizacji.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu łańcuchem dostaw na wyższych stanowiskach kierowniczych,
 • potrafić udokumentować zarzadzanie projektami logistycznymi o strategicznym znaczeniu , wyznaczać cele i je osiągać,
 • posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wszystkich funkcji łańcucha dostaw, a także w obszarach niezbędnych do zarządzania projektem, takich jak księgowość, kontrola kosztów, zarządzanie zasobami ludzkimi itp.

Proces certyfikacji

W celu uzyskania certyfikatu "European Master Logistician" kandydat powinien:

 1. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy „EMlog – Application” wraz z wymaganymi załącznikami do Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków na adres: certyfikacja@wsl.com.pl.
 2. Zrealizować opłatę za I etap (fazy A + B + C).
 3. Przesłać streszczenia projektu łańcucha dostaw.
 4. Przejść pozytywnie przez I etap postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Zrealizować opłatę za II etap (fazy D + E + F).
 6. Przejść pozytywnie przez II etap postępowania kwalifikacyjnego
 7. Po otrzymaniu pozytywnej oceny, zrealizować opłatę za wydanie certyfikatu.

Certyfikat "European Master Logistician" jest nadawany dożywotnio.

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z pięciu faz związanych z przedstawieniem do oceny projektu dotyczącego rozwiązania rzeczywistego i praktycznego problemu łańcucha dostaw o strategicznym znaczeniu dla organizacji.

Faza A

 • Wypełnienie formularza „EMlog – Application” i złożenie go do NCCL z następującymi dokumentami:
  • Obowiązkowo :
   • poświadczającymi co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe na wyższych stanowiskach kierowniczych, w tym minimum 7 lat w łańcuchach dostaw,
   • poświadczającymi udział w projekcie/ projektach łańcucha dostaw o znaczeniu strategicznym poprzez objęcie roli administracyjnej,
   • dyplom ukończenia studiów wyższych (min. licencjat).
  • Do wyboru:
   • certyfikat ESLog oraz zaświadczenie instytucji edukacyjnej o udziale w szkoleniu w zakresie dwóch modułów, które nie są objęte certyfikatem ESLog w wymiarze 10 godz. na moduł;
   • dyplom studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw, operacjami, usługami, studiów MBA;
   • dyplom zaawansowanych kursów Masterclass opartych na standardach EQF – 7.
 • Złożenie do NCCL streszczenia projektu łańcucha dostaw w wymiarze 300 – 500 słów, będącego przedmiotem oceny.
 • Przystąpienie do oceny profilu zawodowego Kandydata oraz projektu na podstawie przedstawionego streszczenia.

FAZA B

Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Oceniającą składającą się z trzech członków, z której żaden nie może mieć związku z Kandydatem lub przedsiębiorstwem/ organizacją – miejscem pracy Kandydata.

Podczas rozmowy ustalane będą wytyczne, które będą przedmiotem ustnego egzaminu.

FAZA C

Przygotowanie przez Kandydata projektu w formie pisemnej oraz prezentacji projektu.

FAZA D

Złożenie pisemnego opracowania projektu i prezentacji do NCCL i ich ocena przez Komisję Oceniającą.

(Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie minimum 50 % punktów, ocena negatywna kończy postępowanie kwalifikacyjne i eliminuje Fazę E).

FAZA E

Obrona pracy pisemnej wraz z ustną prezentacją projektu przed Komisją Oceniającą.

FAZA F

Ocena końcowa , na którą wpływa 60 % z pracy pisemnej, w tym 40 % z ustnej prezentacji.

Ocena końcowa jest pozytywna, jeżeli Kandydat osiągnął całkowity wynik 60 %, pod warunkiem uzyskania co najmniej 50 % punktów za pracę pisemną lub ustną prezentację.

 

Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne do odwołania przeprowadzane będzie w sposób zdalny.
Osoby planujące przystąpić do egzaminu weryfikującego osiągnięcia zawodowe Kandydata proszone są o kontakt telefoniczny:

Narodowe Centrum Certyfikacji Logistyków

 • 61 850 47 75

Cennik

European Master Logistician

Opłata dla NCCL brutto

VAT 23%

Opłata dla NCCL netto

I etap (FAZA A + B + C)

1 200,00 zł

224,39 zł

975,61 zł

II etap (FAZA D + E + F)

6 000,00 zł

1 121,95 zł

4 878,05 zł

wydanie certyfikatu

2325,00 zł

434,76zł

1890,24 zł

 

Opłatę należy wnieść na konto: 56 1500 1621 1216 2004 7395 0000

W tytule przelewu należy podać Indywidualny Numer Sprawy (nadany przez NCCL przy pierwszym zgłoszeniu do egzaminów) oraz etap, za który wnoszona jest opłata (I etap/ II etap/ certyfikat).

Kontakt

 • 61 850 47 75

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia