Informacje dla firm szkoleniowych

Przystąpienie do Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków na poziomie EQF-4 lub EQF-6 umożliwia słuchaczom uzyskanie Certyfikatu ELA Module Certificate na poziomie EQF-4 lub EQF-6.

W celu uzyskania akredytacji programu modułu szkolenia na zgodność ze standardami kwalifikacyjnymi Europejskiego Towarzystwa Logistycznego dotyczącymi logistyki, firma szkoleniowa powinna:

 1. Być wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzkie urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej lub właściwe ze względu na główny obszar działania instytucji, lub do Bazy Usług Rozwojowych prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
 2. Wystąpić do Polskiego Towarzystwa Logistycznego o wydanie zaświadczenia o stopniu zgodności programów wskazanych przez nią modułów szkolenia ze standardami kwalifikacyjnymi Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na poziomie kwalifikacji EQF-4 lub EQF-6. Firma szkoleniowa wskazuje poziom kwalifikacji, w stosunku do którego ma być oceniony stopień zgodności programu modułu szkolenia.
 3. Lista modułów szkolenia, które mogą być akredytowane na zgodność programu ze standardem kwalifikacji:
  • Business Principles (Podstawy Biznesu),
  • Process Management (Zarządzanie Procesami),
  • Project and Change Management (Zarządzanie Projektami i Zmianami),
  • Demand Planning (Planowanie Popytu),
  • Production Planning (Planowanie Produkcji),
  • Distribution Requirements Planning (Planowanie Wymagań Dystrybucji),
  • Warehousing (Magazynowanie),
  • Transportation (Transport),
  • Sourcing (Zakupy i Zaopatrzenie),
  • Customer Service (Obsługa Klienta).
 4. Przed wystąpieniem do PTL o wydanie zaświadczenia uczelnia może dokonać samooceny swoich programów modułów szkoleniowych przez porównanie treści kształcenia z wymogami określonymi w ogólnie dostępnym i bezpłatnym dokumencie ELA pt. „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS” lub z dokumentem ELA pt. „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS Indicative Content” po jego zakupieniu w NCCL.
 5. Wypełnić wniosek o akredytację (Application for Accreditation), po czym przesłać skan wniosku z załączonym skanem zaświadczenia PTL do NCCL na adres: certyfikacja@wsl.com.pl
 6. Podpisać z NCCL umowę o akredytację wnioskowanego programu/programów modułów szkolenia, określającą zakres, warunki i cenę akredytacji.

Okres ważności akredytacji wynosi 3 lata od daty decyzji podjętej przez ECBL.

Centrum Edukacji Logistycznej jest jedyną w Polsce firmą szkoleniową, która posiada w swojej ofercie akredytowane programy kształcenia na poziomie Junior i Senior:

Junior

Senior

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia