Warunkiem przyznania certyfikatu "Candidate European Logistician" na poziomie EQF-6 jest uzyskanie odpowiedniego wyniku z przedmiotów wskazanych w programie kształcenia akredytowanego na zgodność ze standardami kwalifikacyjnymi Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na poziomie kwalifikacji EQF-6.

Proces certyfikacji:

W celu uzyskania certyfikatu "Candidate European Logistician" uprawniony absolwent powinien:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  2. Zrealizować opłatę za wydanie certyfikatu.
  3. Przesłać wypełniony i podpisany skan elektroniczny formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem  opłaty do Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków na adres: certyfikacja@wsl.com.pl
  • Narodowe Centrum Certyfikacji Logistyków weryfikuje dostarczoną dokumentację.
  • Poprawna weryfikacja dostarczonej dokumentacji jest podstawą dla wydania pozytywnej Decyzji w sprawie przyznania certyfikatu. Certyfikat zostanie przesłany pocztą na adres wskazany w formularzu.
  • Ważność certyfikatu wynosi 5 lat.
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności zostanie wydana negatywna Decyzja w sprawie przyznania certyfikatu i zwrócona opłata za wydanie certyfikatu.

Proces European Senior Logistician

Absolwent posiadający Certyfikat Candidate European Logistician może ubiegać się o  prestiżowy certyfikat ELA tj. European Senior Logistician, po spełnieniu wymogów określonych w zasadach uzyskania certyfikatu, na podstawie końcowego postępowania kwalifikacyjnego w formule uproszczonej.

Szczegółowy opis procesu uzyskania certyfikatu został opisany z zakładce European Senior Logistician.

Granica wyniku kwalifikującego kandydata

Średnia ocena z przedmiotów wskazanych w programie kształcenia akredytowanym na zgodność ze standardami kwalifikacyjnymi Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na poziomie kwalifikacji EQF-6 powinien wynosić co najmniej:

4,0

 

Cena certyfikatu

Cena za wydanie certyfikatu Candidate European Logistician na poziomie EQF-6 wynosi: 545,00 zł brutto.

Opłatę należy dokonać na konto: 56 1500 1621 1216 2004 7395 0000

W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko oraz nazwę certyfikatu.

Uzyskanie Certyfikatu European Senior Logistician na podstawie Candidate European Logistician zostało przedstawione w opisie procesu European Senior Logistician.

 

Kontakt

  • 61 850 47 75

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia