Warunkiem przyznania certyfikatu "Candidate European Logistician" na poziomie EQF-4 jest uzyskanie odpowiedniego wyniku z przedmiotów wskazanych w programie kształcenia akredytowanym na zgodność ze standardami kwalifikacyjnymi Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na poziomie kwalifikacji EQF-4.

Przebieg procesu certyfikacji

W celu uzyskania certyfikatu "Candidate European Logistician" uprawniony absolwent powinien:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  2. Zrealizować opłatę za wydanie certyfikatu.
  3. Przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem opłaty do Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków w formie skanu na adres: certyfikacja@wsl.com.pl
  • Narodowe Centrum Certyfikacji Logistyków weryfikuje dostarczoną dokumentację.
  • Poprawna weryfikacja dostarczonej dokumentacji jest podstawą dla wydania pozytywnej Decyzji w sprawie przyznania certyfikatu.
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności zostanie wydana negatywna Decyzja w sprawie udzielenia certyfikatu i zwrócona opłata za wydanie certyfikatu.
  • Certyfikat zostanie przesłany pocztą na adres wskazany w formularzu.
  • Ważność certyfikatu wynosi 5 lat.

Proces European Junior Logistician

Absolwent legitymujący się certyfikatem Candidate European Logistician może ubiegać się o  prestiżowy certyfikat ELA tj. European Junior Logistician, po spełnieniu wymogów określonych w zasadach uzyskania certyfikatu, na podstawie wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego w formule uproszczonej.

Szczegółowy opis procesu uzyskania certyfikatu został opisany z zakładce European Junior Logistician.

Granica wyniku kwalifikującego kandydata

Średnia ocena z przedmiotów wskazanych w programie kształcenia akredytowanym na zgodność ze standardami kwalifikacyjnymi Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na poziomie kwalifikacji EQF-4 powinien wynosić co najmniej:

 

4,0

 

Cena certyfikatu

Cena za wydanie certyfikatu Candidate European Logistician na poziomie EQF-4 wynosi: 445,00 zł brutto.

Opłatę należy dokonać na konto: 56 1500 1621 1216 2004 7395 0000

W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko oraz nazwę certyfikatu.

Uzyskanie Certyfikatu European Junior Logistician na podstawie Candidate European Logistician zostało przedstawione w opisie procesu European Junior Logistician.

 

Kontakt

  • 61 850 47 75

Kontakt

  • 61 850 47 75

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Ustawienia